Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Regenbooggemeente

Winterswijk is een regenbooggemeente. We ontwikkelen een actief beleid voor de acceptatie en zichtbaarheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, intersekse, queer personen en alle overige personen die tot de + behoren. (LHBTIQ+-personen).

We zetten ons ook daadwerkelijk in voor de acceptatie, emancipatie en veiligheid van LHBTIQ+-personen. Een prachtig voorbeeld hiervan is de Achterhoek Pride in juni van dit jaar. Andere voorbeelden zijn Achterhoekse regenboogvlag, regenboogzebrapaden, magazine en goodybag.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.werkaanwinterswijk.nl(externe link) op de pagina Drempelvrij bij het thema Regenbooggemeente.

Ga in gesprek

Komt u met de informatie op onze website niet verder, aarzel niet en neem contact met ons op. We zijn te bereiken via het Sociaal Team de Post, per e-mail depost@winterswijk.nl of (0543) 543 960.
 

Mantelzorger? U verdient een compliment!

De gemeente Winterswijk heeft veel waardering voor het werk dat mantelzorgers verrichten. Dit spreken wij graag uit in de vorm van een mantelzorgwaardering. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de mantelzorger bekend te zijn bij ons. Heeft u zich nog niet eerder aangemeld als mantelzorger, doet u dat dan uiterlijk 31 oktober alsnog. Aanmelden kan bij de Post via telefoonnummer (0543) 543 960. Of stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar mantelzorgconsulente Hentje Metz, via mantelzorg@winterswijk.nl onder vermelding van mantelzorgwaardering 2022.

Aanvragen burgercheque kan tot en met 31 december

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk. 

Voor 2022 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,- beschikbaar. Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2022 kunt u indienen tot en met 31 december 2022.

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, een ontmoetingscafé voor mensen met autisme, een bijdrage aan de manifestatie KunstOer en meubilair activiteiten voor ’t Stekkie en de Klimop. 

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

 • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
 • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
 • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De activiteit of het initiatief mag pas worden uitgevoerd ná een besluit over de aanvraag op 16 februari 2023. Een burgercheque kan dus niet worden aangevraagd voor bestaande activiteiten of initiatieven.
 • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal via www.winterswijk.nl/burgercheques. Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque. 

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 16 februari 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de tweede helft van 2022 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie: (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Corleseweg

In verband met werkzaamheden (kabels en leidingen) is de helft van de Corleseweg beschikbaar voor verkeer. Het gaat om het weggedeelte tussen huisnummers 29 en 76. De werkzaamheden duren van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 21 oktober. Ook geldt er een maximale snelheid van 30 km/h.

Lopende maatregelen

 • Pashegge
 • Pasbree
 • Torenstraat
 • Greversweg
 • Holthuisweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Gevonden en verloren voorwerpen

Geef een verloren of gevonden voorwerp online door, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op de pagina Verloren of gevonden voorwerpen melden. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

De openbare vergadering van donderdag 13 oktober 2022 is geannuleerd. De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 8 december om 16.00 uur. U bent dan welkom in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. De agenda volgt later.

Inspreken over de begroting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2023-2026 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Op donderdag 20 oktober 2022 kunt u tijdens de vergadering van de algemene raadscommissie uw mening geven over de begroting. De politieke discussie over en besluitvorming van de begroting vindt plaats tijdens de raadsvergadering op 1 en 3 november 2022. Tijdens deze avonden is er geen gelegenheid om in te spreken over de begroting. 

Wilt u van deze inspraakmogelijkheid gebruikmaken over de begroting, óf over de andere agendapunten? Meldt u zich dan aan vóór donderdag 20 oktober 17.00 uur bij griffie@winterswijk.nl met naam en telefoonnummer. De raadsgriffier informeert u over de wijze waarop u aan deze vergadering kunt deelnemen. De maximale tijd per inspreker is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U krijgt hier vooraf bericht over. 

Openbare vergadering algemene raadscommissie 20 oktober 2022

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzendingen’.

 • Datum en tijd: Donderdag 20 oktober om 19.30 uur
 • Locatie: Raadzaal in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1
 • Agenda en stukken: Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Vergaderingen’.
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543

Politiek forum 13 oktober 2022

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend). Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte welkom. Locatie is het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het wordt niet uitgezonden op de website. 

Op 13 oktober komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Herinrichting Groenloseweg van 50 km/u naar 30 km/u (informerende sessie 19.30-20.30 uur)
 • Green Leaf Award, voortgang duurzaamheid (informerende sessie 20.45-21.30 uur)

Meer informatie vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik daarna op het icoon ‘Vergaderingen’. 


Tijdens informerende sessies kunt u als publiek vragen stellen. Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.
 

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
13 oktober Vergadering cliëntenraad Fijnder van 19.30 tot 21.30 uur bij de Mattelier aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo. Vergadering bijwonen? Aanmelden kan via clientenraad@fijnder.nl
13 oktoberPolitiek forum vanaf 19.30 uur in het gemeentekantoor. Meer informatie vindt u onder de rubriek Vergaderingen in dit gemeentenieuws.
20 oktoberOpenbare vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie vindt u onder de rubriek Vergaderingen in dit gemeentenieuws.
31 oktoberBijeenkomst ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)’. Meer informatie vindt u op onze website in het gemeentenieuws van 4 oktober 2022.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.