Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Onze wethouders in het nieuwe college

In de serie Dit zijn uw nieuwe wethouders: wethouder Gosse Visser

De gemeenteraad van Winterswijk heeft vier wethouders benoemd en geïnstalleerd: Sandra Metaal-ten Dolle, Wim Wassink, Elvira Schepers-Janssen en Gosse Visser. Samen met burgemeester Joris Bengevoord vormen zij het nieuwe college voor de bestuursperiode 2022-2026. In hun coalitieakkoord legden de coalitiepartners vast met welke onderwerpen zij aan de slag willen. Nadrukkelijk willen ze dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doen. Samen aan de slag is dan ook de titel van het coalitieakkoord.

Wethouder Visser is de vierde en laatste wethouder die zich aan u voorstelt.

Wethouder Visser.

Wethouder Visser, hoe ziet ‘thuis’ er bij u uit?

Ik woon in het Woold, in ’t Rookshuus. Dat is een gerestaureerde boerderij uit de 17e eeuw. Ik woon hier samen met mijn vriendin Jacqueline en onze dochter Eloise, die inmiddels anderhalf jaar is. Het Groningse Stadskanaal is de plaats waar ik opgroeide. En aangezien mijn ouders uit Friesland kwamen, was ik ook daar veel te vinden in mijn jeugd.

Het was altijd al mijn droom om buitenaf te wonen. Daar hebben we heel lang naar gezocht. 15 jaar geleden kwamen we via via in contact met de eigenaresse van ’t Rookshuus en kregen we de kans om het te kopen. Naast ons werk runden we jarenlang een bed & breakfast en een groepsaccommodatie in de boerderij. Inmiddels hebben we de boerderij opgesplitst in twee woningen. We wonen met ontzettend veel plezier in ‘t Rookhuus en ik hoop hier nog heel lang te kunnen blijven wonen.

Wat zijn uw hobby’s?

Ik hou erg van de natuur, met name reeën vind ik prachtige dieren. Ik ben ook als wildbeheerder (jager) actief. Vanwege verkeersveiligheid moet het aantal reeën worden beheerd. Dit gebeurt in opdracht van de provincie. Het project waar ik zonder meer erg trots op ben is het ‘droneproject’. Met een drone zoeken de wildbeheerders in de vroegte of de schemering naar reekalfjes in het hoge gras voordat boeren aan hun maaiwerk beginnen.

Daarnaast heb ik 9 marathons gelopen. Onder andere in Rotterdam, Berlijn, Amsterdam en New York. Dat is inmiddels alweer een tijdje geleden, maar ik heb de ambitie om een 10e marathon te lopen. Ik noem geen streeftijd. Uitlopen, dat is het voornaamste doel.  

Wat houdt uw portefeuille in?

In mijn portefeuille zitten de thema´s wonen, bedrijven, vergunningen en de energietransitie. Het zijn onderwerpen die goed bij mij passen en die ook forse uitdagingen kennen. Bijvoorbeeld het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte voor iedereen. Daarnaast zie ik veel spelregels voor het bouwen of verbouwen van een woning. Spelregels die super belangrijk zijn. Ze zorgen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit hoog blijft, maar ze zijn soms zo ingewikkeld. Daar wil ik mee aan de slag. De regels moeten duidelijk en eenvoudig zijn voor inwoners. Toen wij onze boerderij wilden opsplitsen naar 2 woningen, moest ik bijvoorbeeld een formulier invullen in een onbegrijpelijk systeem. Daar was ik 4 dagen zoet mee! Dat moet toch makkelijker kunnen.
In de portefeuille ‘bedrijventerrein’ heb ik een duidelijke opdracht meegekregen: snel en zorgvuldig in beeld brengen wat de juiste locatie is om een bedrijventerrein te ontwikkelen. Want de Winterswijkse bedrijven moeten mogelijkheden hebben om te kunnen uitbreiden.

En voor wat betreft de energietransitie, die is alleen nog maar belangrijker geworden door de recente ontwikkelingen in de wereld. De groep mensen die hun energierekening niet meer kan betalen wordt steeds groter. De komende periode gaan we ons inzetten voor die groep. Want door besparing en verduurzaming, bijvoorbeeld door een goed geïsoleerde woning en zonnepanelen, verlaag je de energierekening. Ik heb zelf ervaren dat het een behoorlijke uitdaging is om een oudere woning energieneutraal te maken. Het Centrum Duurzaam Winterswijk kan inwoners hierbij helpen.  

Wat is uw favoriete plek in de gemeente en hoezo?

