Sinds september 2013 is dr. Igno Pröpper directeur van de rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre, Winterswijk. 

Igno studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde bij dezelfde universiteit op een evaluatieonderzoek naar de Wet Investeringsrekening en het gebruik ervan in het beleidsproces. Hij was van 1990 tot 2001 als universitair hoofddocent Bestuurskunde verbonden aan de Vrije Universiteit, waar hij doceerde op het terrein van organisatietheorie, beleidsprocessen en communicatie in het openbaar bestuur.

Igno heeft een lange ervaring met het werken voor en met gemeenteraden. Hij verzorgt al zo’n 20 jaar trainingen rond onderwerpen als beleidsevaluatie en interactief beleid en hij begeleidt raden en colleges in hun onderlinge samenspel en functioneren (onder meer via het project duale gemeenten).

Sinds de invoering van lokale rekenkamers voert Igno ook rekenkameronderzoek uit op een breed terrein van onderwerpen, zoals: planning en control, sociaal beleid, vastgoedbeleid, onderwijs(huisvestings)beleid, sportbeleid, burgerparticipatie, milieubeleid, uitvoering van bouwprojecten en intergemeentelijke samenwerking. In een politiek bestuurlijke omgeving probeert hij daarbij bij te dragen aan kwaliteit in termen van een democratisch en slagvaardig openbaar bestuur.

Eerder was Igno directeur van de Regionale Rekenkamer Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ook voerde Igno in verschillende gemeenten evaluaties uit van rekenkamer(commissie)s.