Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Hendrik van Prooije wint de duurzaamheidsprijs 2022 van de gemeente Winterswijk

Wethouder Gosse Visser reikte op 22 december 2022 de duurzaamheidsprijs 2022 van de gemeente Winterswijk uit aan Hendrik van Prooije. Hendrik is zeer actief in Winterswijk. Hij zet zich al jaren in voor natuur, cultuurhistorie en landschap. 

Hendrik houdt zich onder andere bezig met het beheer van het Landgoed Sieverdink. Op dit landgoed wordt gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit en de landschapskwaliteit. Dit heeft positieve effecten op insecten, flora en fauna. Ook worden op het landgoed twee gemeentelijke monumenten in stand gehouden. Wethouder Visser: “Het landschap is een unieke plek in het Winterswijks landschap dat de laatste jaren nog een impuls heeft gekregen. Door de inzet van de heer van Prooije.”

Voorbeeld voor anderen

Hendrik van Prooije is niet alleen actief op het gebied van natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Hij is ook actief bij de Winterswijkse ijsbaan. Door de diverse innovaties van de ijsbaan kan zonder energie voor het koelen toch vaker geschaatst worden dan op traditionele ijsbanen. De manier waarop Hendrik van Prooije zich voor de Winterswijkse samenleving inzet kan anderen inspireren. 

Duurzaamheidsprijs

Met de duurzaamheidsprijs wil de gemeente Winterswijk mensen in het zonnetje zetten die zich inzetten voor een duurzame samenleving. De prijs bestaat uit een oorkonde en een glazen beeldje. “Ik ben verbaasd en verrast door het feit dat ik een prijs krijg voor iets dat zo diep in me verankerd zit dat ik er niet bij nadenk dat dit bijzonder zou kunnen zijn,” vertelt Van Prooije. “Als we een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen willen achterlaten, dan moeten we de zorg om biodiversiteit en natuur van binnenuit voelen. Dan moeten we dat ook proberen om duurzaamheid aandacht te geven, binnen de beperkingen die ieder van ons heeft. Nu de gemeente vindt dat de opstelling van mij -en van mijn vrouw en broer- hierin een voorbeeld is, hoop ik dat deze prijs anderen kan inspireren om het voorbeeld te volgen.” 

Uitreiking Duurzaamheidsprijs door wethouder Gosse Visser aan Hendrik van Prooije.
Uitreiking Duurzaamheidsprijs door wethouder Gosse Visser aan Hendrik van Prooije. (foto: Arjan Klein Nibbelink)

Word moestuincoach en ondersteun scholen of kinderopvang. Volg nu de opleiding!

Weet u al veel over natuurlijk moestuinieren? Droomt u ervan om uw kennis en ervaringen te delen met kinderen in Winterswijk? Schrijf u dan nu in voor de opleiding ‘Moestuincoach’ van Jong Leren Eten-Gelderland, Velt en IVN. 

De komende jaren groeit de vraag van scholen en kinderopvang om met hun leerlingen te moestuinieren. Want scholen krijgen namelijk de kans om moestuinieren op te nemen in het onderwijsprogramma. Alleen, niet iedere leerkracht heeft groene vingers. Daarom zijn we op zoek naar moestuincoaches die scholen en kinderopvang kunnen bijstaan. Dat kan op het schoolplein, vlakbij de school in een volkstuin of buurttuin, op het erf van een boer, in een tuin bij een zorgcentrum voor ouderen of misschien wel in uw eigen tuin. 

Een moestuincoach helpt

Het is wetenschappelijk aangetoond: moestuinieren draagt bij aan een positieve houding van kinderen tegenover gezond voedsel. Maar een moestuin kan voor scholen moeilijk zijn en vragen oproepen: hoe kies je een geschikte plek? Hoe organiseer je werk in de moestuin? Hoe kan je de schoolvakanties overbruggen? Welke gewassen doen het goed in de schoolmoestuin? Hoe integreer je de moestuin in je lessen? Wat doe je met de oogst? 

Op die vragen en meer biedt u als moestuincoach het antwoord. U bent deskundige in de schoolmoestuin. U geeft scholen advies over de organisatie van een moestuin, de aanleg van een natuurlijke moestuin en het didactisch werken met kinderen in de schooltuin. U weet hoe u een les opbouwt voor deze specifieke doelgroep en wijst scholen de weg naar handig didactisch materiaal om mee te werken. 

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor de opleiding tot en met 18 januari 2023 via de website van de IVN(externe link). De eerste opleidingsdag is op 1 februari. 
 

Financieel misbruik van ouderen: een groot probleem

Jaarlijks worden er naar schatting zo’n 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik, een vorm van ouderenmishandeling. Er worden bankrekeningen geplunderd, er verdwijnen waardevolle spullen en er worden testamenten gedwongen gewijzigd. Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld. In veel gevallen is een familielid of een bekende de schuldige en is de oudere afhankelijk van deze persoon. 

Heeft u als inwoner of professional een vermoeden van financieel misbruik? 

