Winterswijk werkt aan een duurzame samenleving: energieneutraal in 2030 en volledig duurzaam in 2050. De gemeentelijke organisatie zélf moet zelfs al in 2030 volledig duurzaam zijn. Deze pagina geeft een overzicht van onze beleidsvisie, uitvoeringsagenda en regelingen voor inwoners, bedrijven en organisaties.

Beleid

Regelingen duurzaamheid

Voor inwoners:

Voor ondernemers en organisaties:

Centrum Duurzaam Winterswijk

Centrum Duurzaam Winterswijk(externe link): energieloket én kennis- en inspiratiecentrum op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek

Het Duurzaam Ondernemerscentrum Achterhoek(externe link) is hét expertisecentrum voor duurzaamheid en energie voor het bedrijfsleven, voor en door ondernemers.

Barometer hernieuwbare opwek

De barometer(externe link) laat zien hoeveel duurzame energie Winterswijk opwekt.

Meer over duurzaamheid in Winterswijk

Kijk op WerkaanWinterswijk(externe link). Op dit digitale plein delen we lokaal kennis en ervaringen over duurzaamheid en de overgang naar duurzame energie.