Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Nieuw ontwerp voor trouwzaal raadhuis

Opening vernieuwde trouwzaal

Op dinsdag 7 juni is de geheel nieuw ingerichte trouwzaal in het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein officieel geopend. Het ontwerp is de verdienste van de Winterswijkse beeldend kunstenaar Robert Jansen. Samen met burgemeester Joris Bengevoord verrichtte hij de openingshandeling.

Bij de uitvraag voor het ontwerp vroeg de gemeente gebruik te maken van duurzame en/of circulaire materialen. Ook moest het ontwerp passen bij de functie die de trouwzaal heeft, maar daarnaast moest deze ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Bovendien met de mogelijkheid tot projectie op de wand. Het ontwerp van Robert Jansen voldeed hieraan, volgens een onafhankelijke commissie.
Robert vertelt: “Het ontwerp van de trouwzaal inclusief entree staat in het teken van sfeer en voelen. Bij binnenkomst worden je zintuigen geprikkeld, alsof je wakker wordt op een mooie zonnige dag. Ik heb bewust gekozen voor rustige en behouden kleuren. Het bruidspaar staat in het middelpunt en de gasten geven de kleur aan het moment. De bruidstafel en het spreekgestoelte zijn unica‘s en zijn speciaal door mij ontworpen voor de trouwzaal.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Trouwzaal vanaf nu weer trouwlocatie

Nu de trouwzaal heropend is wordt deze ook weer in gebruik genomen voor de voltrekking van huwelijken. Aanstaande bruidsparen kunnen zowel in de trouwzaal als in de raadszaal van het raadhuis hun ja-woord aan elkaar geven. Voor meer informatie kunnen zij terecht bij team Burgerzaken van de gemeente Winterswijk. Dat kan via burgerzaken@winterswijk.nl of telefonisch via nummer (0543) 543 543. Alle informatie is ook te vinden op onze website.

Archeologiedag op 18 juni 2022

Programma voor jong en oud

De Nationale Archeologiedagen op 17, 18 en 19 juni 2022 brengen het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele land. Tijdens de Archeologiedagen kan een groot publiek kennis maken met alle aspecten die de Nederlandse archeologie zo leuk maken. Ook in Winterswijk is er op zaterdag 18 juni een programma voor zowel jong als oud.

Kinderactiviteit ‘Er ligt een schat onder de grond’ in Vrijheidspark

Tussen 11.00 en 14.30 uur is er een activiteit voor kinderen in de leeftijd tot 10 jaar. Voor het raadhuis aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein kunnen zij met schepjes of een metaaldetector in zand op zoek naar archeologische vondsten. De toegang is gratis. Aanmelding is niet nodig. Voor volwassenen is er een kleine expositie over Nederland, de Achterhoek en Winterswijk rond het jaar 1572.

Lezing in doopsgezinde kerk

Van 15.00 tot 16.00 uur kan iedereen vanaf 12 jaar die geïnteresseerd is in geschiedenis en archeologie een bezoek brengen aan de doopsgezinde kerk aan de Torenstraat 4. Daar kan men luisteren naar de lezing ‘Winterswijk rond 1572 – een dorp in verandering’. Luuk Keunen, historisch geograaf en verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau RAAP,  geeft een beeld van Winterswijk rond 1572. De lezing wordt afgesloten met een drankje en een hapje. De toegang is gratis. Aanmelden om de lezing bij te wonen kan via een e-mail naar evenementen@winterswijk.nl.

Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u terecht bij Kees Meinderts. Per e-mail kmeinderts@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 931. We zien u graag op zaterdag 18 juni!

LEEF het loket voor de leefomgeving

Afbeelding van het loket LEEF. Het loket is voor alle vragen over de leefomgeving.

Vragen over bouwen, openbare ruimte en vergunningen in
de fysieke leefomgeving? Neem contact met ons op.
T: (0543) 543 530 van 9.00 tot 13.00 uur E: LEEF@winterswijk.nl.

Vergadering

Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

  • Datum: Donderdag 23 juni  
  • Tijd: 19.30 uur
  • Locatie: Gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk
  • Agenda en stukken: Eén van de punten op de agenda is de stand van zaken en het plan van aanpak herontwikkeling van de markt. Hier leest u de volledige agenda van deze vergadering. vindt u op de pagina Adviescommissie Cultuurhistorie
  • Bijwonen: Wenst u aanwezig te zijn als toehoorder tijdens deze vergadering graag aanmelden via Marieke Navis, e-mail mnavis@winterswijk.nl

Gemeentekantoor eerder gesloten op 21 en 23 juni

Eerder sluiten van gemeentekantoor op 21 en 23 juni

Op dinsdag 21 juni is het afscheid van de wethouders Inge Klein Gunnewiek, Henk Jan Tannemaat en Bert Frings. De afscheidsreceptie is van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentekantoor. Daarom is het kantoor vanaf 16.00 uur gesloten.
Op donderdag 23 juni is ons gemeentekantoor om 16.30 uur gesloten.
Veel zaken kunt u online bij ons regelen via www.winterswijk.nl

Uitnodiging voor de afscheidsreceptie op 21 juni van de wethouders Inge Klein Gunnewiek, Henk Jan Tannemaat en Bert Frings

Gevonden en verloren voorwerpen

Geef een verloren of gevonden voorwerp online door, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op de pagina Verloren of gevonden voorwerpen melden. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Kloetenseweg

Door rioolwerkzaamheden is op woensdag 15 juni de Kloetenseweg ter hoogte van perceel 4 afgesloten voor al het verkeer.

Extra warenmarkt

In verband met een extra warenmarkt is de Torenstraat vanaf inrit stad Munster op donderdag 16 juni afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

Jaspersweg

In verband met de jaarlijkse rommelmarkt van FC Winterswijk geldt op zaterdag 25 juni tussen 08.00 en 15.00 uur éénrichtingsverkeer en een snelheidsreductie naar 30 km/h op de Jaspersweg voor het gedeelte tussen de Frerikshof en Pasbree. De verplichte rijrichting is van Oost naar West.

Schimmelpennincklaan

In verband met de jaarlijkse rommelmarkt van FC Winterswijk en de daarbij behorende maatregelen geldt er op zaterdag 25 juni tussen 08.00 uur en 15:00 uur een gesloten verklaring voor vrachtauto's. Dit geldt voor het gedeelte tussen de Waliënsestraat en Beusinkweg.

Pasbree

Door de herinrichting van de straat is de Pasbree afgesloten tot 27 juni voor al het verkeer tussen perceelnummers 109 en 93.

Lopende maatregelen

  • Torenstraat
  • Greversweg

Meer info leest u op https://www.winterswijk.nl/werk-aan-de-weg/

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
18 juni

Archeologiedag
Kinderactiviteit ‘Er ligt een schat onder de grond’ in Vrijheidspark tussen 11.00 en 14.30 uur voor kinderen in de leeftijd tot 10 jaar. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig.

Lezing in doopsgezinde kerk
Van 15.00 tot 16.00 uur kan iedereen vanaf 12 jaar die geïnteresseerd is in geschiedenis en archeologie een bezoek brengen aan de doopsgezinde kerk aan de Torenstraat 4. De toegang is gratis. Aanmelden om de lezing bij te wonen kan via een e-mail naar evenementen@winterswijk.nl.

18 juniOpen dag Fijnder van 11.00 tot 18.00 uur, Batterij 12 in Groenlo.
21 juniAfscheidsreceptie wethouders Inge Klein Gunnewiek, Henk Jan Tannemaat en Bert Frings van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25.
22 juniAlzheimer Trefpunt Lichtenvoorde over voeding en dementie van 20.00 uur tot 21.30 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Locatie is Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. Ingang aan zijde Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3. Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel (06) 13 51 44 11
23 juniOpenbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanmelden als toehoorder bij Marieke Navis via e-mail mnavis@winterswijk.nl

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten