Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Honden niet welkom op ’t Hilgelo

Is jouw hond een echte waterrat en rent hij het liefst vrij rond? We attenderen je dat er van 1 mei tot 1 oktober andere regels gelden voor het uitlaten van je hond op recreatiepark ’t Hilgelo. In deze periode zijn honden niet toegestaan. Ook niet aangelijnd.

Bekeuring

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) van de gemeente en Leisurelands treden op wanneer je aanwezig bent met jouw hond op ’t Hilgilo. Van zondag 1 mei tot zondag 8 mei 2022 waarschuwen de Boa’s de hondenbezitters nog. Na 8 mei volgt een bekeuring (boete) als je met jouw hond op het recreatiepark bent.

Hondenseizoen

Van 1 oktober tot 1 mei kan jouw hond zich heerlijk uitleven op ’t Hilgelo. De viervoeters mogen dan loslopen.

Hulp bij opvoeding

Merkt u dat opvoeden moeilijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig en wie kan u daarbij helpen? Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post.

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner.

Problemen met opvoeden en opgroeien? Stel een familiegroepsplan op

Wilt u een probleem in de opvoed- en opgroeisituatie van uw kind aanpakken? Dan kunt u hiervoor samen met uw familie en uw sociale netwerk een familiegroepsplan opstellen. Daarin legt u vast hoe u de situatie wilt verbeteren en wat u hiervoor nodig heeft. Zo houdt u de regie over de benodigde ondersteuning in eigen hand. Heeft u hulp nodig vanuit de Jeugdwet? Dan kunt u een familiegroepsplan ook gebruiken als hulpverleningsplan. Dit plan levert u dan in bij de consulent van de gemeente. De consulent kan u ook helpen bij het opstellen van het plan.  Opstellen van een familiegroepsplan is niet verplicht.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Belt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (0543) 543 960. Onze medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. Als dat gewenst is, wordt er een afspraak gemaakt bij De Post. U kunt ook een mail sturen naar depost@winterswijk.nl. Of bezoek De Post tussen 9.00 en 12.00 uur. Dit kan van maandag tot en met vrijdag.

Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden.

LEEF, hèt loket voor de leefomgeving

Om antwoorden te krijgen op vragen over de fysieke leefomgeving kunnen inwoners en ondernemers terecht bij LEEF, hèt loket voor de leefomgeving van de gemeente Winterswijk.

Bij LEEF kunt u vragen stellen over bouwen, openbare ruimte en vergunningen in de fysieke leefomgeving. Hebt u een vraag of wilt u een initiatief bespreken? Neem dan contact met een van de medewerkers van LEEF. U krijgt direct antwoord op uw vraag of uw vraag wordt doorgestuurd naar een deskundige. Bij nieuwe ruimtelijke initiatieven biedt de medewerker van LEEF een luisterend oor, stelt gerichte vragen en maakt duidelijke afspraken met u over het vervolgtraject.

Contact

LEEF, hèt loket voor de leefomgeving is dagelijks van 09.00 tot 13.00 uur rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 530 of mailadres LEEF@winterswijk.nl.
Voor beheer en onderhoud van de leefomgeving en afval is ROVA bereikbaar via telefoonnummer: (0543) 54 54 54

Meer informatie

Op onze website leest u meer over LEEF. Ook vindt u hier een korte video waarin wordt uitgelegd hoe LEEF werkt.

Waar kan je straks je auto opladen?

Met de toename van het aantal elektrische auto’s neemt de behoefte aan laadpalen in de openbare ruimte toe. Volgens de prognoses zal er eind 2025 behoefte zijn aan zo’n 111 openbare laadplekken in Winterswijk. Inwoners van Winterswijk kunnen de plankaart voor openbare laadpalen van 12 tot 26 april digitaal bekijken op https://ap.lc/mzhmX, een laadpaal aanklikken en daar een reactie bij zetten.

Gemeentekantoor op Koningsdag gesloten

Woensdag 27 april, Koningsdag is het gemeentekantoor gesloten. Op de website staan onze openingstijden. We werken op afspraak. U kunt via de website een afspraak maken. Veel zaken kunt u bij ons online regelen via onze website.

Gewijzigde afvalinzameling rond Koningsdag

Op Koningsdag, woensdag 27 april worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Winterswijk. De containers worden op een andere dag geleegd.

  • De afvalinzameling van woensdag 27 april vindt plaats op zaterdag 30 april.

Het kan voorkomen dat op een ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden ROVA

Het milieubrengstation aan de Leeghwaterweg 10 in Winterswijk is op woensdag 27 april gesloten. Dit geldt ook voor het ROVA-Klantcontactcentrum.

Blijft u ook op de hoogte via de ROVA-app?

Via onze ROVA-app kunt u altijd de juiste inzameldagen terugvinden. Zelfs de gewijzigde inzameldagen rond de feestdagen. Het mooie van de ROVA-app is dat u een melding kunt instellen, zodat u vooraf een herinnering krijgt wanneer wij langskomen om uw afval op te halen. De actuele inzameldagen vindt u daarnaast ook nog op www.rova.nl/afvalkalender. De ROVA-app is te downloaden in de Apple Appstore of de Google Play Store.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoon (0543) 54 54 54 of www.rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Extra warenmarkt

Torenstraat is vanaf inrit Hotel Restaurant Stad Munster op zondag 1 mei afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

Morsestraat

Door verkeerseducatie is de Morsestraat op dinsdag  26 april tussen 8.45 uur tot 12.30 uur afgesloten voor al het verkeer. Het betreft hier het gedeelte tussen perceelnummers 1 en 23.

Lopende maatregelen

  • Eibergseweg
  • Wilhelminastraat
  • Wheme
  • Torenstraat
  • Greversweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

  • 20 april, Alzheimer Trefpunt van 20.00 tot 21.30 uur Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamelandhal, Meer de Walcherenstraat 3). Zaal open vanaf 19.30 uur. Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 13 51 44 11.
  • 21 april, Openbare raadsvergadering om 21.00 uur in raadzaal in het raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info: www.winterswijk.nl/gemeenteraad of griffie@winterswijk.nl
  • 21 april, Openbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 16.00 in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanmelden via e-mail mnavis@winterswijk.nl

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten