Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen. In dit Gemeentenieuws leest u over burgercheques, digitaal aanvragen van een rijbewijs, datum en tijd van de openbare raadsvergadering.

Aanvragen burgercheque kan tot 1 juli

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2022 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500,- beschikbaar.
Een aanvraag voor een burgercheque voor de eerste helft van 2022 kunt u indienen tot en met 30 juni 2022.

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, een ontmoetingscafé voor mensen met autisme en een bijdrage aan de driedaagse manifestatie KunstOer.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

 • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
 • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
 • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De activiteit of het initiatief mag pas worden uitgevoerd ná een besluit over de aanvraag op 22 september 2022. Een burgercheque kan dus niet worden aangevraagd voor bestaande activiteiten of initiatieven.
 • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kunt u hier regelen. Daar vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 22 september 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de eerste helft van 2022 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0543) 543 543 of via e-mail griffie@winterswijk.nl.

Winterswijk van start met online verlengen rijbewijs

Met ingang van 1 juni 2022 is het in de gemeente Winterswijk mogelijk om de verlenging van het rijbewijs online aan te vragen via de website van de RDW. Het rijbewijs kan al na twee werkdagen persoonlijk opgehaald worden bij het gemeentekantoor.

Online aanvragen is alleen mogelijk in het geval van verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van categorieën. Iemand die voor het eerst een rijbewijs aanvraagt, moet hiervoor nog wel naar het gemeentekantoor.

Hoe werkt het?

De aanvraag begint met het laten maken van een foto bij een door de RDW erkende fotograaf of fotocabine. De fotograaf of fotocabine verstuurt de foto digitaal naar de RDW. Daarna kunt u met de DigiD-app met ID-check makkelijk en snel de aanvraag doen via de website van RDW om uw rijbewijs te verlengen.  Na twee werkdagen kunt u het rijbewijs ophalen bij het gemeentekantoor.

Erkende fotograaf

Om het rijbewijs online te kunnen verlengen, is een pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf of fotocabine. Dit kan vanaf 1 juni 2022. Een overzicht van erkende fotografen en fotocabines vindt u via de locatiewijzer op de website van het RDW.

Meer informatie

Op de website van RDW vindt u meer informatie over het digitaal aanvragen van een rijbewijs.

Gemeentekantoor op 26 en 27 mei gesloten

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag is het gemeentekantoor gesloten. Ook vrijdag 27 mei is het kantoor gesloten (ook telefonisch). Hier leest u op onze website onze openingstijden. We werken op afspraak. U kunt via de website een afspraak maken. Veel zaken kunt u bij ons online regelen via onze website: www.winterswijk.nl. Ook kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0543) 543 543.

LEEF, hét loket voor de leefomgeving

Vragen over bouwen, openbare ruimte en vergunningen in de fysieke leefomgeving? Neem contact met ons op.
Dit kan telefonisch via (0543) 543 530 van 9.00 tot 13.00 uur. Of door sturen van een e-mail aan LEEF@winterswijk.nl.

Openbare raadsvergadering

U bent hartelijk welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen of later terugkijken via www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzending bekijken’.

 • Datum en tijd: Woensdag 25 mei om 19.30 uur
 • Locatie: Raadzaal in het raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1
 • Agenda en stukken: Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad
 • Inspreken? Neem dan even contact op met de  raadsgriffie
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Extra warenmarkt

In verband met een extra warenmarkt is de Torenstraat vanaf inrit stad Munster op donderdag 26 mei afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

Avond4daagse

Op verschillende locaties wordt tijdens de avondvierdaagse tussen 31 mei en 3 juni verkeersregelaars ingezet.

Lopende maatregelen

 • Torenstraat
 • Greversweg

Meer info leest u op onze website onder werk aan de weg

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
25 mei

Openbare raadsvergadering om 19.30 uur, raadzaal in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info en livestream volgen kan via onze website

25 mei

Alzheimer Trefpunt Lichtenvoorde van 20.00 tot 21.30 uur. Thema: Wat een casemanager dementie kan betekenen. Mirjam Hengevelt en Elles Nijhuis zijn casemanager en vertellen wat zij kunnen betekenen.
Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Locatie: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamelandhal, Meer de Walcherenstraat 3). Meer informatie over Alzheimer Trefpunt Lichtenvoorde is verkrijgen via de website van Alzheimer Nederaldn Regio Oost- Gelderland of telefonische van de Regio Oost-Gelderland: (06) 1351 4411

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten