Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Vergunningsaanvraag Volksfeest 2022? Dien deze vóór 1 juli in!

Horecaondernemers en organisaties die tijdens het Volksfeest van donderdag 25 tot en met zondag 28 augustus een buitenactiviteit op openbare grond willen organiseren, moeten daarvoor een vergunningsaanvraag bij de gemeente Winterswijk indienen. Wij vragen u om dat vóór 1 juli aanstaande te doen.

Het vroegtijdig indienen van deze vergunningsaanvragen is noodzakelijk in verband met een goed op elkaar afgestemde organisatie van alle activiteiten en een veilige inrichting van de openbare ruimte tijdens het Volksfeest. Ook de inzet van beveiliging wordt hierop afgestemd.  In principe is voor alle activiteiten op openbare grond een vergunning vereist. Hierbij valt te denken aan muziekoptredens, het plaatsen van een podium, een biertap, een tent (of overkapping) en/of de ingebruikname van extra terrasruimte.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U kunt een vergunningsaanvraag indienen via het aanvraagformulier voor evenementen op onze website. Van belang is dat u een duidelijke plattegrond (schaal 1 : 200) van de in gebruik te nemen ruimte en te plaatsen objecten bijvoegt.

Subsidie energiebesparing voor woningeigenaren met energiearmoede

Vanaf 17 juni 2022 heeft de gemeente Winterswijk de ‘Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede’ opengesteld. Dit is een subsidie voor woningeigenaren met een laag besteedbaar inkomen en een woning die onvoldoende is geïsoleerd. Zij kunnen tot € 2.500,- subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. In totaal stelt de gemeente hiervoor tot en met 31 maart 2023 € 150.000 beschikbaar.

Energiearmoede betekent dat eigenaren onvoldoende geld hebben om de energiekwaliteit van hun woning te verbeteren. In Winterswijk hebben zo’n 150 woningeigenaren daarvan nu al veel last. Door de stijgende energiekosten wordt deze groep steeds groter.

Doel van de subsidieregeling

Met energiebesparende maatregelen kunnen woningeigenaren hun energieverbruik én hun energierekening verlagen. Zulke maatregelen zijn bijvoorbeeld spouwmuur- en vloerisolatie en isolatieglas. De ‘Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede’ helpt daarbij.

Voor wie?

De subsidie geldt voor woningeigenaren die de eenmalige energietoeslag via Fijnder hebben gekregen; en ook voor woningeigenaren met een geldige Mini Manna Pas. Het moet gaan om een woning van vóór 2010 die nog geen energielabel A of B heeft. Beide groepen kunnen 100% van de kosten van de energiebesparende maatregelen vergoed krijgen. Vanaf 15 september 2022 geldt de regeling ook voor eigenaren van een woning met een WOZ-waarde tot € 250.000. Voor hen is de vergoeding maximaal 30%. Voor alle woningeigenaren geldt een maximale vergoeding van € 2.500,-.

Meer informatie

Op de website van Duurzaam Winterswijk staat meer informatie over de Subsidieregeling voor woningeigenaren met energiearmoede. Ook vindt u daar dan het aanvraagformulier.

Beste ondernemer, hoe toekomstbestendig is uw bedrijventerrein?

Industriekring OWIN, gemeente Winterswijk en provincie Gelderland werken samen aan het programma toekomstbestendige bedrijventerreinen. Denk hierbij aan thema’s als verduurzaming en vergroening, het verbeteren van de organisatiegraad, veiligheid en infrastructuur. Een toekomstbestendig bedrijventerrein levert veel voordeel op voordeel op. Het verhoogt de waarde van uw pand, voorkomt leegstand en is aangenamer voor uw klanten en medewerkers.
 
De afgelopen week verstuurden wij ondernemers in Winterswijk met een oproep om een enquête in te vullen. Als u ondernemer bent op een bedrijventerrein in Winterswijk, wilt u dan deze enquête invullen?

Denk mee!

Wij hopen dat u samen met andere ondernemers wilt meedenken over de zaken die u graag wilt verbeteren. Aan het einde van de enquête kunt u aangeven of u hiervoor open staat. Op 5 juli organiseren wij een startbijeenkomst waarin we met elkaar hierover kunnen doorpraten en waar wij de resultaten van deze enquête presenteren.  
De enquête is in te vullen via de volgende link.

Bijeenkomst European Green Leaf op 7 juli

Winterswijk mag zich in 2022 het hele jaar winnaar van de European Green Leaf Award noemen! Hoe kwam dit tot stand? Wat houdt de award precies in? En wat merken inwoners ervan? Tijdens de bijeenkomst op donderdag 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en organisaties duurzame ideeën aandragen voor het Green Leaf programma 2022.

Meld je aan!

De bijeenkomst op donderdag 7 juli start om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 in Winterswijk. Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 4 juli via duurzaam@winterswijk.nl.

Meer informatie

Op de website van de gemeente is meer informatie over deze bijeenkomst te vinden.

Kijk- en verkoopdag gevonden fietsen

Op donderdag 30 juni 2022 van 11.00 uur tot 12.00 uur is er een kijkdag van gevonden fietsen. Bent u uw fiets kwijt? Stuur dan een mail naar handhaving@winterswijk.nl. U ontvangt van ons dan een bevestiging en het adres van onze loods. Tegen betaling van € 25,- kunt u uw fiets ophalen. Dit bedrag brengen wij in rekening voor de gemaakte kosten. U kunt dit bedrag alleen bij ons betalen met een pinpas.

Wat moet ik meenemen?

Zorg ervoor dat u een geldig legitimatiebewijs en een fietssleutel meeneemt. Als u geen fietssleutel heeft, verwachten wij dat u op een andere manier kunt aantonen dat u de eigenaar van de fiets bent. Dit kan bijvoorbeeld door een factuur.

Verkoop

De fietsen die op donderdag 30 juni niet zijn opgehaald, worden op zaterdag 2 juli 2022 verkocht. Deze verkoop is van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het betreft een openbare verkoop waarbij de hoogste bieder de fiets koopt. Het minimale bod voor een fiets bedraagt € 25,-. Inschrijvingen lager dan € 25,- worden niet in behandeling genomen. Een bod moet tenminste de volgende gegevens bevatten: naam, adres, telefoonnummer, het labelnummer van de betreffende fiets en de hoogte van het bod. Alleen de hoogste bieder wordt telefonisch op de hoogte gesteld. Bij gelijke biedingen gaat de eerste bieder (datum en tijd) voor.

Afscheid nemen doe je in stijl

Het stormde, bliksemde en de regen kwam met bakken naar beneden. Het afscheidsinterview met Bert Frings en Henk Jan Tannemaat begon dus met een nat pak, opgelopen tijdens de korte wandeling tussen de parkeerplaats en de ingang van ‘Lev by Mike’. Het overigens fraaie restaurant bij het Strandbad. Maar het was, ondanks dit heftige weer, niet minder interessant. Bovendien, met twee bestuurders spreken, die aan het einde van hun actieve bestuurlijke carrière in Winterswijk afscheid nemen van hun wethouderszetel, is een ook belevenis.

Tekst gaat onder de foto verder.

Oud wethouders Henk Jan Tannemaat en Bert Frings praten over hun afscheid van de gemeente Winterswij.

HJ: “Het is hier, op deze plek, eigenlijk begonnen met Winterswijks Belang. Met het verzamelen van 7.000 handtekeningen is de renovatie van dit strandbad gered. Met de nieuwe cascade aan de overkant van het bad, een onderdeel van de regelmatige waterverversing. En waar we nu zitten was vroeger de woning van de beheerder. Dat was 16 jaren geleden… Maar daar gaat het nu niet over… “

Bert: “Ik ben hier een jaar wethouder geweest. In eerste instantie ter vervanging van een collega. De vraag of ik tijdelijk wilde helpen werd uiteindelijk een vaste plek in het college. Een jaar wat verder van huis aan het werk zijn, was voor mij geen probleem. En de raad heeft het uiteindelijk ook goedgekeurd. Besturen is in mijn ogen niet plaatsgebonden. Voordat ik begon kende ik Winterswijk van een mooie fietsvakantie en in het afgelopen jaar heb ik Winterswijk en de Winterswijkers goed leren kennen”

HJ: “De overeenkomst tussen ons is dat ik ook ter vervanging van een door ziekte vertrekkende, wethouder in het college ben gekomen. Voor mij heeft dat tweeënhalf jaar geduurd. Wat dat betreft hebben we geen van beiden een volledige termijn uitgezeten. Al met al heb ik wel 16 jaar in de Winterswijkse politiek gezeten. En nu is het tijd voor iets anders.”

Bert: “helemaal stoppen ben ik niet van plan. Ik krijg over een paar maanden weliswaar pensioen, maar sta zeker open voor een zinvolle invulling. Iets waar ik wat kan doen met mijn lange en brede ervaring als bestuurder.” (red: inmiddels is Bert Frings beëdigd als raadslid in zijn woonplaats Venlo.) Hij vervolgt: ”Inmiddels heb ik al een lange bestuurlijke carrière achter de rug. De langste periode is die van 9 jaren in Nijmegen. Besturen is een mooi vak. Je kunt besluiten nemen die er echt toe doèn, samen met de inwoners. En dat maakt besturen misschien ook wel een beetje een verslavend vak.”

HJ: ”Ja dat klopt, en… het is niet eenvoudig om dat goed te doen. Er zijn veel aspecten waar je rekening mee moet houden, bijvoorbeeld: aan de ene kant stuur je op werkgelegenheid, aan de andere kant wordt niet iedereen blij van de komst van een groot bedrijf. Je zoekt altijd naar balans tussen het arbeidsaanbod en voldoende werkgelegenheid voor iedereen die in onze gemeente wil werken. Anders trekken jonge talenten misschien wel weg. Winterswijk heeft een belangrijke regionale functie tot ver over de grens. Als je kijkt naar het verzorgingsgebied van deze gemeente kom je op ruim 165.000 mensen die regelmatig in Winterswijk komen. Winterswijk heeft daardoor een sterke recreatietak. Het MKB heeft veel voordeel van deze grote groep bezoekers, is ook veel groter dan je in een plaats van onze omvang zou verwachten. En ook het streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijkheeft een belangrijke regionale functie. Allemaal zaken die zorgen voor de lokale werkgelegenheid en welvaart. Maar dan heb je daar wel mensen voor nodig. Wat bijzonder is dat er bezoekers zijn die zonder morren een uur of langer reizen voor een dagje Winterswijk. En veel daarvan komen uit Duitsland.“

Bert: “Die centrale rol en daarmee ook de groeiende recreatie, legt natuurlijk extra druk op de natuur. Ons landschap, met de status Nationaal Landschap, heeft een kleinschalig karakter. Aan de andere kant hebben de boeren weer schaalgrootte nodig om een goed inkomen te kunnen verdienen. Dat betekent dat je continu moet blijven zoeken naar balans. Ook kijkend naar het milieu. Het zijn vraagstukken waarbij je voortdurend moet sturen en motiveren binnen de kaders van de raad.”

HJ: “En dat is niet altijd een makkelijke opgave. Toch hebben we tijdens die 16 jaren lokale politiek veel bereikt. En er liggen op dit moment ook mooie plannen klaar voor het nieuwe bestuur. Denk aan de Wooow met cultureel cluster, denk aan de centrumvisie en kijk naar de planvorming voor De Pas die met intensieve participatie tot stand is gekomen. Allemaal zaken die met het oude college zijn ontwikkeld. En daar mogen we, vind ik, best trots op zijn.
Bert: “Onze opvolgers hebben een goede basis om op voort te bouwen in een financieel gezonde gemeente. Voor een aantal plannen is met de inwoners al een goede basis en breed draagvlak opgebouwd. Bovendien krijgt klimaatadaptatie bijvoorbeeld steeds meer aandacht. Het maatschappelijk gevoel dat we dingen anders moeten gaan doen is sterker geworden.“

HJ: “En vergeet niet een prima ambtelijke organisatie die ik straks best wel zal missen. Ik vond het fantastisch om met deze groep mensen samen te werken aan het welzijn en de toekomst van Winterswijk.”

Bert: “Ik hoop dat de raad en het college in de komende periode tot een vruchtbare samenwerking komen. Dat in de basis wordt gekeken naar wat goed is voor Winterswijk. Dat partijen elkaar daarin als bondgenoten zien, niet als tegenstanders. Over de inhoud mag best stevig worden gediscussieerd, zeker in de raad, maar dat er daarna ook altijd weer samen een pilsje kan worden gedronken.”

HJ: “Onder het motto: ‘Doe alleen maar wat goed is voor Winterswijk!”

Festival Een Nieuwe Tijd op 1 juli

Eindfestival Een Nieuwe Tijd van 14.00 tot 20.00 uur in SSP-hal DRU Industriepark in Ulft. Gratis entree. Meer info leest u op de website van Een Nieuwe Tijd.

Informatie over het Festival Een Nieuwe Tijd op 1 juli in de DRU Fabriek in Ulft.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Beatrixpark

Door de aanleg van een faunatunnel is het Beatixpark van maandag 20 juni tot en met vrijdag 24 juni afgesloten voor al het verkeer. Het betreft hier het gedeelte tussen de inrit van Obelink en de ambulance toerit van het SKB.

Volksfeest Meddo

Van vrijdag 24 juni tot en met zondag 26 juni zijn tijdens het Volksfeest Meddo de volgende wegen afgesloten voor doorgaand verkeer:

 • Goorweg tussen de Geldereschweg en de van Eerdenweg
 • Hilteweg tussen de Goorweg en de Lemmenesweg
 • Beuksveld tussen de Geldereschweg en de Hilteweg

Oostendorperdiek

Op zaterdag 25 juni is er tussen 9.00 en 10.30 uur een evenement. Daarom is de Oostendorperdiek vanaf kruising Eibergseweg tot aan Oostendorperdiek 23 afgesloten voor al het verkeer.

Midzomer Mondriaan

Tijdens dit evenement zijn de Torenstraat en Markt op vrijdag 24 juni en zondag 26 juni vanaf 12.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

 • Rondom het Vrijheidspark zijn de onderstaande straten op zaterdag 25 juni van 9.00 tot 18.00 uur voor al het verkeer afgesloten. Mevr. Kuipers-Rietbergplein vanaf de Torenstraat
 • Schoolstraat tussen Balinkesstraat en Wierengastraat
 • Wierengastraat
 • Roelvinkstraat tussen Tuinstraat en Misterstraat

Pasbree

In verband met de herinrichting van de straat is de Pasbree gefaseerd afgesloten voor al het verkeer. Hier leest u wanneer en waar.

 • Tot 27 juni tussen perceelnummers 93 en 109
 • Tot 18 juli tussen perceelnummers 75 en 93
 • Tot 25 juli tussen perceelnummers 48 en 49
 • Van 27 juni tot 25 juli tussen perceelnummers 73 en 106

Lopende maatregelen

 • Jaspersweg
 • Schimmelpennincklaan
 • Torenstraat.
 • Greversweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
22 juniAlzheimer Trefpunt Lichtenvoorde over voeding en dementie van 20.00 uur tot 21.30 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Locatie is Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. Ingang aan zijde Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3. Meer informatie:www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel (06) 13 51 44 11
23 juniOpenbare vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanmelden als toehoorder: mnavis@winterswijk.nl
30 juniKijkdag gevonden fietsen van 11.00 tot 12.00 uur.
30 juniOpenbare raadsvergadering om 19.30 uur in raadzaal in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info: www.winterswijk.nl/gemeenteraad
1 juliEindfestival Een Nieuwe Tijd van 14.00 tot 20.00 uur in SSP-hal DRU Industriepark in Ulft. Gratis entree. Meer info: www.nieuwetijdachterhoek.nl
1 juliInloopspreekuur OV ambassadeurs van 14.00 tot 15.30 uur in bibliotheek Oost-Achterhoek, Parallelweg 5. Meer info: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
2 juliVerkoopdag gevonden fietsen van 9.00 tot 10.00 uur.
7 juliGreen Leaf bijeenkomst om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 4 juli via duurzaam@winterswijk.nl. Meer info: www.winterswijk.nl/nieuws

Vergadering

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzendingen’.

Openbare raadsvergadering

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten