Inhoud van het gemeentenieuws

Iedereen verdient een goede zorgverzekering
Supermarkt en veel meer
Theatervoorstelling Wie zijn wij
Tweede Kamerverkiezing: op wie kunt u stemmen?
Gewijzigde openingstijden 22 november
Politiek forum - donderdag 23 november 2023
Wet Basisregistratie Personen
Agenda
Werk aan de weg
Officiële bekendmakingen
Besluiten van het college van B en W
Terugblik op de raadsvergadering

Iedereen verdient een goede zorgverzekering

Soms is het moeilijk om een goede en betaalbare zorgverzekering te vinden. Zeker als u een uitkering of een laag inkomen heeft. De gemeente Winterswijk vindt dat iedereen een goede zorgverzekering verdient. Daarom biedt de gemeente samen met Menzis de zorgverzekering GarantVerzorgd aan.

Supermarkt en veel meer

Mini Manna is een supermarkt waar mensen met een kleine beurs goedkoop boodschappen kunnen doen. Dit is niet alles. Deze sociale hulpwinkel verkoopt ook tweedehands artikelen. En biedt hulp aan mensen die in een arbeidsritme willen komen. Nieuwsgierig? Bekijk de vlog van Ilena van de rondleiding door vestigingsmanager Tatjana van Braak(externe link). Meer informatie over Mini Manna vindt u op minimanna.nl(externe link).

Theatervoorstelling Wie zijn wij

Wij ontrafelen de democratie voor u 
Wie zijn al die raadsleden in de Achterhoek? Mensen die wat voor hun gemeente willen betekenen?! Mensen die vanuit hun partij de belangen van de burgers en het algemeen belang vertegenwoordigen?!
In de theatervoorstelling WIE ZIJN WIJ? krijgt de lokale politiek een gezicht.

Het is theater dat verder gaat dan de publieke opinie. Theater dat vragen stelt en u met een kritisch oog en een knipoog naar de politieke arena laat kijken. Want: is de overheid er nog wel voor haar bewoners of is de democratie slechts een mooi idee waar in de praktijk maar weinig van overblijft? Twee regisseurs, vier jonge acteurs en twaalf raadsleden ontrafelen de democratie en hun rol in een tijd van politieke verandering en klimaatcrisis.

De voorstelling speelt voor acht Achterhoekse gemeenteraden. Afsluitend is er een avondvullende openbare voorstelling in onze Seesing Flex Zaal op zaterdag 2 december 2023 om 20.30 uur. Voor kaarten ga naar amphion.nl/podium-van-de-stad/programmering(externe link)

Vanuit Winterswijk is raadslid Loes ten Dolle bij dit project betrokken. Haar solo wordt gespeeld door Wendelien Wouters.

WIE ZIJN WIJ? is een project in opdracht van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, het culturele samenwerkingsverband van de 8 Achterhoekse gemeenten ondersteund door de provincie Gelderland.

Poster voorstelling Wie zijn wij

Tweede Kamerverkiezing: op wie kunt u stemmen?

Uiterlijk vrijdag 17 november 2023 ontvangt u de kandidatenlijst per post. Deze wordt huis-aan-huis bezorgd. Op de kandidatenlijst ziet u op wie u kunt stemmen. Op de lijst ziet u per partij de namen van de kandidaten en waar de kandidaten vandaan komen. Op de achterkant van de kandidatenlijst staat extra informatie over de verkiezingen, zoals een overzicht van de stembureaus.
Heeft u de kandidatenlijst niet ontvangen? Neem dan contact op met het projectteam Verkiezingen van de gemeente Winterswijk via verkiezingen@winterswijk.nl. U krijgt dan een nieuwe thuisgestuurd. U kunt ook een kandidatenlijst ophalen bij het gemeentekantoor. 

Waar gaat u stemmen?

Vind alle stembureaus op de pagina Stembureaus en meenemen bij het stemmen.

Vroeg op pad? Tussen 5.00 en 8.30 uur kunt u stemmen op station Winterswijk. Elke stem telt

Gewijzigde openingstijden 22 november

In verband met de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023 zijn Centrum Duurzaam Winterswijk en De Post gesloten. Het gemeentekantoor is die dag voor dienstverlening gesloten, maar de twee stembureaus op het gemeentekantoor zijn uiteraard wel geopend. Bekijk de actuele openingstijden en contactgegevens

Online regelen

Veel zaken zoals onder andere verlengen rijbewijs, aanvragen van een uittreksel of het doorgeven van een verhuizing kunt u bij ons online regelen via onze website: www.winterswijk.nl. U kunt daar ook een afspraak maken voor het aanvragen of verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Lukt dat niet, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen tijdens de openingstijden van ons gemeentekantoor via telefoonnummer 0543 543 543.

