Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Zorg of hulp voor uw naaste

Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig en wie kan u daarbij helpen?

Merkt u dat zelfstandig thuis wonen moeilijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post.

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner. 

Met een persoonlijk plan houdt u overzicht

Tijdens het intakegesprek over uw Wmo-aanvraag bespreekt u met de consulent van de gemeente waar u hulp bij nodig heeft en wat u hiermee wilt bereiken. Het kan handig zijn om vóór dit gesprek een persoonlijk plan op te stellen. Hierin noteert u wat u wilt bereiken, welke dingen u zelf kunt doen, waar u hulp bij nodig heeft en wie u die hulp kan bieden. Zo houdt u overzicht over de aanpak van uw hulp- of zorgvragen. De consulent kan u tijdens het intakegesprek ook helpen een persoonlijk plan op te stellen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Belt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (0543) 543 960. Onze medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. Als dat gewenst is, wordt er een afspraak gemaakt bij De Post. U kunt ook een mail sturen naar depost@winterswijk.nl. Of bezoek De Post tussen 9.00 en 12.00 uur. Dit kan van maandag tot en met vrijdag. 

Meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden vindt u op de pagina Zorg, hulp, jeugd of op de website van WijWinterswijk.(externe link) 

Fijnder zoekt een enthousiaste cliënt voor de cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek. Fijnder geeft hierover gevraagde en ongevraagde adviezen aan het bestuur en de colleges van burgemeester en wethouders van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Hierdoor kunnen zij de uitvoering van de Participatiewet door Fijnder beïnvloeden.

Fijnder werkt met kleine zelfstandige werkgroepen en vergadert iedere tweede donderdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. De verwachte inzet bedraagt ongeveer 10-15 uur per maand voor het meedoen aan deze vergaderingen en werkgroepen. Voor deelname aan deze vergaderingen is een vergoeding en een reiskostenregeling vastgesteld. U krijgt een laptop in bruikleen. Ook is het mogelijk om persoonlijke ontwikkeltrajecten te volgen.

Bent u cliënt van Fijnder en vindt u het belangrijk en leuk om mee te denken over het beleid voor de sociale minima? Neem dan contact op Fijnder! Dat kan via cliëntenraad@fijnder.nl. U kunt ook contact opnemen met uw (inkomens)consulent. Uw gegevens worden door Fijnder vertrouwelijk behandeld. 

Meer informatie kunt u verkrijgen via clientenraad@fijnder.nl of door contact op te nemen met de voorzitter van de cliëntenraad: Hans Kettelerij, 06 109 710 28.

Openbare raadsvergadering donderdag 26 januari 2023

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzendingen’.

Gevonden en verloren voorwerpen

Geef een verloren of gevonden voorwerp online door, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op de pagina Verloren of gevonden voorwerpen melden. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
25 januariAlzheimer Trefpunt Lichtenvoorde van 20.00 uur tot 21.30 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Locatie is Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. Ingang aan zijde Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3.  Thema: wat kan een casemanager betekenen voor mensen met dementie? Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland(externe link) of bel (06) 13 51 44 11
26 januariOpenbare raadsvergadering om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info leest u in dit gemeentenieuws.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Haverkampstegge

In verband met het kappen van bomen is de Haverkampstegge tussen de Veenweg en Sieverdinkweg van vrijdag 13 tot en met dinsdag 17 januari afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Beijersdiek

In verband met bestrating is de Beijersdiek van maandag 16 tot en met donderdag 26 januari afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om het gedeelte tussen huisnummers 8 en 9. Beijersdiek 8 is alleen bereikbaar vanaf de Zwilbroekseweg. De overige woningen en bedrijven zijn normaal bereikbaar via de Beijersdiek. 

Corleseweg

In verband met werkzaamheden (kabels en leidingen) geldt er van maandag 16 januari tot en met vrijdag 10 februari een maximale snelheid van 30 km/h voor de Corleseweg. Daarnaast is het fietspad versmald. Het gaat hier om het weggedeelte tussen de Grote Veldweg en Veenhuisweg.

Abeelstraat

In verband met kraanwerkzaamheden is de Abeelstraat tussen huisnummer 38 en 116 op dinsdag 17 januari van 6.00 tot 13.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Moezebrinkweg

In verband met het kappen van bomen is de Moezebrinkweg van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 januari afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Scholtemaatweg

In verband met het kappen van bomen is de Scholtemaatweg tussen de Moezebrinkweg en Kremerweg van maandag 23 tot en met 25 januari afgesloten tijdens de werkzaamheden.

Lopende maatregelen

  • Greversweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/werk-aan-de-weg.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina Besluitenlijsten van het college.