Ik heb niet echt een favoriete plek, maar wel een bijzondere plek. Als ik naar huis fiets, kom ik door een tunneltje aan het begin van de Oude Bocholtsebaan. Als je vanaf de ene kant het tunneltje uitfietst, kom je in de kern van Winterswijk, met een bruisend centrum en allerlei voorzieningen. Fiets je vanaf de andere kant het tunneltje uit, dan sta je midden in ons prachtige groene buitengebied. Het lijkt wel magisch en typeert precies onze gemeente.  

Waarmee wilt u als eerste aan de slag?

Je merkt dat de inwoners én de organisatie met belangrijke dossiers en besluiten moesten wachten totdat het nieuwe college geïnstalleerd was. Daar moeten we nu echt mee aan de slag. Daarom lees ik ’s avonds vaak tot laat stukken om mij snel te verdiepen in alle onderwerpen. De ambtelijke organisatie helpt me daar gelukkig goed bij.

Op onze website vindt u meer informatie over het college van burgemeester en wethouders.

Geen Gemeentenieuws

Op dinsdag 2 augustus verschijnt er geen Gemeentenieuws. De eerstvolgende uitgave van het Gemeentenieuws is op dinsdag 9 augustus. Actuele berichten leest u op onze website en op onze sociale mediakanalen.

Eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Heb jij de eenmalige energietoeslag van €800,- al aangevraagd? Als inwoner met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kun je de energietoeslag krijgen wanneer je aan alle onderstaande punten voldoet:

 • Je woont in de gemeente Berkelland, Oost Gelre of Winterswijk;
 • Je bent 21 jaar of ouder;
 • Je hebt geen recht op studiefinanciering;
 • Je bent niet dakloos of thuisloos;
 • Je woont niet in een instelling (bijvoorbeeld Beschermd Wonen of een verpleegtehuis);
 • En bent hoofdbewoner van een woning.

De onderstaande tabel laat zien wat je maximaal mag verdienen per maand om de energietoeslag te kunnen krijgen. Het is het maximum netto bedrag per maand exclusief vakantietoeslag

 • Alleenstaande tot AOW-leeftijd: € 1.244,54
 • Gehuwden/samenwonenden tot AOW-leeftijd: € 1.777,92
 • Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd - alleenstaande: € 1.382,89
 • Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd – gehuwden of samenwonenden: € 1.872,49

Heb je een hoger inkomen en zit je in een schuldenregeling of ligt er beslag op het inkomen? Dan kun je mogelijk ook de energietoeslag krijgen.  

Aanvragen

Wil je de toeslag aanvragen? Ga dan naar de website van Fijnder en dien je aanvraag in. Je kunt ook mailen naar info@fijnder.nl of bellen naar (0544) 474 200. Aanvragen kan tot 1 december 2022.

Wat te doen bij hitte?


De zomer met soms tropische temperaturen is voor veel mensen genieten. Maar te veel hitte is niet goed voor de gezondheid en kan zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen. Neem maatregelen om overlast door hitte te beperken voor jezelf en mensen in je omgeving. Kijk voor tips op de website van de GGD of de website van het RIVM.

Geef je mening over Zwembad Jaspers

Zwembad Jaspers is in onze gemeente een prachtige voorziening die we graag willen behouden. Hoe kan Zwembad Jaspers zorgen dat het zwembad voor jou en andere bezoekers het hele jaar door een fijne plek is? Een fijne plek die je bezoekt voor je plezier, voor zwemles of voor de zwemsport? Geef je mening door de vragenlijst in te vullen.

Win een sportpakket

Vul je de vragenlijst in, dan maak je kans op een sportpakket ter waarde van € 250,-*. Aan het eind van de vragenlijst zie je direct of je zo’n pakket gewonnen hebt.

Red tegelijk 1 m2 regenwoud

Door de vragenlijst in te vullen red je 1 m2 bedreigd regenwoud. Want voor elke ingevulde vragenlijst wordt een bijdrage overgemaakt naar World Land Trust. Dit is een fonds voor het behoud van het regenwoud.  

Geef je mening vóór 1 september

Geef je mening door de vragenlijst in te vullen. Hier vind je de vragenlijst. Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 31 augustus.

*De sportpakketten en de bijdrage aan het fonds voor het regenwoud worden beschikbaar gesteld via het publieksonderzoek Zwem22 (www.zwem22.nl/overheid). Dit is een samenwerking van verschillende partijen met 200 zwembaden in Nederland en Vlaanderen.

