Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Waar kan je straks je auto opladen?

Met de toename van het aantal elektrische auto’s neemt de behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte toe. Volgens de prognoses zal er eind 2025 behoefte zijn aan zo’n 111 openbare laadplekken in Winterswijk. Veel laadpalen in de openbare ruimte worden op aanvraag van inwoners geplaatst. Deze laadpalen tellen mee in het totaal te plaatsen laadpalen. Bij een deel van de locaties gaat het om proactief plaatsen. Dat betekent dat de plaatsing vooruitloopt op de vraag.

Inwoners kijken mee

Inwoners van Winterswijk kunnen de plankaart voor openbare laadpalen van 12 tot 26 april digitaal bekijken op https://ap.lc/mzhmX een laadpaal aanklikken en daar een reactie bij zetten. De plankaart staat 2 weken open voor de reacties van inwoners. Daarna worden de reacties geïnventariseerd en getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde plaatsingscriteria. De plaatsingscriteria bepalen dan of een reactie al dan niet wordt meegenomen in het aanpassen van de plankaart.

Dynamische kaart

De plankaart is een dynamische kaart. De medewerkers van Openbare Ruimte blijven erin werken en zullen de komende jaren steeds weer laadpalen toevoegen in het plan. Dit gebeurt ook als de openbare ruimte aan verandering onderhevig is, zoals dat bijvoorbeeld aan de orde is voor de wijk De Pas. Het betekent ook dat de plankaart de komende jaren vaker wordt opengesteld voor een bepaalde periode waarin inwoners hun reacties kunnen geven op geplande locaties voor laadpalen in de openbare ruimte.

Senioren en veiligheid ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’

Oplichters blijven helaas gewoon actief. Ze bedenken ook steeds nieuwe manieren om u uw geld afhandig te maken. In de komende weken zetten we filmpjes op de website, waarin die nieuwe trucs van de oplichters worden uitgelegd. En voor het geval dat het toch is gebeurd, wordt in die filmpjes uitgelegd dat u er in ieder geval met iemand over moet praten. En doe altijd aangifte bij de politie. Dan kunnen die achter de boeven en uw geld aan.

De komende weken komen de volgende vier trucs van de oplichters, in een filmpje, aan bod:

 • Phishing: .U ontvangt een mailtje waarin iemand om uw gegevens vraagt of probeert via een link gegevens van u te pakken te krijgen.
 • Spoofing: U wordt gebeld door iemand die zegt dat hij een medewerker van de bank is en uw bankgegevens nodig heeft.  
 • Hulpvraagfraude, bijvoorbeeld via WhatsApp: Daarin staat dan iets als: “paps, (of mams) ik heb een nieuwe telefoon, maar ik heb wel heel snel geld nodig….   Of er staat een rare link waarop je moet klikken.
 • Babbeltrucs.

Gemeente Winterswijk informeert senioren op verschillende manieren

Deze campagne is een vervolg op de campagnes uit 2020 en 2021. Ook deze keer is acteur Kees Hulst, bekend van ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, het gezicht van de campagne. De gemeente Winterswijk plaatst de filmpjes in de komende vier weken, iedere week, een van de filmpjes op Facebook.  

Wilt u meer informatie of hulp?

 • Kijk dan op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Daar staan praktische tips en voorlichtingsfilmpjes.
 • Of haal een folder met alle tips op bij de Post aan de Balinkesstraat 4 of het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.

Bijdrage tot € 5.000,- voor jouw duurzame idee

Wist je dat jouw kansrijke idee gefinancierd kan worden met een bijdrage vanuit het Stimulerings- en innovatiefonds Duurzaamheid? In dit speciale Green Leaf jaar wordt de maximale bijdrage zelfs verdubbeld!

Het versnellen van de energietransitie, een openbare pluktuin opzetten of een plan om producten te hergebruiken: alles dat bijdraagt aan verduurzaming en ten goede komt aan de gemeenschap is welkom! Bedenk iets nieuws, lever zelf een bijdrage in tijd, inzet of geld en voer je idee uit via het Stimulerings- en innovatiefonds Duurzaamheid. Daarnaast kan het Centrum Duurzaam Winterswijk je ondersteunen bij de uitvoering van je idee.

Green Leaf

De financiële bijdrage per project is minimaal € 250,- en alleen in dit speciale Green Leaf jaar maximaal € 5.000,-. Van het geldbedrag van € 200.000,-, dat Winterswijk als winnaar van de European Green Leaf Award heeft gewonnen, is een deel beschikbaar gesteld voor het Stimulerings- en innovatiefonds Duurzaamheid. Bekijk hier de voorwaarden.

Vergroening winkelstraten

Een werkgroep van centrumondernemers van ABH City, de winkeliersvereniging van Winterswijk, is samen met klimaatadviseurs van gemeente Winterswijk bezig met een groen en klimaatadaptief winkelcentrum. Tijdens een gezamenlijke schouw bekeken ze de mogelijkheden om winkelstraten te vergroenen.

Op een aantal plekken start een pilot, waarin op korte termijn planten aan het straatbeeld worden toegevoegd. De locaties zijn:

 • Meddosestraat: Gaaf Bloembinder
 • Wooldstraat: De Heer IJs & Snacks
 • Wooldstraat: Milikan Juwelier

Bijvoorbeeld geveltuinen met verticaal groen, groen over de winkelstraat heen en het opknappen van bestaande geveltuinen. Het idee is dat de plekken dienen als proeftuin en andere ondernemers enthousiast maken om ook hun pand te vergroenen. Mooie voorbeelden van het sfeervol toepassen van groen zijn nu al te vinden in de Meddosestraat bij Koffiehuis De Koets en in de Ratumsestraat. Naast het vergroenen van de panden door de ondernemers zelf pakt de werkgroep ook grotere projecten op, zoals het plaatsen en vervangen van bomen en waterberging.

Overige centrumondernemers worden de komende maanden geïnformeerd over de vergroeningsmogelijkheden en opgeroepen om een groene bijdrage te leveren. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich nu al melden bij Peter ten Hagen, voorzitter van ABH City, via info@abhcity.nl of (06) 36 43 20 19.

Gewijzigde afvalinzameling rond Pasen

Op tweede paasdag, maandag 18 april worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • De afvalinzameling van maandag 18 april vindt plaats op zaterdag 16 april. Let op, dit is de zaterdag vóór tweede paasdag.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden

Het ROVA-Klantcontactcentrum is op maandag 18 april gesloten.

Blijft u ook op de hoogte via de ROVA-app?

Via onze ROVA-app kunt u altijd de juiste inzameldagen terugvinden. Zelfs de gewijzigde inzameldagen rond de feestdagen. Het mooie van de ROVA-app is dat u een melding kunt instellen, zodat u vooraf een herinnering krijgt wanneer wij langskomen om uw afval op te halen. De actuele inzameldagen vindt u daarnaast ook nog op www.rova.nl/afvalkalender. De ROVA-app is te downloaden in de Apple Appstore of de Google Play Store.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

De Post weer open

U kunt op werkdagen zonder afspraak terecht. Dit kan tussen 9.00 en 12.00 uur aan de Balinkesstraat 4. U bent van harte welkom. Meer info: wijwinterswijk.nl/de-post

Lintje aanvragen

Kent u iemand die zich al vele jaren inzet voor onze samenleving? Bijvoorbeeld als bestuurslid van een vereniging, als vrijwilliger bij een zorginstelling of als mantelzorger? En vindt u dat deze persoon het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Dan kunt voor hem of haar een koninklijke onderscheiding aanvragen. En dat is makkelijker dan u denkt!

Vragen

Heeft u vragen over een koninklijke onderscheiding voor een inwoner van de gemeente Winterswijk? Neem contact op met Paulien van Vliet, 06 – 28 37 54 61 of Manon van Bree, 06 – 28 38 26 37 mail naar evenementen@winterswijk.nl Of raadpleeg onze website.

Politiek forum

Op 14 april 2022 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk. Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het politiek forum vindt in het vervolg plaats in de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen (informatief), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend).

Tijdens het politiek forum van 14 april komen deze onderwerpen aan de orde:

 • Evaluatie project grondgebruik (richtinggevend) van 19.30 tot 20.45 uur
 • Klimaatagenda, duurzaamheid en Green Leaf (informatief) van 21.00 tot 22.30 uur

Meer informatie vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’.

Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Extra warenmarkt

Torenstraat is vanaf inrit Hotel Restaurant Stad Munster op vrijdag 15 april afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

Kermis

Tijdens de kermis van 21 april tot en met 28 april 18.00 uur gelden de onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen

De volgende straten zijn afgesloten voor al het verkeer
 • Mevr. Kuipers-Rietbergplein
 • Jeugdkerkstraat
 • Schoolstraat tussen inrit parkeerplaatsen ‘De Weijenborg’ en Wierengastraat
 • Burgemeester Bosmastraat tussen Beukenhorstweg en Torenstraat
De volgende straten is het eenrichtingsverkeer omgedraaid
 • Jonendwarsstraat
 • Beukenhorstweg tussen de Burgemeester Bosmastraat en Jan Stienstraweg
Het eenrichtingsverkeer opgeheven
 • Schoolstraat tussen Jonendwarsstraat en inrit parkeerplaatsen ‘De Weijenborg’

Wilhelminastraat

In verband met de Kindervrijmarkt is de Wilhelminastraat op 27 april van 09.00 tot 12.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

Wheme

Door de Kinderspelen op 27 april is het parkeerterrein Wheme van 8.00 tot 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

Lopende maatregelen

 • Eibergseweg
 • Torenstraat
 • Greversweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 13 april, Informatieavond over monumenten van 19.30 tot 22.00 uur in Theater Astoria.
 • 14 april, Extra raadsvergadering waarin de informateur zijn advies zal uitbrengen aan de gemeenteraad. De vergadering begint om 18.30 uur en de locatie is de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
 • 14 april, Politiek forum van 19.30 tot 22.30 uur. de volgende onderwerpen aan de orde: Evaluatie project grondgebruik (richtinggevend) van 19.30 tot 20.45 uur en Klimaatagenda, duurzaamheid en Green Leaf (informatief) van 21.00 tot 22.30 uur. Locatie: raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
 • 14 april, Cliëntenraad PW Fijnder van 19.30 tot 21.30 uur, Batterij 10-12 in Groenlo. Bijwonen? Graag aanmelden via clientenraad@fijnder.nl. Meer info: https://www.fijnder.nl/clientenraad
 • 21 april, Openbare raadsvergadering om 21.00 uur in raadzaal in het raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info: www.winterswijk.nl/gemeenteraad of griffie@winterswijk.nl
 • 21 april, Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 16.00 in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanmelden via e-mail mnavis@winterswijk.nl

Vergaderingen

Extra raadsvergadering

Op 14 april 2022 vindt een extra raadsvergadering plaats, waarin de informateur zijn advies zal uitbrengen aan de gemeenteraad. De vergadering begint om 18.30 uur en de locatie is de raadzaal van het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.

Openbare raadsvergadering

Let op afwijkende aanvangstijd
U bent hartelijk welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’.

 • Datum en tijd: donderdag 21 april om 21.00 uur
 • Locatie: raadzaal in het raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1
 • Agenda en stukken:deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • Inspreken? Neem dan even contact op met de raadsgriffie
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

 • Datum: donderdag 21 april
 • Tijd: 16.00 uur
 • Locatie: gemeentekantoor, Stationsstraat 25
 • Agenda en stukken: één van de punten op de agenda de stand van zaken nieuwe commissie ruimtelijke kwaliteit. volledige agenda vindt u hier.
 • Bijwonen:wenst u aanwezig te zijn als toehoorder tijdens deze vergadering graag aanmelden via Marieke Navis, e-mail mnavis@winterswijk.nl

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten