De gemeente Winterswijk stelde onlangs een noodfonds beschikbaar van 1,5 miljoen. Hiermee ondersteunt de gemeente inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die in acute financiële problemen komen door de stijgende energiekosten. Aansluitend besloot het college van B&W om de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van niet-woningen te verlagen vanaf 1 januari 2023.

Niet-woningen zijn bedrijven en organisaties die een pand in gebruik hebben in Winterswijk en daar over het algemeen energiekosten voor maken. Te denken valt aan zakelijk vastgoed zoals bedrijfspanden en agrarische bebouwing, maar ook aan maatschappelijk vastgoed op het gebied van sport, cultuur, zorg en onderwijs.

Het college is blij met deze maatregel. “Het financieel in de been houden van individuele ondernemers is een onmogelijke opgave, vertelt wethouder Metaal-ten Dolle “Met deze generieke maatregel kan het college alle sectoren die worden getroffen door de hoge energiecrisis financieel tegemoet komen,” De gemeente informeert ondernemers daarnaast zo veel mogelijk over landelijke en duurzaamheidsmaatregelen. Ook krijgen ondernemers de mogelijkheid om de terugbetaling van de coronalening uit te stellen.

De OZB-aanslag voor gebruikers van niet-woningen wordt in 2023 verlaagd met circa 20% in 2022. De kosten voor het verlagen van de OZB zijn in totaal €250.000,-. Vanuit het Noodfonds bestaanszekerheid heeft de gemeenteraad dit bedrag beschikbaar gesteld.