Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met 1 klik openen en lezen.

‘Wandel je FIT!’ start vanaf 16 oktober 2023

Vanaf maandag 16 oktober start Actief Winterswijk een 10 wekelijks wandelprogramma ‘Wandel je FIT’ voor volwassenen en senioren. Wekelijks van 9.30 tot 10.30 uur starten de wandelingen vanaf het sportterrein van atletiekvereniging Archeus aan de Vredenseweg 136. Dit onder professionele begeleiding van de beweegmakelaar van Actief Winterswijk. Deelname is gratis.

Wandelen is een eenvoudige manier om te starten met bewegen. Mensen die voldoende bewegen en sporten zijn lichamelijk en mentaal fitter. Zij hebben minder kans op een depressie, diabetes en hart- en vaatziekten. Het verbetert de kwaliteit van leven, ook voor wie op latere leeftijd start. Het doel van ‘Wandel je FIT’ is om in 10 weken het wandelen op te bouwen en daarna aan te sluiten bij bijvoorbeeld een wandelgroep of vereniging. Het programma bestaat uit oefeningen om balans, mobiliteit, kracht en looptechniek te verbeteren. Ook een warming-up, opbouw van wandelen in afstand, tempo en tijd komen aan bod. En natuurlijk staat ook het sociaal contact onderling centraal. Na afloop is het mogelijk om onder het genot van een kop koffie of thee samen gezellig na te praten. De beweegmakelaar kan u dan ook informatie geven over het  aanbod op het gebied van sport en bewegen binnen gemeente Winterswijk.

Doe mee en zet de eerste stap naar een gezonde leefstijl!

  • Locatie: AV Archeus, Vredenseweg 136, Winterswijk
  • Wandeldata: 16, 23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december 2023 van 9.30 tot 10.30 uur
  • Doelgroep: Startende wandelaars/sporters (volwassenen en senioren, ook met chronische beperkingen)

Wilt u deelnemen? Laat dit dan weten via beweegmakelaar@winterswijk.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, leeftijd, telefoonnummer en eventuele bijzonderheden. Na 6 oktober krijgt u een bevestiging van de beweegmakelaar. U kunt zich ook aanmelden via het inschrijfformulier(externe link).

Zie bijschrift onder afbeelding
Beweegmakelaar Ria Bussink

Inzameling van klein chemisch afval op afroep

In de gemeente Winterswijk wordt 2 keer per jaar, 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar, klein chemisch afval (kca) op afroep bij u thuis opgehaald. Na het maken van een afspraak, kunt u gratis uw kca in een kca-box bij uw brievenbus aanbieden.

Afspraak maken

U kunt tot en met zaterdag 7 oktober 2023 vóór 13.00 uur online een afspraak maken via de ROVA-app(externe link) (onder het kopje Aanvragen). Of bel met het ROVA-Klantcontactcentrum via telefoonnummer 0543 54 54 54. Zorg dat u een afspraak heeft gemaakt, zodat uw klein chemisch afval wordt meegenomen.

Aanbiedvoorschriften

Bied het kca aan volgens de volgende aanbiedvoorschriften:

  • Bied uw kca in een gesloten kca-box vóór 7.00 uur bij uw brievenbus aan.
  • Bied maximaal 1 gesloten kca-box aan.
  • Bied injectienaalden aan in afsluitbare verpakkingen (naaldenbekers of jampotjes) om prikgevaar te voorkomen.

Wilt u kca zelf wegbrengen?

Dat kan! Naast de tweejaarlijkse inzameling aan huis (op afroep) kunt u kca ook naar het ROVA-Milieubrengstation in Winterswijk brengen aan de Leeghwaterweg 10.

Openingstijden

Woensdag: 12.00 tot 16.00 uur
Vrijdag: 12.00 tot 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 16.00 uur

Meer informatie over kca leest u op ROVA(externe link).

Recyclebaar materiaal uit de grijze container

De gemeente en ROVA blijven samen met u voortdurend inzetten op betere afvalscheiding. Het doel is om alle materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de grijze container te krijgen. Op deze wijze wordt alleen het echte afval verbrand. Al het andere is geen afval, maar is een nuttige grondstof voor nieuwe producten. De gescheiden inzameling van KCA is hiervan een goed voorbeeld.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0543 54 54 54. Het ROVA-Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 19.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Een blauwe kca box met opschrift 'milieubox' staat op de stoep bij een voordeur

Bermen: het raamwerk van de Winterswijkse natuur

Maaiwerkzaamheden bermen

De bermen in gemeente Winterswijk vormen natuurlijke verbindingen tussen landschappen en natuurgebieden. Het zijn ecologische verbindingszones waarin bijzondere planten goed gedijen en dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Hoe we de bermen beheren heeft invloed op de biodiversiteit.

Ander maaibeheer, verschralen van de bodem.

Door zorgvuldig te maaien maken we ruimte voor planten en dieren. Na het maaien voeren we het maaisel af, waardoor de grond verschraalt. Hierdoor krijgen oorspronkelijke planten en bloemen weer de ruimte. Ook verbetert het leefgebied van bepaalde diersoorten. Uiteindelijk ontstaan meer plantensoorten  en vooral meer kleine dieren en insecten in de berm. De gemeente bekijkt regelmatig of het beheer bijdraagt aan de biodiversiteit. Waar nodig passen we het moment van maaien aan, zodat planten de kans krijgen om uit te bloeien en zaden te vormen.

Maaien en verkeersveiligheid

In het kader van de verkeersveiligheid worden 2 keer per jaar - in het voorjaar en in de zomer - de zichthoeken op kruispunten, bochten en de eerste 60 cm langs de weg gemaaid.

Maaironde najaar

Begin oktober starten we met het maaien van het achterste deel van de berm. We laten daarbij een deel van de vegetatie staan. Dit om schuilgelegenheid te bieden aan de vele insecten en dieren die in de berm leven. Op het deel dat wordt gemaaid, wordt het maaisel verzameld en afgevoerd. De werkzaamheden worden door ROVA uitgevoerd en zullen tot december doorlopen.

Kom 18 oktober naar de gratis voorstelling Tour d’Amour

‘Ik heb de homo-erotische schilderijen van de muur laten halen. Iedere dag heb ik andere mensen van de thuiszorg in huis. Ik voel me niet zo vrij meer in mijn eigen huis. Je weet nooit….’

“Als je iedere dag dat gefluister hoort ‘dat is de moeder van dat manwijf,’ dan doet dat pijn en blijf je op een gegeven moment op je kamer.”

Rake verhalen van roze ouderen

Verhalen zoals hierboven komen vaker voor dan u misschien denkt. Er zijn oudere LHBT+ personen die nog steeds worstelen met het uiten van hun identiteit, en oudere heteroseksuele mensen die het moeilijk vinden om bijvoorbeeld over hun lesbische kind te praten. Ze zijn bang voor pesten, isolatie en onbegrip, waardoor ze niet vrijuit kunnen vertellen over hun leven. Misschien is de buurvrouw om de hoek wel een roze oudere, zonder dat u het weet. Of uw trouwe kaartvriend? Of herkent u zichzelf juist wel in deze verhalen?

Gratis voorstelling Tour d’Amour

De voorstelling Tour d’Amour vraagt aandacht voor deze ‘vergeten’ groep roze ouderen en maakt seksuele diversiteit en genderidentiteit bespreekbaar. ‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en leven zonder angst voor veroordeling voor het mooiste dat er is: de liefde’, vindt Eveline van de Putte. Zij is initiatiefnemer van de Tour d’Amour en auteur van onder andere ‘Stormachtig Stil’, levensverhalen van roze ouderen en ‘Nieuwe Namen’, levensverhalen van transgenderouderen. Samen met een roze oudere, neemt Eveline u met de verhalen die zij schreef mee in de belevingswereld van de roze gemeenschap. Verhalen over pesten en buitengesloten worden, maar ook over liefde en trots komen voorbij. Een Drag Queen zorgt voor de muziek. Verder kunt u vragen stellen en met de gasten in gesprek gaan.

U bent van harte welkom

Deel uw eigen ervaringen of kom luisteren en leren. Nodig gerust vrienden, familie en collega’s uit. Meld u aan bij Claudia Bosscher via cbosscher@winterswijk.nl. Geef daarbij aan met hoeveel personen u komt.

Datum: woensdag 18 oktober 2023
Tijd: vanaf 14.00 uur inloop, start om 14.15 uur (inleidende presentatie)
Locatie: Musuem Transit Oost, Kleine Parallelweg 6 in Winterswijk

We zien u graag 18 oktober!

roze ouderen in een schijnwerper, voor een regenboog-achtergrond met de logo's van gemeente Winterswijk en Trots in de Achterhoek

Gemeente Winterswijk vervangt laanbomen

Het buitengebied van Winterswijk is een nationaal landschap. Een prachtig coulisselandschap vol met lanen met oude bomen. Deze lanen vervullen een belangrijke rol in het landschap vanwege de cultuurhistorische en ecologische functie.

Vanwege de ouderdom neemt de vitaliteit van een deel van de lanen af. De gemeente heeft de laatste jaren de slechte bomen in deze lanen al verwijderd. Gevolg hiervan is dat lanen onderbroken raken en dreigen te verdwijnen. We vertellen u graag meer over het plan voor de vervanging van deze bomen.

Beheerplan

De gemeente onderhoudt een groot bomenbestand van circa 50.000 bomen. Ruim 40.000 bomen staan als lanen langs wegen in het buitengebied. Twee derde van deze bomen is oud en gaat in kwaliteit achteruit. Her en der raken lanen in verval. Om het coulisselandschap in stand te houden heeft de gemeente in 2017 een nieuw beheerplan voor de laanbomen geschreven. Dit plan gaat over het gefaseerd vervangen van slechte lanen. Dit houdt in dat alle bomen in een slecht laandeel worden gekapt en dat de laan als geheel weer met inheemse boomsoorten wordt aangeplant.

Gefaseerde vervanging slechte lanen

De gemeente vervangt de komende jaren de slechte lanen om verder verval tegen te gaan. Door nu te starten met een gefaseerde vervanging wordt ingezet op een duurzame instandhouding van de laanstructuren. Hierdoor blijft het coulisselandschap van Winterswijk voor nu en in de toekomst behouden en waar mogelijk versterkt.

De lanen die worden vervangen liggen verspreid door het buitengebied. Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak om geen grootschalige ingrepen te doen in het landschap. Bij vervanging en herplant van lanen, wordt onder andere goed gekeken naar het omliggende landschap en ecologische aspecten.

Ecologisch onderzoek

De lanen bieden een leefomgeving aan diverse planten- en dierensoorten. Voor de lanen die de gemeente wil vervangen is een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Uitkomst van het onderzoek is dat de laanvervanging uitgevoerd kan worden zonder ingrijpende gevolgen voor de flora en fauna ter plaatse.

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Wet Basisregistratie personen (Wet BRP) staan ingeschreven. Het gemeentebestuur heeft daarom het voornemen deze personen uit te schrijven. De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals aanvraag paspoort, kinderbijslag, AOW enzovoort). Het is daarom van groot belang zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te doen. Onderstaande personen zijn ook aangeschreven en dienen binnen vier weken na verzenddatum van het voornemen contact op te nemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer 0543 543 543. Indien deze personen zich niet binnen deze periode melden, worden zij uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Voorletters en geslachtsnaamGeboortedatumVerzenddatum voornemen
K. Horváth14-05-196119-09-2023
D. Kálmán29-09-199919-09-2023

Politiek forum - donderdag 5 oktober 2023

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij wordt de gemeenteraad geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend). Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte welkom.

Locatie: bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 (ingang aan de kant van het station).

Op donderdag 5 oktober 2023 komt het volgende onderwerp aan de orde:

Tijdens informerende sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via griffie@winterswijk.nl of 0543 543 543.

Agenda

DatumOmschrijving
28 september Mantelzorgcafé met als thema ‘eenzaamheid’ van 15.00 tot 16.30 uur in Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61 in Winterswijk.
28 septemberOpenbare raadsvergadering(externe link) om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
5 oktoberPolitiek forum(externe link) over het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028.
6 oktoberInloopspreekuur openbaar vervoer van 14.00 uur tot 15.30 uur in de Bibliotheek Oost-Achterhoek, Parallelweg 5 Winterswijk(externe link).

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Freule van Dorthstraat, Bocholtsestraat, Kreilstraat, Zuilenesstraat

In verband met kappen van bomen zijn de bovenstaande straten van maandag 25 tot en met vrijdag 29 september 2023 tussen 8.00 en 16.00 uur in delen afgesloten voor al het verkeer.

Steengroeveweg

In verband met het kappen van bomen is de Steengroeveweg van maandag 25 tot en met vrijdag 29 september 2023 afgesloten tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Het gaat om het gedeelte tussen de Raetmansweg en Wesselerweg.

Parkeerterrein Houtlading

In verband met het plaatsen van een datalab van de politie zijn op dinsdag 26 september en op donderdag 5 oktober 2023 10 parkeerplaatsen afgezet aan de zijde van het spoor.

Straten rondom centrum

In verband met de Nationaal Landschapsloop gelden er verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen op zondag 1 oktober 2023.

Torenstraat

In verband met een extra warenmarkt is de Torenstraat vanaf de inrit bij Stad Munster op dinsdag 3 oktober 2023 afgesloten voor al het verkeer. Er geldt een wegsleepregeling.

Overige maatregelen

  • Pashegge
  • Beatrixpark
  • Honesweg
  • Corleseweg

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Algemene Plaatselijke Verordening

Indienen vergunningsaanvraag exploitatie coffeeshop

Hierbij maakt de burgemeester bekend dat hij, op grond van artikel 2.28, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het Coffeeshopbeleid Gemeente Winterswijk 2016, een vergunning kan verlenen voor de exploitatie van 1 coffeeshop vanaf 21 januari 2024 voor een periode van 10 jaar.

Gegadigden voor een exploitatievergunning coffeeshop kunnen tot en met 17 oktober 2023 een vergunningsaanvraag voor de exploitatie van een coffeeshop indienen. Let hierbij op de indieningsvereisten(externe link) waaraan een aanvraag moet voldoen en de selectiecriteria.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.