Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Buitenkant gemeentekantoor vergroend

Misschien was het al opgevallen: het gemeentekantoor heeft een groene make-over gekregen met geveltuinen, natuurdaken en nestkasten. Daarmee zet de gemeente stappen met de eigen gebouwen op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
Op het platte dak van de ontvangsthal vervangt een natuurdak het grind dat er lag. Hierin kunnen vaste planten, hangplanten en struiken goed groeien. De daktuin krijgt veel variatie in planten, bloeitijd, kleur en hoogte. Een natuurlijke inrichting met houtstammen, los zand en een insectenhotel biedt ruimte voor kleine dieren. Ook de binnenbalkons op de 2e verdieping worden voorzien van een groen dak en nestkasten voor vogels. Elk balkon bevat een ander product of thema en is bedoeld om van te leren.

Geveltuintjes

Wethouder Wim Wassink hielp mee met aanplanten. “Rondom het gemeentekantoor is een meter brede strook plantvakken aangelegd met prairietuin en lavasteentjes. Die houden water langer vast en geven vocht af aan planten in droge periodes. De patio’s en de plantvakken aan de kant van het station hebben we ook aangepakt. De schaduw van de geplaatste leilindes zorgt voor verkoeling in de kantoren aan de straatkant. Voor de zon- en schaduwzijden hebben we verschillende soorten planten uitgekozen. De tuintjes geven de bezoekers van het kantoor een warmer welkom.”

Zie bijschrift onder afbeelding
Wethouder Wassink helpt mee bij de aanleg van de geveltuintjes.

Denk met ons mee!

De opgave Winterswijk Drempelvrij wil dat iedereen mee kan doen in Winterswijk. Meerdere inwoners denken met ons mee hoe we dit kunnen bereiken. Zij werken met ons samen in de  werkgroep Toegankelijkheid. Deze werkgroep heeft nieuwe leden nodig.  

Wat doet deze werkgroep?

De leden komen regelmatig bij elkaar. Ze delen tips en knelpunten die zij in hun dagelijks leven tegenkomen. Samen met betrokken partijen proberen we deze knelpunten aan te pakken. Bijvoorbeeld plekken waar men met een rolstoel de stoep niet op kan. Of een theatervoorstelling toegankelijk maken zodat blinden en slechtzienden de voorstelling door audiodescriptie beter ervaren. Of leden denken mee over de regenbooggemeente.

Laat het ons weten

Iedereen mag zich aanmelden bij de werkgroep. Er denken al meerdere mensen mee die slechtziend of blind zijn. Daarom roepen we ook mensen met andere ervaringen op zich aan te melden. Bijvoorbeeld omdat u in een rolstoel zit, gevoelig bent voor prikkels, psychische kwetsbaar bent of een andere culturele achtergrond heeft. Bent u of kent u mensen die met ons mee willen doen? Ook als u eenmalig ideeën wilt delen, dan horen we deze  graag. Neem contact op via iedereendoetmee@winterswijk.nl of bel naar (0543) 543 543 en vraag naar Kristel Wolterink of Priscilla Esselink.

Logo Winterswijk Drempelvrij

Gewijzigde afvalinzameling met Hemelvaartsdag

Denkt u er aan dat de inzameling van afval en grondstoffen van donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag) verplaatst is naar zaterdag 20 mei 2023? Dit is de zaterdag ná Hemelvaartsdag. Op de app en de afvalkalender(externe link) staat dit aangegeven. Het kan voorkomen dat uw container op een ander tijdstip wordt geleegd dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van de inzameling vóór 7 uur aan de straat neer te zetten.

Gemeentekantoor, Centrum Duurzaam Winterswijk en De Post op 18 en 19 mei 2023 gesloten

Op donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 19 mei 2023 zijn het gemeentekantoor, Centrum Duurzaam Winterswijk en De Post gesloten. Bekijk de actuele openingstijden en contactgegevens.

Online regelen

Veel zaken zoals onder andere het verlengen van uw rijbewijs, het aanvragen van een uittreksel of het doorgeven van een verhuizing kunt u online regelen. U kunt ook een afspraak maken voor het aanvragen of verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Lukt dat niet, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen tijdens de openingstijden van ons gemeentekantoor via telefoonnummer (0543) 543 543.

Vergunningsaanvraag Volksfeest 2023? Dien deze vóór 1 juni 2023 in!

