Huishoudens met een laag inkomen kunnen door de stijgende energieprijzen een eenmalige energietoeslag van de gemeente krijgen. Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met een laag inkomen in de knel. Het kabinet heeft daardoor besloten de eenmalige energietoeslag te verhogen met € 500 naar een bedrag van € 1.300.

Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen zich melden bij Fijnder. Deze eenmalige energietoeslag is een initiatief van het Rijk en wordt betaald door de Rijksoverheid, via de gemeente.

Heeft u reeds de energietoeslag van € 800 ontvangen? Dan ontvangt u automatisch de nabetaling van € 500

Huishoudens die de energietoeslag al uitbetaald hebben gekregen ontvangen automatisch € 500. U ontvangt hier een brief over. Fijnder start hiermee half september, naar verwachting zal dit enkele weken in beslag nemen.

Lopende aanvragen ontvangen automatisch het nieuwe bedrag

Heeft u een aanvraag ingediend en hier nog geen reactie op gehad, dan wordt uw aanvraag afgehandeld op basis van de uitbetaling van € 1.300. U hoeft geen actie te ondernemen.

Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm of inwoners met weinig draagkracht kunnen zich melden bij Fijnder

Heeft u nog geen aanvraag ingediend, maar denkt u wel recht te hebben op de energietoeslag? U kunt tot 30 april 2023 een aanvraag indienen via de website van Fijnder(externe link).

Aanvragen via Fijnder

Meer weten of een tegemoetkoming aanvragen? Mail dan naar info@fijnder.nl of bel naar (0544) 474 200.