Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Actualiteiten

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Afgelopen woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.
De gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 hebben voor een nieuwe zetelverhouding in de gemeenteraad gezorgd. Op 29 maart 2022 zijn de leden die gekozen zijn in de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsverkiezingen toegelaten als lid van de raad. Voordat zij hun functie kunnen uitoefenen, leggen de gemeenteraadsleden de eed of belofte af. Woensdag 30 maart zijn alle gemeenteraadsleden beëdigd. Proficiat aan alle raadsleden en veel succes gewenst.
Op onze website leest u meer over de samenstelling van de gemeenteraad.

Sneller van A naar B met de Netmobiel-app

Speciaal voor Achterhoekers die in de kernen wonen is een app ontwikkeld om het vervoer te regelen. Bewoners van de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk, Berkelland en Aalten kunnen gratis gebruik maken van de app die inmiddels als pilot is gelanceerd. De Netmobiel-app is eenvoudig te downloaden via Google Play of de App Store.

Vraag en aanbod

Netmobiel brengt vraag en aanbod van vervoer bij elkaar in dorpen en buurtschappen waar weinig tot geen openbaar vervoer is. De app brengt bovendien alle vervoersvormen samen: openbaar vervoer, ritdelen, deelauto’s, deelfietsen, enzovoort. In de Netmobiel-app is het mogelijk ritten te zoeken, te boeken en te betalen, ongeacht het vervoermiddel. Ook is het mogelijk een rit voor iemand anders te boeken. Dat is onder andere handig voor mantelzorgers.

Samen ontwikkeld

Samen met inwoners in de regio ontwikkelde Hogeschool Saxion de nieuwe app. Daarbij waren ook andere partijen betrokken, zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Spectrum, 8RHK ambassadeurs en Universiteit Twente. Provincie Gelderland maakte de app mogelijk.

Meer informatie over de app staat op de website: www.netmobiel.eu.

112 nog beter bereikbaar

Gaat 112 bellen niet? Gebruik de 112NL app. Iedereen kan de 112NL app gebruiken in noodgevallen. De app is handig voor mensen die moeite hebben met horen of praten. De app heeft namelijk een chatfunctie.  

Contact met de meldkamer

Bij bijvoorbeeld een ongeluk of brand bellen mensen 112. Maar dat gaat moeilijker als u doof bent of moeilijk praat. Dan kunt u vanaf nu de 112NL app gebruiken. Medewerkers van de meldkamer starten een chatgesprek als zij merken dat praten lastig gaat. Of als u dit bij het instellen van de app heeft aangegeven. Ook kan de chatfunctie het gesprek vertalen in uw taal. De 112NL app is handig voor iedereen.

Hoe werkt het?

Het downloaden en instellen van de 112NL app is heel eenvoudig. De gebruiker stelt bijvoorbeeld in dat geen Nederlands spreekt of slechthorend is. Als er een noodgeval is, legt u via de app contact met 112. Dit doet u door op ‘bel 112’ te drukken. Vervolgens kan de meldkamer zien dat u ingesteld hebt dat u moeite heeft met spreken of horen. De meldkamer start dan een chat. Ook zien zij uw locatie op dat moment. Zo kan de medewerker van de meldkamer u snel helpen. En wordt de juiste hulp ingeschakeld.

In de Google Play Store en Apple App Store kunt u de 112NL app downloaden.

LEEF, hèt loket voor de leefomgeving

Om antwoorden te krijgen op vragen over de fysieke leefomgeving kunnen inwoners en ondernemers terecht bij LEEF, hèt loket voor de leefomgeving van de gemeente Winterswijk.

Bij LEEF kunt u vragen stellen over bouwen, openbare ruimte en vergunningen in de fysieke leefomgeving. Hebt u een vraag of wilt u een initiatief bespreken? Neem dan contact met een van de medewerkers van LEEF. U krijgt direct antwoord op uw vraag of uw vraag wordt doorgestuurd naar een deskundige. Bij nieuwe ruimtelijke initiatieven biedt de medewerker van LEEF een luisterend oor, stelt gerichte vragen en maakt duidelijke afspraken met u over het vervolgtraject.

Contact

LEEF, hèt loket voor de leefomgeving is dagelijks van 09.00 tot 13.00 uur rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 530 of mailadres LEEF@winterswijk.nl.

Voor beheer en onderhoud van de leefomgeving en afval is ROVA bereikbaar via telefoonnummer: (0543) 54 54 54

Meer informatie

Op onze website leest u meer over LEEF. Ook vindt u hier een korte video waarin wordt uitgelegd hoe LEEF werkt.

Aanmelden activiteiten Dodenherdenking

Op woensdag 4 mei 2022 vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats. Op verschillende locaties in Winterswijk vinden ieder jaar activiteiten plaats in het kader van de Dodenherdenking. Graag willen wij in het gemeentenieuws en op de website van de gemeente Winterswijk een programma opnemen met een overzicht van alle activiteiten die op 4 mei plaatsvinden.