Wet Basisregistratie Personen

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0543) 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

 • Voorletters en geslachtsnaam: J. Verhaegh      
 • Geboortedatum:19-09-1985
 • Verzenddatum voornemen: 20-07-2022

Bekendmaking proces verbaal aan eigenaar goederen woningontruiming Thorbeckestraat 16


Op 16 juni 2022 vond een woningontruiming plaats van de woning aan de Thorbeckestraat 16. De goederen die nog aanwezig waren in de woning zijn door de deurwaarder op de openbare weg geplaatst. De gemeente Winterswijk heeft een wettelijke taak om na een woningontruiming de goederen die op de openbare weg zijn geplaatst af te voeren en voor maximaal 13 weken op te slaan.
 
Hierbij maken wij bekend dat vanaf heden een brief met daarbij het proces verbaal van de ontruiming op het gemeentekantoor binnen 6 weken kan worden opgehaald door:

 • Naam: Bauer
 • Voorletters: M.K.
 • Geboortedatum: 12-02-1988
 • Datum besluit: 19 juli 2022
 • Adres: Thorbeckestraat 16 in Winterswijk

Maak zo spoedig mogelijk een afspraak voor het ophalen van de goederen
De gemeente bewaart de goederen voor de eigenaar maximaal 13 weken gerekend vanaf de dag van ontruiming. Daarna kan de gemeente ervoor kiezen om de goederen te verkopen, te vernietigen of om deze over te dragen aan een derde.

Contact opnemen of afspraak maken

Dit kan zowel telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543 als per e-mail gemeente@winterswijk.nl Vermeld hierbij het zaaknummer 2084226.

680 kilometers berm: het raamwerk van de Winterswijkse natuur

De bermen in gemeente Winterswijk zijn maar liefst 680 kilometer. De manier waarop we de bermen beheren heeft invloed op de biodiversiteit. Er is daarom extra aandacht voor karakteristieke bloemen, planten en insecten die bescherming nodig hebben.

Natuurlijke verbindingen in het landschap

De bermen vormen natuurlijke verbindingen tussen de landschappen en de natuurgebieden in het buitengebied en hebben een functie als ecologische infrastructuur, waarin bijzondere planten goed gedijen en dieren zich veilig kunnen verplaatsen.

Verschralen van de grond

Door zorgvuldig beheer maken we ruimte voor planten en dieren. Na het maaien voeren we het maaisel af, waardoor de grond verschraalt. Hierdoor krijgen oorspronkelijke planten en bloemen de ruimte en hebben bepaalde diersoorten een beter leefgebied. De gemeente bekijkt regelmatig of het beheer goed aansluit. Waar nodig passen we het moment van maaien aan, zodat gewenste soorten de kans krijgen om uit te bloeien en zaden te vormen.

Minder vaak maaien

Berm met boerenwormkruid in buurtschap Ratum Winterswijk.

Na een aantal jaren bermbeheer veranderen de bermen. De planten worden hoger en er groeien meer inheemse en bloeiende planten die insecten, vlinders en kleine zoogdieren aantrekken.

De bodem verschralen

Er groeien vooral veel grassen en brandnetels in de bermen als er een teveel aan voedingsstoffen in de bodem is. Bij het verschralen van de grond voeren we het maaisel en daarmee de overtollige voedingstoffen af en verbeteren we de omstandigheden voor de soorten die we de ruimte willen geven in de bermen.

De gemeente zorgt voor bermonderhoud

Soms maaien inwoners de bermen in de buurt van hun huis. Het ziet er dan weer netter uit in hun beleving. Het is vaak goed bedoeld, maar het neemt het leefgebied voor flora en fauna weg. Daarom is het verstandig om het bermbeheer aan de gemeente over te laten.

Minder eikenprocessierupsen

Insecten en vogels zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, daarom is ecologisch beheren van de bermen ook belangrijk. Hoe meer insecten en vogels in de buurt van eikenbomen zijn, hoe minder last we hebben van de eikenprocessierupsen.

Aandacht voor landbouw

In de bermen kunnen ook ongewenste plantensoorten voorkomen, zoals jacobskruiskruid en akkerdistels. Voor boeren zijn dit vervelende soorten. Ook invasieve soorten (soorten die hier van nature niet voorkomen en een bedreiging kunnen vormen voor de inheemse soorten) zoals de Japanse duizendknoop staan in de bermen. Deze ‘onkruiden’ kunnen zich via de bermen verspreiden naar aangrenzende landbouwgronden. Door het verschralen van de grond verdwijnen voedselrijke soorten als de akkerdistel. De Japanse duizendknoop wordt voor het maaien van de bermen apart gemaaid en afgevoerd om verdere verspreiding te voorkomen.

Perceelgrenzen

Er is ook bermgrond die als akker of weiland wordt gebruikt. Dat is niet in het belang van de gezondheid van de berm en de biodiversiteit. Daarom vragen we alle grondeigenaren om de perceelsgrenzen te controleren en zo nodig maatregelen te treffen. Als er twijfel is over de begrenzing dan kan de gemeente op basis van kadastergegevens de begrenzing van het perceel aangeven.

Verdrongen bloemen terug in de berm

Prachtige bloemensoorten zoals de blauwe knoop en de echte guldenroede horen van nature thuis in de Winterswijkse bermen. Door de jaren heen zijn deze planten op veel plaatsen verdrongen door andere soorten. Door het ecologisch beheer willen we de eigenheid van de bermen weer terugkrijgen, zodat over een aantal jaren deze bijzondere bloemen de bermen weer opfleuren.

Veel vlinders in bloemrijke bermen

Vlinders houden van bloemrijke bermen, omdat daar veel voedsel te vinden is. In de berm kun je dan ook verschillende soorten vlinders aantreffen. Het bruine zandoogje komt het meest voor, maar ook de zeldzame iepenpage leeft in bloeiende bermen. De maand juli is de beste maand om naar vlinders te kijken. De hoeveelheid vlinders in de berm is een goede graadmeter voor het ecologisch beheer.

Tellen is weten

Elke vijf jaar wordt de stand van biodiversiteit vastgelegd door het monitoren op planten, vlinders en andere bijzondere soorten. Bureau Berglinde voert deze opdracht voor 2022 en 2023 uit. Om geen planten en dieren te missen, vindt het onderzoek lopend plaats. Tijdens het onderzoek zijn al groeiplaatsen aangetroffen van bijzondere planten zoals blauwe knoop, adderwortel, grasklokje, gevlekt havikskruid en hondsviooltje. Eind 2023 zijn de resultaten van het gehele onderzoek bekend.
Mocht u zelf iets bijzonders tegenkomen dan kunt u dat via de website www.waarneming.nl doorgeven. De app Obsidentify helpt bij het vinden van namen van planten en dieren.

Weetjes

 • Winterswijk staat landelijk bekend als vindplaats van zeldzame paddenstoelen. Dit komt door de samenstelling van de bodem in combinatie met het ecologisch beheer in de afgelopen jaren.
 • In de voedselarme bermen groeien wel 30 verschillende soorten planten. Vooral in het voorjaar is een grote diversiteit aan bloemen, planten en insecten te zien.
 • De afwisseling in de berm met kruiden, bomen en struiken is belangrijk. Hierdoor maken meer verschillende soorten dieren, zoals insecten, vogels, vleermuizen en egels gebruik van de berm. Waar het kan laten we daarom spontane opslag van wilg, els en brem staan.

Meer informatie

Arjen Poelmans is beleidsadviseur Ecologie en Landschap bij gemeente Winterswijk. Neem contact met hem op voor meer informatie of antwoorden op vragen door een e-mailbericht te sturen aan apoelmans@winterswjk.nl.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Spirealaan

In verband met kraanwerkzaamheden is de Spirealaan ter hoogte van huisnummer 186 op woensdag 27 juli tussen 08.00 en 14.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

‘t Hilgelo

Op zaterdag 30 juli is er een evenement bij de Beach Club. De volgende verkeersmaatregelen gelden:

 • Snelheidsreductie op de Meddoseweg naar 30 km/h tussen de Waliënseweg en Hilgeloweg;
 • Stopverbod op de Meddoseweg tussen de Waliënseweg en Hilgeloweg;
 • Eénrichtingsverkeer op de Hanekampweg;
 • Snelheidsreductie op de Huppelseweg naar 30 km/h tussen de Waliënseweg en Loohuisweg.

Waliënsestraat

In verband met kappen van bomen wordt van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 augustus het verkeer op de Waliënsestraat tussen rotonde P.J. Oudlaan en de Waliënseweg geregeld door verkeersregelaars.

Lopende maatregelen

 • Torenstraat
 • Greversweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
27 juli en 3 augustusGratis cursus voor mantelzorgers ‘Omgaan met mensen met dementie’ van 10.00 tot 12.00 uur op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanmelden: mantelzorg@winterswijk.nl of (0543) 543 960
tot en met 5 augustusHet Centrum Duurzaam Winterswijk is in de zomerperiode 2 weken gesloten van 26 juli tot en met 5 augustus. In alle overige weken is het Centrum Duurzaam Winterswijk geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
  

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten