Winterswijk werkt aan een duurzame samenleving: energieneutraal in 2030 en volledig duurzaam in 2050. De gemeentelijke organisatie zélf moet zelfs al in 2030 volledig duurzaam zijn. Deze pagina geeft een overzicht van onze beleidsvisie, uitvoeringsagenda en regelingen voor inwoners, bedrijven en organisaties.

Beleid

Regelingen duurzaamheid

Voor inwoners:

Voor ondernemers en organisaties:

Centrum Duurzaam Winterswijk

Centrum Duurzaam Winterswijk: kennis- en inspiratiecentrum op het gebied van duurzaamheid

Barometer hernieuwbare opwek

De barometer laat zien hoeveel duurzame energie Winterswijk opwekt.

Agem Energieloket

Voor informatie over energiegebruik, -besparing en -opwekking: Agem Energieloket.

Meer over duurzaamheid in Winterswijk

Kijk op Werk aanWinterswijk. Op dit digitale plein delen we lokaal kennis en ervaringen over duurzaamheid en de overgang naar duurzame energie.