Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Gezocht: jongeren met een lichamelijke beperking die zelfstandig (willen) wonen

De gemeente Winterswijk vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Elke inwoner moet ongeacht een beperking fijn kunnen wonen in Winterswijk. Met het project ‘Winterswijk Drempelvrij’ heeft de gemeente al meerdere initiatieven doorgevoerd om de gemeente Winterswijk inclusiever en toegankelijker te maken. 

Zelfstandig wonen

Eén van de doelgroepen van Winterswijk Drempelvrij zijn jongvolwassenen (18-35 jaar) met een lichamelijke beperking die zelfstandig willen wonen. De gemeente wil graag weten wat de woonwensen zijn van deze groep en waar ze tegenaan lopen bij het zelfstandig wonen of bij het vinden van geschikte woonruimte.

In gesprek 

Bent u of kent u iemand met een lichamelijke beperking die zelfstandig woont of in de nabije toekomst op zoek is naar een zelfstandige woonruimte? Dan gaat de gemeente graag het gesprek met u aan. Wilt u uw ervaringen en wensen met ons delen in een persoonlijk interview? Neem dan contact op met Rieta van der Linde van gemeente Winterswijk door te bellen naar (0543) 543 543 of stuur een e-mail naar iedereendoetmee@winterswijk.nl
 

Vinden van een passende oplossing. Gratis onafhankelijk advies van een cliëntondersteuner

Cliëntondersteuners op het gebied van zorg of hulp zijn er speciaal voor u. Hun hulp en advies is onafhankelijk en kost niets. 

Heeft u een probleem met bijvoorbeeld vervoer, opvoeden of uw huishouden? Dan kan een cliëntondersteuner u helpen bij het vinden van een passende oplossing. Soms blijkt dat u hulp nodig heeft vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. In dat geval voert u een intakegesprek met een consulent van de gemeente. De cliëntondersteuner kan dit gesprek samen met u voorbereiden. Als u dat wil, is de cliëntondersteuner ook aanwezig bij het intakegesprek. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning, zorg of hulp?

Belt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op telefoonnummer (0543) 543 960. Onze medewerkers van het Sociaal Team staan u dan graag te woord. Als dat gewenst is, wordt er een afspraak gemaakt bij De Post. U kunt ook een mail sturen naar depost@winterswijk.nl. Of bezoek De Post tussen 9.00 en 12.00 uur. Dit kan van maandag tot en met vrijdag. 

Meer informatie over de ondersteuning die de gemeente kan bieden vindt u op de pagina Zorg, Hulp en Jeugd of via de website van WijWinterswijk.(externe link)

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een cliëntondersteuner. Dat kan via de website van MEE Oost(externe link). Belt u liever? MEE Oost is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 344 224.

Gezondheidsmonitor

Heeft u een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de Gezondheidsmonitor? Doe dan mee en vul de vragenlijst in! Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid om de gezondheid van volwassenen en ouderen een boost te geven. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website van de GGD(externe link).

Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuwe voorzitter (vrijwilligersfunctie) - gemiddeld 4 – 5 uur per week

Sinds de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in 2007 kent onze gemeente een Wmoraad. De Wmoraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over zaken m.b.t de Wmo.  Afgelopen jaren heeft de Wmoraad zich verbreed met advisering over de Jeugdwet en sinds maart j.l. ook met advisering over inburgering, schuldhulpverlening en minimabeleid. Reden om de naam aan te passen naar Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad Sociaal Domein heeft zich ten doel gesteld zich door te ontwikkelen:

 • Van adviseren over beleidsstukken naar adviseren over vraagstukken
 • Van merendeel gevraagd adviseren naar grotendeels ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders
 • Van advisering gebaseerd op wetten naar advisering op samenhangende thema’s
 • Van het komen tot een door iedereen gedragen advies, naar een advies wat een weergave is van verschillende perspectieven
 • Van Adviesraad naar Adviesraad met werkgroepen

De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar een voorzitter die dit ontwikkelingsproces kan begeleiden.

Wat doet de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein?

 • Je ondersteunt de leden bij het implementeren van de nieuwe beoogde werkwijze
 • Begeleidt de dialogen en bent de verbindingsschakel naar de contactambtenaar van de gemeente
 • Je verzorgt de planning van onderwerpen en houdt het overzicht
 • Je vertegenwoordigt de Adviesraad Sociaal Domein naar buiten toe
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag en het activiteitenplan

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een voorzitter die:

 • Mensen weet te verbinden en samen met de leden de sfeer bewaakt, zodat er op een fijne manier wordt samengewerkt
 • Affiniteit heeft met de diverse doelgroepen binnen het Sociaal Domein
 • Belangstelling heeft voor sociaal maatschappelijke vraagstukken en interesse in mensen 
 • In staat is hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en verschillende meningen/inzichten met elkaar weet te verbinden 

Wat breng je mee?

Je bent onafhankelijk. Dit betekent:

 • Dat je geen bestuurlijke of managementfunctie bekleedt bij een lokaal maatschappelijke organisatie of zorg /welzijnsorganisatie
 • Dat je geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij bekleedt in onze gemeente of recentelijk politiek actief bent geweest
 • Dat je geen lid van het college of de raad/ raadscommissies bent en geen medewerker bent binnen onze gemeente

Openbare raadsvergadering 1 en 3 november 2022

Behandeling begroting 2023-2026

Op dinsdag 1 november vindt de eerste termijn plaats van de behandeling van de begroting 2023-2026. Op donderdag 3 november worden de overige agendapunten behandeld en aansluitend de tweede termijn van de behandeling van de begroting, gevolgd door besluitvorming.

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzendingen’.

 • Datum en tijd: Dinsdag 1 november en donderdag 3 november om 19.30 uur.
 • Locatie: Raadzaal in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1
 • Agenda en stukken: Deze vindt u op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Vergaderingen’.
 • Inspreken? De mogelijkheid om in te spreken over de begroting was tijdens de commissievergadering op 20 oktober. Over de andere agendapunten kunt u wel inspreken, op donderdag 3 november. Meldt u zich daarvoor uiterlijk 3 november voor 17.00 uur met uw naam en telefoonnummer aan bij de griffie.
 • Meer informatie: griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
26 oktoberProefreis samen met OV-ambassadeurs vanuit Winterswijk. Aanmelden kan via www.ervaarhetov.nl/proefreis(externe link) of door te bellen met de OV-ambassadeurs via 038 - 45 40 130.
31 oktober

Bijeenkomst ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)’. Meer informatie vindt u op onze website in het gemeentenieuws van 4 oktober 2022.

1 november

Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie vindt u onder de rubriek Vergaderingen in dit gemeentenieuws.

3 novemberVervolg openbare raadsvergadering om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer informatie vindt u onder de rubriek Vergaderingen in dit gemeentenieuws.
4 novemberInloopspreekuur openbaar vervoer van 14.00 uur tot 15.30 uur in de Bibliotheek Oost-Achterhoek, Parallelweg 5 Winterswijk. Meer informatie leest u op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur(externe link) 

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Roelvinkstraat

In verband met kraanwerkzaamheden is de Roelvinkstraat ter hoogte van huisnummer 96a op maandag 31 oktober van 7.00 tot 12.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel doorheen.

Torenstraat

In verband met een extra warenmarkt is de Torenstraat vanaf inrit Stad Munster op dinsdag 1 november afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

Boterstraat

In verband met werkzaamheden is de Boterstraat op woensdag 2 november tussen 7.00 en 11.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Lopende verkeersmaatregelen

 • Pashegge
 • Pasbree
 • Torenstraat
 • Greversweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.