Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Noodlening voor maatschappelijke organisaties

Als maatschappelijke organisatie of vereniging kunt u in aanmerking komen voor een renteloze noodlening. Het doel van deze noodlening is het overbruggen van acute betalingsproblemen door de hoge energieprijzen.

Het bepalen van de noodlening is maatwerk. Door middel van een persoonlijk gesprek bepalen we de hoogte en mate van ondersteuning. Bekijk op www.winterswijk.nl/noodfonds aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een noodlening.

Inspanningsverplichting

De noodlening is een overbrugging op korte termijn, maar is geen structurele oplossing. Als de energiekosten voor de langere termijn hoog blijven, dan zijn er maatregelen nodig in de kosten en opbrengsten van uw organisatie. Om in aanmerking te komen voor de noodlening moet u daarom in beeld kunnen brengen hoe de maatschappelijke organisatie voor langere termijn werkt aan een financieel gezonde exploitatie.

Afspraak

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een noodlening? Maak dan een afspraak voor een maatwerkgesprek met de gemeente via e-mail iedereendoetmee@winterswijk.nl.

Balie gemeentekantoor toegankelijker

Heeft u binnenkort een afspraak om bijvoorbeeld uw rijbewijs of paspoort te verlengen? En heeft problemen met uw gehoor. Of vindt u het lastig om een gesprek te volgen in een rumoerige hal. Weet dat onze balie beschikt over apparatuur waardoor het voor u makkelijker wordt een gesprek te voeren en te volgen. Aan het begin van het gesprek kunt u vragen om gebruik te maken van Loket-communicatiepost.

Hoe werkt het?

De baliemedewerker spreekt in een microfoon en de slechthorende bezoeker ontvangt dit rechtstreeks in zijn of haar hoortoestel of via een hoofdtelefoon. Hierdoor kan een slechthorende de ander aanzienlijk beter verstaan. Met dit hulpmiddel vergroten we onze toegankelijkheid en dienstverlening. Op de pagina Contact en openingstijden staat een video over hoe Loket-communicatiepost werkt.

Aankondiging ruimen gemeentegraven

In februari 2023 gaat de gemeente Winterswijk op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan een aantal gemeentegraven ruimen.

Het gaat om de volgende algemene graven:

 • D-13-1
 • D-11-11
 • D-11-12

Aanvragen burgercheque kan tot en met 31 december

Twee keer per jaar kent de gemeenteraad burgercheques toe. Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk.

Voor 2022 heeft de gemeenteraad hiervoor in totaal een budget van € 7.500 beschikbaar. Een aanvraag voor een burgercheque voor de tweede helft van 2022 kunt u indienen tot en met 31 december 2022.

In het verleden heeft de gemeenteraad onder andere burgercheques toegekend voor de organisatie van de avondvierdaagse, een ontmoetingscafé voor mensen met autisme, een bijdrage aan de manifestatie KunstOer en meubilair activiteiten voor ’t Stekkie en de Klimop.

Voorwaarden burgercheques

Om voor een burgercheque in aanmerking te kunnen komen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden, zoals:

 • De te subsidiëren activiteit moet gericht zijn op verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang van de straat, wijk of gemeenschap van de aanvrager(s)in de gemeente Winterswijk;
 • De te subsidiëren activiteit mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De aanvrager levert een aantoonbare eigen bijdrage aan de verwezenlijking van zijn initiatief in tijd, menskracht en/of geld;
 • Uw initiatief mag geen individueel of commercieel belang dienen;
 • De activiteit of het initiatief mag pas worden uitgevoerd ná een besluit over de aanvraag op 16 februari 2023. Een burgercheque kan dus niet worden aangevraagd voor bestaande activiteiten of initiatieven.
 • Een burgercheque kan worden geweigerd als deze betrekking heeft op feesten, jubilea of andere bijeenkomsten met een vergelijkbaar karakter.

Hoe kunt u een burgercheque aanvragen?

Het aanvragen van een burgercheque kan digitaal. Hier vindt u alle informatie en voorwaarden over de burgercheque.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag wordt beoordeeld door een werkgroep die bestaat uit gemeenteraads- of commissieleden. Deze werkgroep beoordeelt de aanvragen en adviseert de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen. In de raadsvergadering van 16 februari 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de aanvragen die in de tweede helft van 2022 zijn ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over (het aanvragen van) burgercheques dan kunt u contact opnemen met de griffie: (0543) 543 543 of per e-mail griffie@winterswijk.nl.

Zorg of hulp voor uw naaste

Wat kunt u zelf, wat heeft u nodig en wie kan u daarbij helpen?

Merkt u dat zelfstandig thuis wonen moeilijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Vaak kunnen familieleden, vrienden of kennissen u een luisterend oor of hulp bieden. Soms heeft u meer ondersteuning nodig. Wat zijn dan uw mogelijkheden en waar kunt u terecht met uw vragen? Bijvoorbeeld bij Sociaal Team de Post.

Sociaal Team de Post luistert en adviseert

De hulpverleners en welzijnswerkers van het Sociaal Team zijn in dienst van de gemeente Winterswijk. U kunt dit team al uw vragen stellen over zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. Bij Sociaal Team de Post weten ze wie u of uw naaste verder kan helpen. Ze kunnen u bijvoorbeeld in contact brengen met een deskundige, zoals een consulent van de gemeente, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner.

Met een persoonlijk plan houdt u overzicht

Tijdens het intakegesprek over uw Wmo-aanvraag bespreekt u met de consulent van de gemeente waar u hulp  bij nodig heeft en wat u hiermee wilt bereiken. Het kan handig zijn om vóór dit gesprek een persoonlijk plan op te stellen. Hierin noteert u wat u wilt bereiken, welke dingen u zelf kunt doen, waar u hulp bij nodig heeft en wie u die hulp kan bieden. Zo houdt u overzicht over de aanpak van uw hulp- of zorgvragen. De consulent kan u tijdens het intakegesprek ook helpen een persoonlijk plan op te stellen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Belt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (0543) 543 960. Onze medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. Als dat gewenst is, wordt er een afspraak gemaakt bij De Post. U kunt ook een mail sturen naar depost@winterswijk.nl. Of bezoek De Post tussen 9.00 en 12.00 uur. Dit kan van maandag tot en met vrijdag.

Meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden vindt u onder Zorg, hulp, jeugd en op wijwinterswijk.nl(externe link).

Telefoonnummer LEEF verdwijnt

Op 1 december stopt de gemeente Winterswijk met het aparte telefoonnummer voor LEEF, het loket voor de fysieke leefomgeving. Voor vragen of opmerkingen over bouwen, vergunningen en openbare ruimte belt u voortaan het algemene nummer van de gemeente Winterswijk: (0543) 543 543.

Einde experiment

Sinds 1 februari dit jaar was het mogelijk een apart telefoonnummer te bellen op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur voor vragen over de fysieke leefomgeving. Daaronder valt bouwen, vergunningen, handhaving en openbare ruimte. Het rechtstreeks telefoonnummer was een experiment om de dienstverlening naar de inwoners te verbeteren. Na ruim acht maanden blijkt dat het bekende en algemene nummer (0543) 543 543 het best gebruikt kan worden. Het experiment bleek onvoldoende bij te dragen aan een verbetering van de dienstverlening.

Algemeen nummer

Voor vragen over de fysieke leefomgeving kunt u het algemene nummer van de gemeente Winterswijk bellen: (0543) 543 543. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur. Het e-mailadres leef@winterswijk.nl blijft wel bestaan.

Agenda

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
23 november mei

Alzheimer Trefpunt Lichtenvoorde dementie en feestdagen van 20.00
uur tot 21.30 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Locatie is Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. Ingang aan zijde Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3.Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland(externe link) of bel (06) 13 51 44 11.

24 novemberOpenbare raadsvergadering om 19.30 uur. Meer informatie leest u elders in dit gemeentenieuws.
30 novemberInclusie-agenda 3.0, bijeenkomst om mee te denken en te praten over Winterswijk Drempelvrij. Locatie: Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61. Meer info en aanmelden: www.werkaanwinterswijk.nl/drempelvrij(externe link).
1 decemberPolitiek forum om 19.30 uur. Meer informatie leest u elders in dit gemeentenieuws.
8 decemberAlgemene raadscommissie om 19.30 uur.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Vredenseweg

In verband met werkzaamheden is het fietspad op de Vredenseweg aan de zijde van huisnummers 4 tot 10 afgesloten van maandag 14 november tot en met vrijdag 2 december. Er is een fietsomleiding ingesteld.  

Lopende verkeersmaatregelen

 • Pashegge
 • Pasbree
 • Torenstraat
 • Greversweg
   

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/werk-aan-de-weg.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina Besluitenlijsten van het college.

Politiek forum 1 december 2022

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend). 

Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte welkom. Locatie is het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Het wordt niet uitgezonden op de website. 

Op 1 december komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Kaders herontwikkeling de Markt (informerende sessie, 19.30-20.30 uur)
 • Kaders ruimtelijke ordening, bouwen & beeldkwaliteit (informerende sessie, aanvang 20.45 uur)

Lees meer informatie over beide onderwerpen(externe link).

Tijdens informerende sessies kunt u als publiek vragen stellen. Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Openbare raadsvergadering donderdag 24 november 2022

U bent hartelijk welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken)(externe link).

 • Datum en tijd: donderdag 24 november om 19.30 uur
 • Locatie: raadzaal in het raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1
 • Agenda en stukken(externe link)
 • Inspreken? neem dan even contact op met de raadsgriffie
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543.