Het buitengebied van Winterswijk is een nationaal landschap. Een prachtig coulissenlandschap dat recreatief erg aantrekkelijk is met hierin veel lanen met oude bomen. Deze lanen vervullen een belangrijke rol in het landschap vanwege de cultuurhistorische en ecologische functie. 

Vanwege de ouderdom neemt de vitaliteit van een deel van de lanen af en heeft de gemeente in deze lanen de laatste jaren de slechte bomen al verwijderd. Gevolg hiervan is dat lanen onderbroken raken en dreigen te verdwijnen. In dit artikel vertellen we u graag meer over het plan voor de vervanging van deze bomen.

Beheerplan

De gemeente onderhoudt een groot bomenbestand van circa 50.000 bomen. Ruim 40.000 bomen staan als lanen langs wegen in het buitengebied. Twee derde van deze bomen is oud en gaat in kwaliteit achteruit. Her en der raken lanen in verval en vragen de oude bomen veel onderhoud. Om het coulissenlandschap in stand te houden heeft de gemeente in 2017 een nieuw beheerplan voor de laanbomen geschreven. Dit plan voorziet in het gefaseerd vervangen van slechte lanen. Het vervangen van lanen houdt in dat de resterende bomen van een slecht laandeel worden gekapt en dat de laan als geheel weer met jonge bomen wordt aangeplant.

Gefaseerde vervanging slechte lanen

De gemeente investeert de komende jaren in vervanging van slechte lanen om verder verval tegen te gaan. Door de vervanging wordt ingezet op een duurzame instandhouding van de laanstructuren. Hierdoor blijft het coulissenlandschap van Winterswijk voor nu en in de toekomst behouden en wordt waar mogelijk versterkt.

De lanen die worden vervangen liggen verspreid door het buitengebied. Er is gekozen voor een gefaseerde vervanging om geen grootschalige ingrepen te doen in het landschap. Bij vervanging en herplant van lanen, wordt goed gekeken naar het omliggende landschap, ecologische aspecten en het gebruik ervan. 

Ecologisch onderzoek

Lanen hebben een ecologische functie in het landschap. Voor de lanen en laandelen die de gemeente wil vervangen is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uitkomst van het onderzoek is dat de laanvervanging uitgevoerd kan worden zonder negatieve gevolgen voor de beschermde flora en fauna ter plaatse. 

Planning

Deze winter worden lanen of delen van lanen vervangen langs een aantal wegen in het buitengebied. De planning:

  • Week 5 en 6: Bomen planten Eibergseweg, Ratumseweg, Moezebrinkweg, Scholtemaatweg, Waliënsestraat
  • Week 7 Kappen Bekeringweg en Brinkeweg
  • Week 8: Kappen (voorjaarsvakantie) Waliënseweg