Bent u organisator van een activiteit?

Graag ontvangen wij een korte omschrijving van deze activiteit, de tijd en de locatie. Uw activiteiten kunt u telefonisch aanmelden bij Paulien van Vliet telefoon 06 – 28 37 54 61of per e-mail pvliet@winterswijk.nl. Aanmelden kan tot 10 april aanstaande.

Aankondiging ruimen gemeentegraven

In mei 2022 gaat de gemeente Winterswijk op de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan een aantal gemeentegraven ruimen. Het gaat om de volgende algemene graven: D-12-19, D-12-20 en D-11-9.

Infoavond over monumenten op 13 april

Op 13 april 2022 organiseren de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een informatieavond over monumenten. Verschillende gastsprekers verzorgen korte presentaties. Tijdens deze avond besteden we onder andere aandacht aan duurzaamheid, het historisch interieurproject, wederopbouwarchitectuur en de kerkenvisie in de Oost Achterhoek. Na afloop van de presentaties kunnen monumenteigenaren vragen stellen bij verschillende stands van organisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van monumenten en restauratie.

Tijdstip en locatie

 • 13 april 2022 om 19.30 uur
 •  Vanaf 19.15 uur inloop met koffie/thee
 •  Theater Astoria, Wooldseweg 5, 7107 HT Winterswijk

Sprekers

De wethouders van de drie gemeenten trappen de avond af met de uitgave van de nieuwe brochure over het verduurzamen van uw monument in de Oost Achterhoek. Vervolgens zijn er korte presentaties over de volgende thema’s en projecten binnen ons erfgoedbeleid:

 • Dijkoraad  over verduurzamen van uw monument
 • Gelders Genootschap over historisch interieur project van de Oost Achterhoek
 • Coup-Group over kerkenvisie Oost Achterhoek
 • Monumentenwacht over| voorstellen van de nieuwe monumentenwachters Achterhoek

Of ga in gesprek met.....

Kennis- en kundebedrijven uit de restauratiebranche, Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, de Provincie Gelderland, het Centrum Duurzaam Winterswijk of met uw gemeente.

Aanmelden en meer informatie

De avond is gratis. We verzoeken u wel om u aan te melden voor de informatieavond via erfgoeddag@winterswijk.nl Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 8 april 2022.
Meer informatie over het programma van de informatieavond en de standhouders kunt u vinden op www.erfgoedoostachterhoek.nl

Energiebespaarmaatje

Heb je moeite om je energierekening te betalen? En zoek je hulp om te besparen? Meld je dan snel aan bij Centrum Duurzaam Winterswijk en krijg gratis hulp en ondersteuning van het Energiebespaarmaatje en de Energieconciërge. Je kunt Centrum Duurzaam Winterswijk bereiken via duurzaam@winterswijk.nl of (0543) 543 100. Of kom langs in het raadhuis (Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1). De openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.duurzaamwinterswijk.nl/energiebespaarmaatje

Politiek forum

Op 14 april 2022 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Op woensdag 6 april is duidelijk waar het politiek forum plaatsvindt. U vindt deze informatie dan op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’. De locatie wordt ook in de volgende editie van het gemeentenieuws vermeld.

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

Tijdens het politiek forum van 14 april komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Evaluatie project grondgebruik (richtinggevend) van 19.30 tot 20.45 uur
 • Klimaatagenda, duurzaamheid en Green Leaf (informatief) van 21.00 tot 22.30 uur

Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies, krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Lopende maatregelen

 • Eibergseweg
 • Torenstraat
 • Greversweg

Meer info leest u op de pagina www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Datum, activiteit

 • 6 april, Openbare raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
 • 7 april, Vergadering algemene raadscommissie om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1.
 • 11 april, Infoavond voor organisatoren van evenementen om 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 26. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden voor 6 april via e-mail gkrosenbrink@winterswijk.nl In de aanmelding aangeven met hoeveel personen u komt.
 • 13 april, Informatieavond over monumenten van 19.30 tot 22.00 uur in Theater Astoria. Gratis toegang. Aanmelden voor 8 april via e-mail: erfgoeddag@winterswijk.nl
 • 14 april, Politiek forum van 19.30 tot 22.30 uur. de volgende onderwerpen aan de orde: Evaluatie project grondgebruik (richtinggevend) van 19.30 tot 20.45 uur en Klimaatagenda, duurzaamheid en Green Leaf (informatief) 21.00 tot 22.30 uur. Locatie volgt. Meer info, zie dit Gemeentenieuws.
 • 14 april, Cliëntenraad PW Fijnder van 19.30 tot 21.30 uur, Batterij 10-12 in Groenlo. Bijwonen? Graag aanmelden via clientenraad@fijnder.nl. Meer info: https://www.fijnder.nl/clientenraad

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten