Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Sloop voormalige steenfabriek De Vlijt van start

Op woensdagmiddag 17 mei 2023 gaf wethouder Gosse Visser het officiële startsein voor de circulaire sloop van de voormalige steenfabriek De Vlijt in Winterswijk. Met een grote kraan verwijderde de wethouder het eerste stuk muur. Het Achterhoekse bedrijf Dusseldorp en het Winterswijkse bedrijf Sjoerd Frielink Multidiensten zijn verantwoordelijk voor de circulaire sloop. ‘Circulair’ omdat onder andere de complete hal hergebruikt wordt. Deze is namelijk verkocht en wordt ergens anders in de regio weer opgebouwd. De sloopwerkzaamheden duren tot en met september 2023. “Op dat moment weten we ook waar bedrijven aan moeten voldoen om een plek te krijgen op het nieuwe bedrijventerrein” aldus wethouder Visser.

Met een grote kraan verwijdert wethouder Gosse Visser een stuk muur bij de sloop van de voormalige steenfabriek De Vlijt

Esta Haarmode blij met Zon op Bedrijfsdak

Centrum Duurzaam Winterswijk biedt met het traject Zon Op Bedrijfsdaken gratis ondersteuning voor ondernemers, verenigingen en organisaties die willen investeren in zonnepanelen om te besparen op energiekosten. Esta Haarmode maakte er gebruik van, net als tientallen andere Winterswijkse bedrijven.

'Onze kapsalon zit in een oud pand, dus energiekosten zijn dan wel een dingetje', vertelt Edwin van Staalduinen, eigenaar van Esta Haarmode. 'Daarom heb ik contact opgenomen met Centrum Duurzaam Winterswijk, nadat ik een artikel in de krant over Zon op Bedrijfsdak had gelezen. Ik had behoefte aan iemand die neutraal is en met me meekijkt waar ik iets kan winnen. In de salon zijn Thijs Berends en ik samen alle zaken langsgelopen. Ik ben veel meer te weten gekomen en kan iedereen een gesprek aanbevelen. Thijs heeft me inzicht gegeven in wat ik kan verduurzamen, wat daarvan effecten zijn en waar ik terecht kan. Hij kijkt ook mee met offertes. Die ontzorging en uitleg had ik echt nodig om stappen te kunnen zetten. Goed dat de gemeente dit doet. Wat mij betreft komen die panelen erop!'

Edwin van Staalduinen in zijn kapsalon
Edwin van Staalduinen is blij met de ondersteuning vanuit Zon Op Bedrijfsdaken

Werken met uw neus in het groen

Stelt u zich eens voor: tijdens uw thuiswerkdag heeft u zin om een rondje te wandelen, maar die ene Teams-meeting begint ook over een half uurtje. Waarom zou u die 2 niet combineren? In het centrum en het buitengebied van Winterswijk zijn 2 outdoor workstations gecreëerd, die het buiten werken mogelijk maken.

Een outdoor workstation is een houten bureau, bevestigd aan een boom, waar u staand aan werkt. Burgemeester Joris Bengevoord zag zo’n bureau tijdens het bezoek aan het Finse Lahti vanwege de European Green Leaf Award en dacht: dat moeten we in Winterswijk ook hebben!

Niet iedereen werkt tegenwoordig nog fulltime op kantoor. Met 2 plekken waar u rustig en middenin de natuur kunt werken, volgt Winterswijk het voorbeeld van de Finse voorlopers. Op de Dag van de Modern Werkenden, donderdag 11 mei 2023, werden de workstations geïnstalleerd. U vindt ze in het Scholtenbrugpark aan de kant van de Singelweg en in het Rommelgebergte bij de picknickplek.

Zie bijschrift onder afbeelding
In het Scholtenbrugpark en Rommelgebergte kunt u eenvoudig buiten werken

Welke vereniging wil tijdens het Volksfeest de bewaakte fietsenstalling beheren?

De gemeente wil tijdens het Volksfeest weer een bewaakte fietsstalling in het lager gelegen parkeerterrein aan de Wheme (de zogenaamde ‘blikbak’, schuin tegenover de Zonnebrinkkerk) realiseren. Wij zoeken nog een vereniging die deze fietsenstalling op vrijdag 25 augustus 2023 wil beheren.

De opbrengst van de fietsenstalling (€ 2,50 per bewaakte fiets) is volledig voor de beherende vereniging. Verder zullen er afspraken over het beheer worden gemaakt, in goed overleg met de betreffende vereniging. De fietsenstalling is op vrijdag 25 augustus 2023 in gebruik van 10 tot 01.30 uur.

Hoe kunt u zich opgeven?

Wij roepen verenigingen die interesse hebben om dit beheer op vrijdag 25 augustus 2023 uit te voeren op om voor 16 juni 2023 te reageren. Dit kan door een mail te sturen naar tveen@winterswijk.nl met vermelding van een contactpersoon en telefoonnummer voor nader overleg. Bij grote belangstelling is er eventueel ook een mogelijkheid voor beheer van de bewaakte fietsenstalling op zondag 27 augustus 2023.

Gewijzigde afvalinzameling 2e pinksterdag

Denkt u er aan dat de afvalinzameling van maandag 29 mei 2023 is verplaatst naar zaterdag 27 mei 2023? Dit is de zaterdag vóór de 2e pinksterdag. Op de app en de afvalkalender(externe link) staat dit aangegeven. Het kan voorkomen dat uw container op een ander tijdstip wordt geleegd dan u gewend bent. Wij vragen u daarom de container op de dag van de inzameling vóór 7 uur aan de straat neer te zetten.

Gemeentekantoor, Centrum Duurzaam Winterswijk en De Post 2e pinksterdag gesloten

Op maandag 29 mei 2023 (2e pinksterdag) zijn het gemeentekantoor, Centrum Duurzaam Winterswijk en De Post gesloten. Bekijk de actuele openingstijden en contactgegevens.

Online regelen

Veel zaken zoals onder andere het verlengen van uw rijbewijs, het aanvragen van een uittreksel of het doorgeven van een verhuizing kunt u online regelen. U kunt ook een afspraak maken voor het aanvragen of verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Lukt dat niet, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen tijdens de openingstijden van ons gemeentekantoor via telefoonnummer (0543) 543 543.

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaamGeboortedatumVerzenddatum voornemen
T.O. Balkina24-12-198317-05-2023
M.S Balkina18-03-201717-05-2023

Agenda

 
DatumOmschrijving
24 meiAlzheimer Trefpunt Lichtenvoorde van 20 tot 21.30 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Locatie is Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. Ingang aan zijde Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3. Thema: ‘ ‘Verlies bij leven, anticiperende rouw’. Meer info: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland(externe link) of bel 06 - 13 51 44 11
25 meiOpenbare raadsvergadering om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info leest u in dit gemeentenieuws.
1 juniPolitiek forum. Meer info leest u in dit gemeentenieuws.
2 juniInloopspreekuur openbaar vervoer van 14 tot 15.30 uur in de Bibliotheek Oost-Achterhoek, Parallelweg 5 Winterswijk. Meer info leest u op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur(externe link)
7 juniProefreis samen met OV-ambassadeurs vanuit Winterswijk. Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis(externe link) of door te bellen met de OV-ambassadeurs via 038 - 45 40 130.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Kruispunt Rusthuisstraat - Kottenseweg

In verband met onderhoud aan de weg op het kruispunt Kottenseweg, Rusthuisstraat en De Eelinkes, zijn de Kottenseweg en Rusthuisstraat afgesloten voor het doorgaande verkeer in de periode van maandag 22 mei tot en met donderdag 25 mei 2023. De wijk De Eelinkes blijft bereikbaar vanaf de N319. Via borden wordt de omleidingsroute aangegeven.

N318 Aalten - Winterswijk

Tussen 30 mei en 30 juni 2023 vindt er groot onderhoud plaats aan de N318 tussen Aalten en Winterswijk. Dit betekent dat de weg in delen is afgesloten. Kijk voor meer info op www.gelderland.nl/n318(externe link).

Overige maatregelen

  • Pashegge

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.

Politiek forum donderdag 1 juni 2023

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij wordt de gemeenteraad geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend).
Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte welkom.

Let op: vanwege de te verwachten publieke belangstelling is de locatie eenmalig in de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61 te Winterswijk.

Onderwerpen

Meer informatie vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik daarna op ‘Vergaderingen’.

Tijdens informerende sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 543.

Openbare raadsvergadering donderdag 25 mei 2023

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzendingen’.

Word jij het nieuwe burgerlid voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit?

Vanaf 1 juli 2023 zoeken wij voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een burgerlid met kennis van de lokale geschiedenis van Winterswijk.

Heb je interesse om deel uit te maken van deze commissie en je in te zetten voor Winterswijk? Bekijk de vacature en reageer uiterlijk 9 juni 2023.