Politiek forum - donderdag 23 november 2023

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij wordt de gemeenteraad geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend). 

Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte welkom. 

Locatie: bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 (ingang aan de kant van het station). 

Op donderdag 23 november komt het volgende onderwerp aan de orde: 

 • Mobiliteit en verkeer (informerende sessie, 19.30-22.00 uur)

Meer informatie vindt u op winterswijk.nl/gemeenteraad, klik daarna op ‘Vergaderingen’. 
Tijdens informerende sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch 0543 543 543.

Wet Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer 0543 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaamGeboortedatumVerzenddatum voornemen
H. Podobina12-1-19847-11-2023
Y. Podobina1-4-20107-11-2023

Agenda

Datum              Omschrijving
22 novemberAlzheimer Trefpunt Lichtenvoorde van 20.00 uur tot 21.30 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Locatie is Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. Ingang aan zijde Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3. Thema: Theatervoorstelling over dementie. Beperkt aantal plaatsen beschikbaar, graag aanmelden via e-mail: d.kuska-uefing@alzheimervrijwilligers.nl of bel tijdens werkuren met Dorien Kuska op 06 - 34 19 36 13.
Meer info: alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland(externe link) of bel 06 - 13 51 44 11.
22 novemberGa mee met een proefreis! OV-ambassadeurs begeleiden senioren bij het oefenen met bus en trein. Leer in- en uitchecken, gebruik de kaartautomaat en ervaar reizen onderweg. Neem uw OV-chipkaart mee en meld u aan voor details over tijdstip en opstapplaats. Reis op eigen kosten. Aanmelden kan via ervaarhetov.nl/proefreis(externe link) of door te bellen met de OV-ambassadeurs: 038 - 45 40 130.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele verkeersmaatregelen

Jaspersweg

Door werkzaamheden aan het groen van maandag 13 tot en met vrijdag 17 november 2023 zijn beide fietspaden tussen Sportpark Jaspers en Pasbree om beurten afgesloten. Fietsers dienen over te steken naar de overzijde. Ter hoogte van de werkzaamheden geldt er een snelheidsreductie naar 30 km/h.

Rauwershofweg

In verband met werkzaamheden van maandag 13 november tot en met 22 december 2023 is de Rauwershofweg tot aan de eerste woning afgesloten. Omleiding via de Boveltweg.

Holdersweg

Door het kappen van bomen van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 november 2023 is de Holdersweg betreffende het gedeelte tussen de Oude Bocheltsebaan en Langediek afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleiding ingesteld.

Kuipersweg

In verband met het kappen van bomen van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 november 2023 is de Kuipersweg betreffende het gedeelte tussen de Wiggersweg en Hijinkhoekweg afgesloten voor al het verkeer. Er is een omleiding ingesteld.

Intocht Sinterklaas

Tijdens de intocht van Sinterklaas op zaterdag 18 november 2023 gelden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

 • Omdraaien eenrichtingsverkeer Beukenhorstweg.
 • Maximum snelheid naar 30 km/h voor de volgende straten: Misterweg, Stationsstraat, Dingstraat, Zonnebrink, Vredenseweg en rondom rotonde Peperbus.
 • Afsluiting Burgemeester Bosmastraat vanaf de Beukenhorstweg.
 • Gefaseerde tijdelijke afsluiting Misterweg, Stationsstraat en Zonnebrink
 • Kortstondige afsluiting rotonde de Peperbus betreffende de rijrichting Groenloseweg naar Singelweg.

Daarnaast worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen.

Verkiezingen

Op de volgende locaties worden op 22 november 2023 parkeerplaatsen gereserveerd voor mindervaliden:

 • IJs- en skeelercomplex WIJV
 • Gymlokaal de Bargerpaske
 • Gymlokaal de Stegeman
 • Sporthal de Vlier
 • Sporthal de Alma
 • Budocentrum Winterswijk
 • Kloetenseweg - Molukse Samenwerkende Kerken Immanuel
 • Parkeerterrein zalencentrum Reuselink
 • Vredenseweg - Gebouw Marijke
 • Geldereschweg - Zaal de Eendracht

Lopende verkeersmaatregelen

 • Pashegge
 • Honesweg; tot en met vrijdag 24 november 2023 geldt er een parkeerverbod aan de Honesweg, ter hoogte van de rioolwaterzuivering. Er geldt een wegsleepregeling.
 • Waliënseweg: van maandag 6 november tot vrijdag 1 december 2023 tussen de Schaapsweg en de Gribbroekweg voor al het gemotoriseerde verkeer afgesloten, in verband met asfalteringswerkzaamheden. Voor fietsers geldt de afsluiting alleen op 13 en 14 november 2023.

