Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Onze wethouders in het nieuwe college

In de serie Onze wethouders in het nieuwe college wethouder Elvira Schepers-Janssen

De gemeenteraad van Winterswijk heeft vier wethouders benoemd en geïnstalleerd: Sandra Metaal-ten Dolle, Wim Wassink, Elvira Schepers-Janssen en Gosse Visser. Samen met burgemeester Joris Bengevoord vormen zij het nieuwe college voor de bestuursperiode 2022-2026. In hun coalitieakkoord legden de coalitiepartners vast met welke onderwerpen zij aan de slag willen. Nadrukkelijk willen ze dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doen. Samen aan de slag is dan ook de titel van het coalitieakkoord.

Portretfoto wethouder Schepers-Janssen

Wethouder Schepers, hoe ziet ‘thuis’ er bij u uit?

Ik ben geboren in Almelo, getogen in Rijssen en vanaf mijn 11e woon ik in de Achterhoek. Winterswijk is écht mijn thuis geworden. Daar woon ik met mijn man Rik en onze twee kinderen. Mijn dochter Fabiënne is 19 jaar en gaat naar de havo. Friso, mijn 17-jarige zoon, haalde onlangs zijn diploma en gaat de opleiding onderwijsassistent volgen om leraar basisonderwijs te worden. Ook zij voelen zich thuis in Winterswijk. Dankzij de vele voorzieningen lijkt het op een stad. Toch heeft het de gezelligheid en sfeer van een dorp. Dat is een prettige combinatie.

Wat zijn uw hobby’s?

Ik golf en wandel graag en geniet enorm van de buitenlucht. Het liefst wandel ik in het buitengebied, op kleine onverharde paadjes en door het bos. Ik durf niet te zeggen wat mijn favoriete wandelroute is, omdat alle buurtschappen prachtige unieke landschappen hebben. Je hebt hier zoveel mooie routes, bijvoorbeeld het Kommiezenpad dat deels ook over Duits grondgebied loopt. Ook de vele Trage Tochten over onverharde paden zijn echt de moeite waard en kan ik iedereen aanbevelen.

Tijd doorbrengen met mijn vrienden is ook één van mijn favoriete bezigheden. Onze vrienden en kennissen wonen dichtbij, dat is fijn!

Wat houdt uw portefeuille in? 

In mijn vorige termijn hield ik mij bezig met onderwijs, jeugdzorg en de opgave ‘Iedereen doet mee’. Dit valt nu weer onder mijn verantwoordelijkheid, aangevuld met de thema’s ‘Werk & Inkomen’ en ‘Economie Centrum’. Een mooie combinatie van onderwerpen die dichtbij mij liggen en vele raakvlakken met elkaar hebben. Met deze portefeuille kan ik ervoor zorgen dat iedereen volwaardig kan meedoen. En dat vind ik belangrijk. Eerlijke kansen voor iedereen is ons uitgangspunt. En dat begint bij het onderwijs, speelt op de arbeidsmarkt en gaat ook over wonen in een fijne en veilige wijk. Ik denk dat mijn vasthoudendheid goed van pas komt bij deze portefeuille.

Wat is uw favoriete plek in de gemeente en hoezo?

Thuis! En daar ben ik eigenlijk te weinig. Maar mijn eigen huis, daar ben ik het allerliefst. Ik ben een enorm gezinsmens en voel me het prettigst wanneer iedereen er is.

Waarmee wilt u als eerste aan de slag?

In mijn ogen zijn er in Winterswijk teveel mensen waar te weinig in geïnvesteerd wordt. Daar wil ik iets aan doen. Bijvoorbeeld door een pilot met basisbanen, waarbij we mensen aan een baan willen helpen die ongewild of langdurig thuis zitten. Dat is één van mijn belangrijkste speerpunten. De uitdaging hierbij is om de juiste personen met elkaar te verbinden. We hebben daarvoor iedereen uit de samenleving nodig: van mensen die werk zoeken tot werkgevers die plek hebben binnen hun bedrijf. Maar óók mensen die de kwaliteiten van de werkzoekenden zien. 

Meer informatie over de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders.

Gevonden en verloren voorwerpen

Geef een verloren of gevonden voorwerp online door, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op de pagina Verloren of gevonden voorwerpen melden. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Geen Gemeentenieuws

Op dinsdag 19 juli verschijnt er geen Gemeentenieuws. De eerstvolgende uitgave van het Gemeentenieuws is op dinsdag 26 juli. Actuele berichten leest u op de pagina Actueel en op onze sociale media kanalen. 

‘Voel’ de betekenis van de parels in de dorpstuin van Winterswijk

Onderneemster Linda van der Berg overhandigde op donderdag 30 juni in de Notaristuin een plaquette aan de inwoners van Winterswijk.

 De parelketting en snippers van liefdesbrieven als kunstwerk ‘Voor altijd en eeuwig’ in de Notaristuin staat er al een tijd. Daar stond altijd een plaquette bij met tekst over het kunstwerk. Deze tekst was alleen niet drempelvrij. Linda van der Berg vond dat jammer. Het kunstwerk is namelijk niet alleen geschikt om te zien, maar ook om er doorheen te lopen, te voelen en erop te spelen. Zo heeft kunstenaar Karin Colen het ook bedoeld.

Maatschappelijk ondernemen

Linda werkte ruim een halfjaar als projectleider bij de gemeente Winterswijk en bouwde de nieuwe website: www.winterswijk.nl. In het kader van maatschappelijk ondernemen wilde zij -na afronding van het project- iets teruggeven aan de gemeenschap: ‘Een kleine geste aan de inwoners in de vorm van een plaquette bij het kunstwerk in de Notaristuin. Niet alleen in tekst, maar ook in braille, met een beschrijving van wat er te zien en te voelen is. Zodat het kunstwerk toegankelijk is voor iedereen en iedereen mee kan doen.

Iedereen laten genieten van kunst

Het plaquette is te zien én voelen in de Notaristuin, bij het kunstwerk ‘Voor altijd en eeuwig’.  De onthulling van de plaquette vond plaats op donderdag 30 juni. In een zonovergoten Notaristuin vond de symbolische overhandiging plaats. Yvon Boerman onthulde de plaquette met de brailletekst. Yvon is inwoner van Winterswijk en zelf blind. Dankzij de mooie bijdrage van Linda kunnen mensen zoals Yvon nu de kunst in de Notaristuin ervaren.

Burgemeester Bengevoord opent heringerichte kindervelden algemene begraafplaats

Burgemeester Bengevoord heeft dinsdag 5 juli de opnieuw ingerichte kindervelden op de algemene begraafplaats in Winterswijk geopend. De kindervelden op de algemene begraafplaats zijn, mede op basis van ideeën van een aantal ouders, kunstenares Karin Jansen en hovenier Jan Bent opnieuw ingericht.

Burgemeester Bengevoord: ‘Waar het om gaat is dat de nieuwe inrichting van de kindervelden passend is en klopt. Ik hoop dat dit een plek mag zijn waar kinderen, op waardige wijze, in een bij kinderen passende omgeving, hun rustplaats hebben en kunnen krijgen.’

Herinrichting

Er is nu duidelijk een meer kindgerichte sfeer door kleine accenten in bijvoorbeeld de loop van het pad, de keuze van bloeiende planten en door het aanleggen van grote planten waarmee meer geborgenheid is gecreëerd. Voor de ongeboren gestorven kindjes is de herdenkingsboom een plek voor herinnering. Daarnaast is er een pergola geplaatst waar mensen een herdenking kunnen houden. 

Symboliek

Het urnenveld voor kinderen is aangelegd in de vorm van een vlinder. Leerlingen van basisschool De Vlier hebben bij de opening 53 zelfgemaakte vlinders geplaatst. Daarnaast staan aan het begin van het Vlinderpad twee grote vlinders, die een vader- en een moederfiguur verbeelden.

Al deze accenten vertegenwoordigen bepaalde symboliek. De vlinder staat symbool voor geluk, vrijheid en liefde. En door velen wordt de ontmoeting met een vlinder gezien als een boodschap van iemand die van bovenaf op je neerkijkt. Daarnaast verwijst kunstenares Karin Jansen met de getallen 53 en 55 naar engelen die met ons communiceren. 
 

Centrum Duurzaam Winterswijk in de zomerperiode

Het Centrum Duurzaam Winterswijk is in de zomerperiode twee weken gesloten van 26 juli tot en met 5 augustus. In alle overige weken is het Centrum Duurzaam Winterswijk regulier geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Ook in de zomerperiode bent u dus van harte welkom in het Centrum Duurzaam Winterswijk voor informatie en inspiratie op het gebied van duurzaamheid. Via de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, kringlopen en cultuurhistorie wordt duurzaamheid op een laagdrempelige manier zichtbaar, tastbaar en beleefbaar gemaakt. 

U kunt in het Centrum Duurzaam Winterswijk terecht voor informatie over energie besparen, het opwekken van duurzame energie en de mogelijkheden voor subsidies en leningen. Maar ook informatie over lokale acties en initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn in het Centrum Duurzaam Winterswijk te vinden. 

Energiearmoede aanpak

Op dit moment wordt in het Centrum Duurzaam Winterswijk via de energiearmoede aanpak extra aandacht gegeven aan de voor veel inwoners stijgende energieprijzen en de mogelijkheden om hier iets aan te doen. Er is gratis hulp mogelijk van energiebespaarmaatjes en de energieconciërge. Ook is er een subsidieregeling beschikbaar voor woningeigenaren met een laag besteedbaar inkomen en een woning die onvoldoende is geïsoleerd.

Contactgegevens

Centrum Duurzaam Winterswijk, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1
T: (0543) 543100
E: duurzaam@winterswijk.nl
W: www.duurzaamwinterswijk.nl/centrum
 

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
13, 20 en 27 juli en 3 augustusGratis cursus voor mantelzorgers ‘Omgaan met mensen met dementie’ van 10.00 tot 12.00 uur op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanmelden: mantelzorg@winterswijk.nl of (0543) 543 960

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van donderdag 30 juni 2022.

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk

Deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces begon met de beëdiging van Jolanda van der Gaag Kromdijk als commissielid van Voor Winterswijk. Tijdens het vragenhalfuur heeft Henk Hoenink namens Voor Winterswijk vragen gesteld over de gebiedsgerichte aanpak. In die gebiedsgerichte aanpak gaan de verschillende partijen zoals de agrariërs, gemeente, waterschap, natuurorganisaties en de provincie met elkaar in gesprek om een Winterswijkse oplossing voor het stikstofprobleem te zoeken. Nu de eerste gesprekken hierover zijn afgerond is Voor Winterswijk benieuwd hoe het nu verder gaat met de gebiedsgerichte aanpak. Het is nu zaak dat er goede Winterswijkse plannen gesmeed worden om een goede maatwerk oplossing te creëren zodat er ruimte blijft voor een gezonde agrarische sector in Winterswijk.
Voor Winterswijk heeft samen met het CDA en Morgen een motie ingediend waarin het college werd opgeroepen om de gevolgen van het huidige stikstofbeleid en de nood om dit aan te passen en vol gas in te zetten op de gebiedsgerichte aanpak onder de aandacht van de Provinciale Staten en de Tweede Kamer te brengen. Onder toeziend oog van een groot aantal agrariërs die zich met hun tractoren op de Markt verzameld hadden werd deze motie met een meerderheid van stemmen aangenomen.  

Voor meer informatie zie ook: https://voor-winterswijk.nl

Sandra Prinsen, fractievoorzitter CDA Winterswijk

Helaas moest worden besloten om de raadsvergadering digitaal te doen. Omdat de burgemeester afwezig was, was Erwin te Selle voorzitter van deze door technische mankementen wat chaotische raadsvergadering. Complimenten daarvoor!
Het CDA stelde vragen over de Japanse duizendknoop. We zien helaas op steeds meer plaatsen deze woekerplant groeien. Het college heeft aangegeven dat goede resultaten worden bereikt door elektrocutie of bevriezing. 
Bij de verordening sociaal domein wilden een aantal fracties scherpe controle houden en vroegen het college om élk bezwaarschrift dat binnenkomt, door te sturen naar de gemeenteraad. Dat ging ons te ver, we stemden daarom tegen de motie. 
CDA, Voor Winterswijk en Morgen dienden een motie in over realistisch natuurbeleid. Bij het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van de natuur zou niet alleen naar de kritische depositiewaarde (kdw) moeten worden gekeken, maar bijvoorbeeld ook naar de feitelijke staat van de natuur. Nu is wettelijk de kdw het criterium, met als gevolg onhaalbare doelen in de Winterswijkse natuurgebieden, omdat de stikstof uit Duitsland al meer is dan de wettelijke norm. Dit moet worden geregeld in ‘Brussel’. Samen met de VVD stemde een meerderheid (14/21) van de raad in met deze motie.
We wensen u een fijne zomer!

Voor meer informatie zie ook: https://www.cda.nl/gelderland/winterswijk/

André van Nijkerken, fractievoorzitter Morgen

In een week vol boerenprotest vergaderden we online vanwege een coronabesmetting. Het leidde tot verontwaardigde reacties. Die gingen voorbij aan de steun die in meerderheid werd uitgesproken om samen met de boeren te gaan kijken naar haalbare in plaats van onhaalbare doelstellingen in de specifieke context van Nationaal Landschap Winterswijk. In ieder geval zijn we niet van plan mee te gaan in het opportunisme van Den Haag, dat allerlei ontwikkelingen onder verantwoordelijkheid van Rutte jarenlang op hun beloop heeft gelaten en problemen vooral voor zich uit heeft geschoven. Waardoor er nu opeens alleen nog ruimte lijkt voor radicale maatregelen en daarmee geen ruimte meer voor overleg. Morgen heeft altijd benadrukt de boeren vooral te willen helpen met het doorvoeren van veranderingen die nou eenmaal noodzakelijk of zelfs onafwendbaar zijn, maar wel in fatsoenlijk overleg en zonder wie dan ook het mes op de keel te zetten. We gaan samen werken aan wat kan en haalbaar is en willen ook voor de boeren een toekomstperspectief waar ze zich aan vast kunnen houden. En waarin ze kunnen rekenen op een betrouwbare overheid in plaats van een overheid die roept dat ‘melk moet’ en vervolgens veehouders dwingt hun bedrijf op te geven.

Voor meer informatie zie ook: https://morgen.team/

Freek Deunk, raadslid D66 Winterswijk

In de raad lag een wijziging op de verordening sociaal domein voor. De rechter heeft aangegeven dat resultaatgericht beschikken niet meer mag. Resultaatgericht beschikken houdt in dat er een beschikking voor een cliënt wordt afgegeven waarin enkel het doel van de zorg beschreven wordt. Dit is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, omdat het voor cliënt niet duidelijk is voor hoeveel uren en wat van zorg de cliënt precies recht op heeft. D66 wil dat dit duidelijk is voor elke cliënt, maar met de nieuwe verordening is dit niet verholpen. Om die reden waren wij mede-indiener van de motie met WB en stemde wij tegen de verordening. 
Ook lag er een motie vreemd over realistisch natuurbeleid en vragen over de gebiedsgerichte aanpak. Naast stikstof, zal in de komende jaren ook droogte en warme zomers druk op het landschap geven. De motie realistisch natuurbeleid wekte de indruk dat het meeviel met deze druk en dat er geen ruimte voor maatwerk is vanuit de provincie. D66 is het daarmee oneens en stemde tegen de motie. De oplossing ligt in de gebiedsgerichte aanpak, waarin boeren, natuurorganisaties en het waterschap samen een gebiedsvisie opstellen. Alleen samen kunnen we deze uitdagingen aanpakken, zodat de boer en de natuur blijven samenkomen in ons unieke cultuurlandschap.

Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Wessel Lammers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

De afgelopen raadsvergadering stond onder andere in het teken van de boerenprotesten die door het hele land worden gehouden. PvdA Winterswijk heeft waardering voor de vreedzame manier waarop de Winterswijkse boeren deze protesten vormgeven. Ook tijdens de raadsvergadering van 30 juni waren er veel demonstrerende boeren aanwezig bij het raadhuis. Helaas vond de raadsvergadering door onvoorziene omstandigheden online plaats. Hierdoor was het voor de raadsleden helaas niet mogelijk om het gesprek aan te gaan met de aanwezigen.
Max van Eck stipte tijdens de raadsvergadering het belang van de agrarische sector voor de Winterswijkse samenleving aan. De PvdA snapt dat het landelijke beleid voor flink wat onrust onder de boeren heeft gezorgd. Wij steunen de oproep voor het bieden van perspectief aan agrariërs en zien hierin een belangrijke rol weggelegd voor de provincie. De komende tijd zullen wij de specifieke Winterswijkse problematiek onder de aandacht blijven brengen bij de PvdA-fractie in de Provinciale Staten. 
Verder werd er gestemd over een motie ingediend door Winterswijks Belang waarin het college werd opgeroepen om zich in te zetten om voldoende geldautomaten in Winterswijk beschikbaar te krijgen zodat contant geld bereikbaar blijft voor alle Winterswijkers. PvdA Winterswijk kan zich hier volledig in vinden en is blij dat de motie werd aangenomen met steun van alle fracties.

Voor meer informatie: https://winterswijk.pvda.nl

Tim Jonker, raadslid Winterswijks Belang (WB)

De laatste raadsvergadering voor het reces hadden wij, WinterswijksBelang drie moties en een amendement. We hadden een vraag over de verdwenen landschapselementen, de monitoring en handhaving hiervan. Het college zegde ons toe snel met het rapport te komen. Ook een aanvullende vraag over de staat van de bestrijding van de Japanse duizendknoop was nodig. 
Onze eerste motie en het amendement ging over de regio Achterhoek. Ons commissielid Robin Meinen was hier nogmaals ingedoken. Wij vinden dat de overschotten, bijna 7 miljoen, nu eindelijk eens moeten terugvloeien aan de individuele gemeenten. Dit is nu ‘dood’ geld en wij zien dit graag geïnvesteerd in onze gemeente. Voor Winterswijk was het met ons eens, maar stemde helaas toch voor het college standpunt. Een gemiste kans.
Onze motie over het sociaal domein werd gelukkig aangenomen. De toewijzing van hulp gaat nu meer via de zorgaanbieders. Marktpartijen met ook zeker een niet te vergeten winstoogmerk gaan nu onderhandelen met de zorgvrager. Het rechtszekerheidsbeginsel kan zo in het geding komen. Helaas stemde VW en het CDA tegen onze motie. 
Onze laatste motie over de geldautomaten werd raadsbreed aangenomen. Het opnemen en storten van cash geld is een belangrijke voorziening. En het college moet zich hiervoor inspannen. Voor onze reactie over de motie realistisch natuurbeleid kunt u op onze site terecht.
WinterswijksBelang wenst iedereen een hele fijne zomer toe!

Voor meer informatie zie ook https://winterswijksbelang.nl/

Casper Sonderen, fractievoorzitter VVD Winterswijk

De laatste raadsvergadering voor de zomer moest helaas digitaal plaatsvinden vanwege een coronabesmetting. Op de agenda stonden een aantal belangrijke moties. De VVD kwam met een motie die als doel had om te kunnen controleren of de kwaliteit van de zorg in Winterswijk altijd leidend is en niét de prijs. Goedkoop is namelijk duurkoop. Nadat ons de instrumenten duidelijk werden gemaakt waarmee dat mogelijk is trokken wij de motie in. We blijven de komende jaren scherp op dit onderwerp controleren. Daarnaast steunden we een motie die oproept om te kijken of er meer geldautomaten in Winterswijk geplaatst kunnen worden, en stemden we vóór de stikstof-motie die tijdens deze vergadering ingediend werd. We zijn blij dat deze met een meerderheid werd aangenomen.

Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.vvd.nl/
 

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Werk aan de weg

Actuele maatregelen

Roelvinkstraat

Door kraanwerkzaamheden is de Roelvinkstraat ter hoogte van perceelnummer 96a op maandag 18 juli van 7.00 tot 12.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben doorgang.

Zwarte Cross

In verband met de uittocht van de Zwarte Cross op zondag 17 en maandag 18 juli is er een omleiding ingesteld gaande over de Leemkuilweg, Beerninkweg, Brengersdiek, Eibergseweg, Vredenseweg, N18. Ook mag de korte invoegstrook vanaf de Winterswijkseweg de N18 op niet gebruikt worden.
Op verschillende locaties worden er aanvullende verkeersmaatregelen getroffen, onder andere:

  • Kruispunt: Leemkuilweg - N319 – Beerninkweg, 
  • Kruispunt: Beerninkweg – Gelderschweg – Brengersdiek 

Lopende maatregelen

  • Pasbree
  • Kievietsweg
  • Torenstraat
  • Greversweg

Meer info leest u op Werk aan de weg.
 

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten