Woensdagochtend 27 juli om 09:00 uur startte de gemeente in de bebouwde kom met het verwijderen van omgekeerde vlaggen aan provinciale en gemeentelijke eigendommen. Het bedrijf dat in opdracht van de gemeente de vlaggen verwijderde ontving algauw ernstige bedreigingen. Ook op straat werd de sfeer grimmig. De gemeente besloot daarom het verwijderen van de omgekeerde vlaggen tijdelijk te staken.

Naar aanleiding van het besluit om het verwijderen van de omgekeerde vlaggen te hervatten stelt burgemeester Bengevoord: "Van strafbare feiten zoals intimidatie zal de gemeente aangifte doen bij de politie". De burgemeester staat nog steeds achter zijn eerdere uitspraken van deze dag: "Ik neem afstand van deze agressie en bedreigingen. Medewerkers moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen". De burgemeester vervolgt: "Deze agressie en bedreigingen passen totaal niet bij hoe we in Winterswijk gewend zijn met elkaar om te gaan. Bovendien staan ze haaks op het open gesprek dat we van tevoren met boeren en hun vertegenwoordigers over hun zorgen hebben gevoerd". 

De gemeente had besloten tot het verwijderen van de omgekeerde vlaggen in de bebouwde kom na afstemming daarover met de provincie Gelderland. De omgekeerde vlaggen worden door sommige inwoners als kwetsend en onwenselijk ervaren. Daarnaast is het ophangen van deze vlaggen volgens de door de gemeenteraad vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat de openbare ruimte bovendien neutraal moet zijn.

Eerder uitte het college begrip voor de zorgen van boeren over de voorgenomen stikstofmaatregelen. Leden van het college hebben hierover gesproken met boeren en hun vertegenwoordigers en blijven openstaan voor gesprek.