Als u een speelautomatenhal in de gemeente Winterswijk wilt exploiteren, dan heeft u een vergunning nodig. Op grond van de Verordening Speelautomaten kan slechts 1 vergunning verleend worden.

Vergunning aanvragen

U kunt een aanvraag indienen tot 18 mei 2023.

Vergunning aanvragen (pdf, 666kB)

Nodig bij de aanvraag

U stuurt de volgende documenten mee met de aanvraag:

  • kopie geldige identiteitsbewijzen van ondernemer en beheerders
  • beschrijving van de inrichting met vermelding van de oppervlakte van de hal 
  • plattegrond met het aantal kansspelautomaten en de plek van de automaten
  • bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • verklaring waaruit blijkt dat u het recht hebt de ruimte te gebruiken
  • als u een natuurlijk persoon bent: verklaring omtrent het gedrag (VOG) van ondernemer en beheerders 
  • als u een rechtspersoon bent: verklaring omtrent het gedrag (VOG) van degene die de onderneming vertegenwoordigt(-en) en van de beheerders die werken voor de rechtspersoon
  • bewijsstukken waaruit blijkt dat de beheerders voldoende kennis hebben van het gebruik van speelautomaten en de risico's van gokverslaving (artikel 6, lid 1 van de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen)
  • ondernemingsplan of beleidsplan met het bedrijfsbeleid voor kansspelverslaving 
  • volledig ingevuld en ondertekend Bibob-vragenformulier met bijlagen

Mail of stuur de stukken naar:

gemeente@winterswijk.nl
Gemeente Winterswijk
Antwoordnummer 46
7100 VB Winterswijk

Wij nemen uw aanvraag alleen in behandeling als u alle informatie aanlevert.

De burgemeester streeft ernaar voor 17 juni a.s. een besluit op alle vergunningsaanvragen te nemen. 

Kosten

De legeskosten zijn afhankelijk van het aantal kansspelautomaten. U vindt de kosten in de tarieventabel van de legesverordening 2023 (hoofdstuk 16)(externe link).

Schaarse vergunning

Wij verlenen een vergunning voor 1 speelautomatenhal. Een vergunning voor een kansspelautomatenhal is een schaarse vergunning. Dat is een vergunning waarvan er maar één of een beperkt aantal kan worden verleend, terwijl er meer (potentiële) aanvragers kunnen zijn. Voor schaarse vergunningen zijn er specifieke regels.

Geldigheid vergunning

De huidige exploitatievergunning is geldig tot 1 juli 2023. Voor de periode vanaf 1 juli 2023 kunt u een vergunning aanvragen voor 15 jaar. Deze geldigheidsduur is onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2023. De raad stelt dan de nieuwe Verordening speelautomaten Winterswijk 2023 vast.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.