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van dinsdag 31 oktober en donderdag 2 november 2023.

Winterswijks Belang (Tim Jonker)

Het woord van deze maand is zorgvuldigheid.
Bij de begrotingsbehandeling werd onze motie om De Post zo snel mogelijk naar het gemeentekantoor te verhuizen helaas niet aangenomen. Een besluit waar bijna 100.000 EUR structureel per jaar mee gemoeid is! Dit kon niet sneller volgens het college, want het ging om zorgvuldigheid. Ondanks dat we dit plan twee jaar geleden al bespraken, was verhuizing niet sneller mogelijk, want het moet zorgvuldig gebeuren. Maar moet dat dan nu weer 2 jaar duren?
Natuurlijk vindt Winterswijks Belang zorgvuldigheid belangrijk. Maar geldt dit niet voor alles?
Dit was dan precies ook onze oproep met de alternatieve begroting van de gehele oppositie. Helaas praten we tegen dovemansoren. “Politiek niet handig om als coalitie dit nu te steunen” hebben we gehoord.  GEEN enkel voorstel van onze gezamenlijke tegenbegroting haalde het.
College, neem de tijd om echt in gesprek te gaan met de samenleving, de organisaties en de Winterswijkers, om zorgvuldig te kijken naar wat wèl mogelijk is. Hierop was het antwoord: “Daar hebben we nog een jaar voor. Dat is toch meer dan genoeg?”
Waar is nu de zorgvuldigheid van het college en de coalitie? Vaak is er nog helemaal geen plan (zoals dat er bij de verhuizing van De Post al wel is) en bovendien hebben veel Winterswijkers deze boodschap achteraf en zelfs via de media moeten vernemen!
Het college heeft een financiële taakstelling neergelegd zonder in gesprek te zijn geweest. En dan zeggen: binnen een jaar hebben we ze vast wel gesproken. Een gesprek zonder enige koers van deze coalitie. Waarbij de financiële randvoorwaarden wel al in beton gegoten zijn. Waar is nu de zorgvuldigheid van het college en deze aan de heupen vastgelijmde coalitie?
Wat zal het woord volgende maand zijn? Willekeur? Coalitiedwang? Visieloos?

Tim Jonker, raadslid Winterswijks Belang (WB)(externe link)

PvdA (Wessel Lammers)

Er lag geen feestbegroting voor ons. De financiële situatie zorgt er voor dat bezuinigingen noodzakelijk zijn en er dus moeilijke keuzes gemaakt moesten worden. Op de langere termijn moeten deze moeilijke keuzes ons in staat stellen om de hoognodige investeringen in het voorzieningenniveau te kunnen doen. Wij willen een dorp blijven met goede schoolgebouwen, een zwembad, een muziekschool, een theater en sportaccommodaties van hoog niveau. Wat de PvdA betreft mag in moeilijke tijden de rekening nooit komen te liggen bij de mensen die het al moeilijk hebben. Om deze reden hadden wij grote moeite met het schrappen van de Opgave Armoedevrij in de begroting. Hierom hebben wij een amendement ingediend, waarmee wij het college opdragen om in 2024 met een plan te komen hoe de doelstelling Armoedevrij 2040 overeind gehouden wordt. Hierbij worden de bestaande netwerken rondom armoedebestrijding actief betrokken. 
De opgave inclusie heeft de afgelopen jaren mooie en belangrijke initiatieven opgeleverd zoals audiodescriptie bij de bloemencorso, het oogcafé en de regenbooggemeente. Wat ons betreft zou het jammer zijn als vergelijkbare initiatieven in de komende jaren niet meer tot stand zouden kunnen komen. Via een amendement stelden wij voor om ook de komende jaren hiervoor budget overeind te houden. 
Op initiatief van andere partijen werden enkele andere bezuinigingen, onder andere op het gebied van sport en cultuur, verzacht of uitgesteld. 
Aan het eind van de raadsvergadering werd een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Schepers vanwege de kostenstijgingen in het sociaal domein. Wij hebben deze motie niet ondersteund omdat de kostenstijgingen niet toe te schrijven zijn aan één persoon. Het is van belang dat we als raad het gesprek gaan voeren over de keuzes die te maken zijn in het sociaal domein. Het is van groot belang dat dit gesprek niet alleen financieel, maar juist ook inhoudelijk ingestoken wordt. 