Horecaondernemers en organisaties die tijdens het Volksfeest van donderdag 24 tot en met zondag 27 augustus 2023 een buitenactiviteit op openbare grond willen organiseren, moeten daarvoor een vergunningsaanvraag bij de gemeente Winterswijk indienen. Wij vragen u om dat vóór 1 juni 2023 aanstaande te doen.

Het vroeg indienen van deze vergunningsaanvragen is noodzakelijk in verband met een goed op elkaar afgestemde organisatie van alle activiteiten en een veilige inrichting van de openbare ruimte tijdens het Volksfeest. Ook de inzet van beveiliging wordt hierop afgestemd. Voor bijna alle activiteiten op openbare grond is een vergunning vereist. Hierbij valt te denken aan muziekoptredens, het plaatsen van een podium, een biertap, een tent (of overkapping) en/of de ingebruikname van extra terrasruimte.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Organiseert u (een) muziekoptreden(s) tijdens uw activiteit, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. U moet de evenementenaanvraag indienen via het aanvraagformulier voor evenementen (klik op de blauwe knop ‘vergunning aanvragen’ op deze pagina). Belangrijk is dat u een duidelijke plattegrond (schaal 1 : 200) van de in gebruik te nemen ruimte en te plaatsen objecten bijvoegt.

Voor activiteiten zonder (een) muziekoptreden(s) gaat u naar de vergunningchecker(externe link) op onze website. U vult de vragen in en vervolgens kunt u gelijk uw aanvraag digitaal indienen. U moet ook hier een duidelijke plattegrond (schaal 1 : 200) van de in gebruik te nemen ruimte en te plaatsen objecten bijvoegen, wanneer dit van belang is voor de aanvraag (bijvoorbeeld bij plaatsen van een biertap, extra terras of een tent/overkapping).

Voor alle aanvragen geldt dat deze ingediend moeten worden via onze website!

Agenda

 
DatumOmschrijving
17 mei 2023 Politiek forum. Meer info leest u in dit gemeentenieuws.
22 mei 2023De Wmo-raad vergadert van 19.30 tot 20.30 uur in het gemeentekantoor van Winterswijk, Stationsstraat 25. Vergadering bijwonen? Aanmelden en info via wmoraad@winterswijk.nl.
24 mei 2023Alzheimer Trefpunt Lichtenvoorde van 20 uur tot 21.30 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Locatie is Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. Ingang aan zijde Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3. Thema: ‘Verlies bij leven, anticiperende rouw’. Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland(externe link) of bel (06) 13 51 44 11
25 mei 2023Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info leest u in dit gemeentenieuws.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Kruispunt Rusthuisstraat - Kottenseweg

In verband met onderhoudswerkzaamheden is het kruispunt Rusthuisstraat - Kottenseweg van maandag 22 mei tot en met donderdag 25 mei 2023 afgesloten voor al het verkeer.

Torenstraat

In verband met een extra warenmarkt is de Torenstraat vanaf de inrit bij Stad Munster op donderdag 18 mei 2023 afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

N318 Aalten - Winterswijk

Tussen 30 mei en 30 juni 2023 vindt er groot onderhoud plaats aan de N318 tussen Aalten en Winterswijk. Dit betekent dat de weg in delen is afgesloten. Kijk voor meer info op www.gelderland.nl/n318(externe link).

Overige maatregelen

  • Pashegge
  • Eikenlaan

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.

Politiek forum woensdag 17 mei 2023 - gaat niet door

Het politiek forum op woensdag 17 mei 2023 gaat niet door. Er wordt een nieuwe datum gepland.

Openbare raadsvergadering donderdag 25 mei 2023

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzendingen’.

  • Datum en tijd: donderdag 25 mei 2023 om 19.30 uur
  • Locatie: Raadzaal in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1
  • Agenda en stukken: Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik daarna op ‘Vergaderingen’.
  • Inspreken? Neem dan even contact op met de raadsgriffie.
  • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543

Bestrijding eikenprocessierupsen

In het voorjaar komen de eikenprocessierupsen weer tevoorschijn.  Van eind april tot half augustus kan de rups voor ongemak zorgen. In 2018 en 2019 was de plaag landelijk groot en moeilijk te beheersen. In de afgelopen jaren lukte het steeds beter om de eikenprocessierupsen te bestrijden.

Lees meer over de mogelijke overlast, onze bestrijdingsaanpak en de mogelijkheden om uzelf te beschermen.