• Dorinda Lammers
  • aandachtsveld: mensen met verslavingsproblematiek en dak- en thuislozen