Wessel Lammers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk(externe link)

Voor Winterswijk (Tom van Beek)

De begrotingsbehandeling is een soort jaarlijks hoogtepunt in het vergaderschema van de gemeenteraad. Dit jaar was het anders dan andere jaren. De financiële vooruitzichten zijn niet goed dus moet er fors bezuinigd worden. Zoals eenieder ook thuis merkt dat alles duurder is geworden terwijl de inkomsten niet mee stijgen, is het ook in gemeenteland financieel passen en meten geblazen. Naast fors gestegen dagelijkse kosten rijzen ook de kosten voor de zorg de pan uit en zijn de uitkeringen van het rijk aan de gemeente fors gedaald. Ook onzekerheid over wat Winterswijk de komende jaren van het rijk ontvangt maakt het allemaal niet makkelijker.
Maar bij de gemeente is het niet anders dan bij U of bij mij thuis. Wat er niet is, kunnen wij niet uitgeven. Daarom moet er op vele fronten fors bezuinigd worden en dat doet pijn.
Voor Winterswijk vindt dat daar waar bezuinigd wordt, wij er voor moeten waken dat het fundament van Winterswijk intact blijft. Dus bezuinigen waar nodig, maar wel eerlijk de pijn verdelen, zodat iedereen zijn duit in het zakje doet en de basis van alles niet kapot bezuinigd wordt. Zo kunnen wij - als de tijden beter zijn - weer snel vol gas vooruit. 

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk(externe link)

D66 (Loes ten Dolle)

Afgelopen week vond misschien wel de belangrijkste raadsvergadering van het jaar plaats. De begroting stond op de agenda en dat betekent dat alle partijen hun algemene beschouwingen hielden. D66 heeft bij de kadernota al aangegeven aan welke vier posten wij niet willen tornen. Voor D66 is het dan ook belangrijk dat we blijven investeren in onderwijs, we niet bezuinigen op het verenigingsleven, niet bezuinigen op klimaatmaatregelen en dat we blijven investeren in ons rijke culturele leven. In de begroting die voorlag werd er flink gesneden in het verenigingsleven, cultuur en wordt er niet meer geïnvesteerd in de huisvesting van scholen. Om die reden heeft D66 in samenwerking met Morgen, VVD en WB een alternatieve begroting opgesteld. 
De inzet van ons was helder: niet bezuinigen op onderwijs, cultuur en het verenigingsleven. Wij zijn dan ook blij dat er een amendement raadsbreed is aangenomen om de verenigingen perspectief te bieden, maar wij zijn teleurgesteld dat het amendement om het huisvestingsplan voor scholen op te nemen niet werd gesteund door VW, CDA en PvdA.  D66 blijft zich inzetten voor een rijk en gezond cultureel leven, het beste onderwijs en een duurzaam verenigingsleven. 
Er ligt nu een begroting waar veel bezuinigingen doorgevoerd zijn, dit heeft deels te maken met inflatie en oplopende kosten, maar ook door de aanbesteding in het sociaal domein. D66 heeft vragen gesteld of de raad op de hoogte was van de mogelijke financiële risico’s die de nieuwe contracten in het sociaal domein met zich meebrachten. Hierop kregen wij een negatief antwoord, de raad was hiervan niet op de hoogte gesteld. Dat rekenen wij wethouder Schepers aan en om die reden dienden wij samen met WB, VVD en Morgen een motie van afkeuring in. Ons doel met deze motie van afkeuring was een duidelijke gele kaart. 

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk(externe link)

VVD (Casper Sonderen)

Kijken naar wat wél kan, samen met de inwoners van Winterswijk: dat was de insteek van WB, Morgen, D66 en de VVD bij de behandeling van de begroting. De gemeente Winterswijk moet flink bezuinigen en dat betekent dat we kritisch moeten kijken naar waar we kunnen bezuinigen en naar waar dat absoluut niet kan. Het college kwam hiervoor met een voorstel naar de raad, een voorstel waarvan de bovengenoemde partijen direct dachten: dit kan en moet anders. Naar onze mening was de begroting van het college onder stoom en kokend water tot stand gekomen en zat er geen duidelijke visie in de bezuinigingen. Het gevoel dat het anders moest werd voor ons versterkt na de insprekersavond, waar 28 insprekers te kennen gaven dat het college niet met hen in gesprek is gegaan over de bezuinigingen die hen gingen treffen. Wat de VVD, WB, D66 en Morgen betreft moét je eerst met ze in gesprek om überhaupt tot bezuinigingen te komen, dus we besloten een alternatieve begroting te maken. Door een meevaller vanuit het rijk kwam er geld vrij waarmee we een aantal bezuinigingen konden wegstrepen, maar belangrijker nog: we konden met dit geld de tijd nemen om echt goed over alle bezuinigingen na te denken, samen met de Winterswijkers en haar organisaties. We konden onder meer de extra verhoging van de toeristenbelasting doorstrepen, investeren in cultuur, een slim plan maken met sportverenigingen over hun subsidie en blijven investeren in Boogie Woogie en het Steengroevemuseum. Helaas kon onze alternatieve begroting niet op de steun van Voor Winterswijk, CDA en PvdA rekenen. Gelukkig kregen we de verhoging van de toeristenbelasting wel van de baan, net als geplande bezuinigingen op cultuur, RTV Slingeland en Vereniging Het Museum. Boogie Woogie, het Steengroevemuseum en de huisvesting voor basisscholen kwamen er minder goed vanaf, jammer genoeg

Casper Sonderen, fractievoorzitter VVD Winterswijk(externe link)

CDA (Sandra Prinsen)

Bezuinigen is nooit leuk en makkelijk. In 2024 wilde het college 3,4 miljoen euro bezuinigen. Een enorm bedrag! Over het grootste deel (ca. 3,2 miljoen) was de gemeenteraad het gelukkig eens, zeker nadat alle subsidies tóch geïndexeerd konden worden en ook de Jacobstoren in gemeentelijk eigendom bleef. 
Het CDA diende een amendement in om RTV Slingeland extra geld te geven zodat zij kunnen ingroeien naar een streekomroep bij Regio8. Ook diende het CDA een amendement in om de bezuiniging voor de sportverenigingen te beperken. Deze worden nu volledig gecompenseerd voor de huurkosten die zij maken. Dit wordt anders. Het college stelde voor de huurcompensatie vanaf 2025 jaarlijks met 10% te verlagen. Het CDA vindt verlagen naar 0% niet acceptabel. Daardoor zouden de jaarlijkse contributies voor sommige verenigingen stijgen tot soms meer dan €400,- per lid. De drempel om nog lid te worden/ blijven van een sportvereniging wordt daardoor veel te hoog. De verlaging van de huurcompensatie willen wij daarom beperken, zodat er acceptabele contributies blijven. Na overleg met andere partijen hebben wij ons amendement aangepast en gaat de afbouw pas 2026 in. Het amendement is daarna raadsbreed ingediend en aangenomen. 
Dat er de komende jaren nu misschien iets geld overblijft vinden wij verstandig, om tegenvallers op te vangen en een buffer op te bouwen, zodat we hopelijk alsnog snel kunnen gaan investeren in bijvoorbeeld het zwembad en de bouw van basisscholen. Daarom kozen wij ervoor - in tegenstelling tot de oppositie - om het ecologisch bermbeheer niet verder uit te breiden (€130.000 per jaar) en de wegomlegging voor het Steengroevemuseum niet op te nemen in de begroting (€38.000).
De begrotingsvergadering eindigde met een heugelijk moment. Wij hebben Sylvia Fleuren voorgedragen als nieuwe wethouder. De gemeenteraad stemde daar unaniem mee in! We wensen haar veel succes en een fijne samenwerking in Winterswijk!

Sandra Prinsen, fractievoorzitter CDA Winterswijk(externe link)

Morgen (André van Nijkerken)

In twee vergaderingen bespraken we de begroting voor 2024. De uitgestoken hand bleek opnieuw een wassen neus. Een opgestoken middelvinger zelfs. Van alle prachtige beloften van de coalitie om samen met de oppositie op te trekken, kwam opnieuw niets terecht. Nagenoeg alle voorstellen van de oppositie werden naar de prullenbak verwezen, terwijl inhoudelijke argumentatie volkomen ontbrak. Burgerinitiatieven werden met een stalen gezicht boekhoudkundig om zeep geholpen, en voor stuntelige regie in het sociaal domein werden haastig medeverantwoordelijken gezocht. Namens de fractie van Morgen ga ik er verder geen woorden meer aan vuil maken. Heeft toch geen zin. En was de fractie van Morgen dan in ieder geval nog blij met het initiatief van de vier oppositiepartijen om elkaar op te zoeken en samen een alternatieve begroting in te dienen; ook die blijheid is inmiddels weggeëbd. In de krant lazen wij namelijk dat er een groot brein zat achter dit initiatief en de alternatieve begroting die daaruit voortkwam. En wij maar denken dat we dit echt met z’n vieren hebben gedaan. Hoe naïef kun je zijn? Rest ons slechts de vraag wat nog te doen in de rest van deze verloren bestuursperiode. Gaan we tijdens de kerst maar eens over nadenken! 

André van Nijkerken, fractievoorzitter Morgen(externe link)