Neem dan voor advies contact op met Veilig Thuis via telefoonnummer (0800) 2000. Professionals moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld of het risico daarop, de stappen van de Meldcode doorlopen. Meer informatie vindt u op de website www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl(externe link)

U kunt ook contact opnemen met een medewerker van het Sociaal Team van de Post. Op een eenvoudige manier kunt u overleggen over uw vermoeden van financieel misbruik. De Post is bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 960 of via e-mailadres depost@winterswijk.nl. U kunt ook altijd binnenlopen bij de Post aan de Balinkesstraat 4. Dat kan op werkdagen tijdens het inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur. 

Gemeente Winterswijk vervangt laanbomen

Het buitengebied van Winterswijk is een nationaal landschap. Een prachtig coulissenlandschap dat recreatief erg aantrekkelijk is met hierin veel lanen met oude bomen. Deze lanen vervullen een belangrijke rol in het landschap vanwege de cultuurhistorische en ecologische functie. 

Vanwege de ouderdom neemt de vitaliteit van een deel van de lanen af en heeft de gemeente in deze lanen de laatste jaren de slechte bomen al verwijderd. Gevolg hiervan is dat lanen onderbroken raken en dreigen te verdwijnen. In dit artikel vertellen we u graag meer over het plan voor de vervanging van deze bomen.

Beheerplan

De gemeente onderhoudt een groot bomenbestand van circa 50.000 bomen. Ruim 40.000 bomen staan als lanen langs wegen in het buitengebied. Twee derde van deze bomen is oud en gaat in kwaliteit achteruit. Her en der raken lanen in verval en vragen de oude bomen veel onderhoud. Om het coulissenlandschap in stand te houden heeft de gemeente in 2017 een nieuw beheerplan voor de laanbomen geschreven. Dit plan voorziet in het gefaseerd vervangen van slechte lanen. Het vervangen van lanen houdt in dat de resterende bomen van een slecht laandeel worden gekapt en dat de laan als geheel weer met jonge bomen wordt aangeplant.

Gefaseerde vervanging slechte lanen

De gemeente investeert de komende jaren in vervanging van slechte lanen om verder verval tegen te gaan. Door de vervanging wordt ingezet op een duurzame instandhouding van de laanstructuren. Hierdoor blijft het coulissenlandschap van Winterswijk voor nu en in de toekomst behouden en wordt waar mogelijk versterkt.

De lanen die worden vervangen liggen verspreid door het buitengebied. Er is gekozen voor een gefaseerde vervanging om geen grootschalige ingrepen te doen in het landschap. Bij vervanging en herplant van lanen, wordt goed gekeken naar het omliggende landschap, ecologische aspecten en het gebruik ervan. 

Ecologisch onderzoek

Lanen hebben een ecologische functie in het landschap. Voor de lanen en laandelen die de gemeente wil vervangen is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uitkomst van het onderzoek is dat de laanvervanging uitgevoerd kan worden zonder negatieve gevolgen voor de beschermde flora en fauna ter plaatse. 

Planning

Deze winter worden lanen of delen van lanen vervangen langs een aantal wegen in het buitengebied. Bekijk de planning voor aankomende weken
 

Huur gemeentelijke gebouwen en openbaar groen per 2023

In navolging op het afwijkingsbesluit van de gemeente Winterswijk zal voor de indexatie, waarmee de huur van de gemeentelijke gebouwen en openbaar groen voor 2023 wordt berekend, de kerninflatie van 5,7% worden gehanteerd. Dit houdt in dat de huur voor gemeentelijke gebouwen en openbaar groen met 5,7% stijgt in 2023.

Gevonden en verloren voorwerpen

Geef een verloren of gevonden voorwerp online door, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op de pagina Verloren of gevonden voorwerpen melden. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Vergadering algemene raadscommissie 12 januari 2023

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzendingen’.

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
12 januariAlgemene raadscommissie om 19.30 uur, raadzaal in raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info: www.winterswijk.nl/gemeenteraad
12 januariVergadering cliëntenraad Fijnder van 19.30 tot 21.30 uur bij de Mattelier aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo. Vergadering bijwonen? Aanmelden kan via clientenraad@fijnder.nl. Meer info leest u op www.fijnder.nl/clientenraad(externe link)

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Corleseweg

In verband met werkzaamheden (kabels en leidingen) geldt er van maandag 16 januari tot en met vrijdag 10 februari een maximale snelheid van 30 km/h voor de Corleseweg. Daarnaast is het fietspad versmald. Het gaat hier om het weggedeelte tussen de Grote Veldweg en Veenhuisweg.

Eibergseweg

In verband met het kappen van bomen is de Eibergseweg tussen de Geldereschweg en Beitelweg van maandag 9 tot en met vrijdag 13 januari afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.  

N319

In verband met snoeiwerkzaamheden is de helft van de weg afgezet op de N319 tussen Snelliusstraat en rotonde Wooldseweg. Dit duurt van maandag 9 tot en met vrijdag 13 januari en vindt plaats tussen 9.00 en 16.00 uur. Er geldt een omleiding. Ook geldt er tijdens de werkzaamheden voor de volgende straten een parkeerverbod en een maximale snelheid van 30 km/h:

  • Snelliusstraat
  • Stevinstraat
  • Leeghwaterweg
  • Buys Ballostraat 
  • Van Leeuwenhoekweg

Lopende maatregelen

  • Pashegge
  • Greversweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/werk-aan-de-weg.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina Besluitenlijsten van het college.