Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Onze wethouders in het nieuwe college

In de serie Onze wethouders in het nieuwe college wethouder Wim Wassink

De gemeenteraad van Winterswijk heeft vier wethouders benoemd en geïnstalleerd: Sandra Metaal-ten Dolle, Wim Wassink, Elvira Schepers-Janssen en Gosse Visser. Samen met burgemeester Joris Bengevoord vormen zij het nieuwe college voor de bestuursperiode 2022-2026. In hun coalitieakkoord legden de coalitiepartners vast met welke onderwerpen zij aan de slag willen. Nadrukkelijk willen ze dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties doen. Samen aan de slag is dan ook de titel van het coalitieakkoord.

De wethouders Visser, Schepers-Janssen, burgemeester Bengevoord, wethouders Metaal-ten Dolle en Wassink.

Deze keer stelt wethouder Wassink zich graag aan u voor.

Wethouder Wassink.

Wethouder Wassink, hoe ziet ‘thuis’ er bij u uit?

Thuis is voor mij rust en loslaten waar je overdag mee bezig bent geweest. Thuis is ook mijn gezin: mijn vrouw Hanny en onze dochter en zoon. Onze dochter is bijna klaar met haar studie in Wageningen. Onze zoon doet dit jaar havo-examen.
We komen oorspronkelijk uit Twente en wonen nu bijna 30 jaar in Winterswijk. We zijn eraan verknocht geraakt. We voelen ons Winterswijks. Ik heb geen enkele behoefte hier ooit weg te gaan. De mentaliteit is er een van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’: niet al te veel babbels en met een droge humor. Daar houd ik van. We wonen aan de rand van het centrum, met de voorzieningen dichtbij: de winkels, het ziekenhuis, De Storm en nog veel meer. Tegelijk ben je op de fiets in twee minuten buiten. Waar kun je het nou beter krijgen?!

Wat zijn uw hobby’s?

Ik ben veel aan het klussen. Net vóór de verkiezingen heb ik de badkamer verbouwd. Ik vind dat soort klussen leuk om te doen. Handigheid kun je leren. Voor mij is het ontspanning: met materialen werken, concreet bezig zijn, met je handen werken. Als het mis gaat zie je het ook meteen. Het is soms zwaar werk, maar het geeft me toch ontspanning.
Al vanaf mijn negende jaar is tennis een grote hobby van me. Ik tennis met een vast groepje op een vaste avond in de week, meestal dubbelspel. Voor vaker heb ik helaas geen tijd. Ook de derde helft is belangrijk: na afloop even gezellig wat drinken met elkaar. Ons hele gezin speelt tennis. Als we met ons vieren tennissen, spelen we een mixed dubbel. Ik vind het een leuk spelletje, zowel conditioneel als mentaal. Tachtig tot negentig procent is mentaal: het gaat om slimme tactiek en om concentratie en focus.

Wat houdt uw portefeuille in?

Die is heel divers. In mijn portefeuille zit het buitengebied, inclusief de vrijetijdseconomie en natuur en landschap. Deze onderwerpen sluiten goed aan bij mijn achtergrond. Ook meer stedelijke onderwerpen, zoals klimaatadaptatie, verkeer, vervoer en mobiliteit heb ik in mijn pakket. Daarnaast is de Wmo voor mij nieuw terrein. Ik vind het hartstikke boeiend, omdat het mensen echt raakt in hun persoonlijke leefsituatie. Het gaat om dingen waarvan ze direct afhankelijk zijn, zoals een scootmobiel of thuiszorg. Ik vind het daarom belangrijk dat we goed regelen dat mensen de juiste zorg krijgen. En dat we het tegelijk financieel beheersbaar houden. Als nieuwkomer kan ik hier nog onbevangen naar kijken.
Ook sport zit in mijn portefeuille. Dat hebben we hier hartstikke goed voor elkaar, met goede accommodaties. En dat houden we graag zo.

Wat is uw favoriete plek in de gemeente en hoezo?

Eigenlijk is dat het hele buitengebied met enkele speciale plekken waar we graag wandelen, zoals de Bekendelle en het Buskersbos. We gaan vooral vaak fietsen. Dan zien we de variatie van het hele buitengebied. We worden nog steeds verrast en komen nog steeds op nieuwe paadjes en zandwegen terecht. Het buitengebied maakt Winterswijk echt uniek. Zelf beseffen we dat haast niet meer, maar vrienden die op bezoek komen zijn er elke keer lyrisch over.

Waarmee wilt u als eerste aan de slag?

Bovenaan mijn lijstje staan twee onderwerpen: de gebiedsgerichte aanpak met het programma Vitaal Platteland en Zwembad Jaspers. Dat is een belangrijke voorziening die we willen behouden voor de toekomst.

Op onze website vindt u meer informatie over het college van burgemeester en wethouders.

Ruimte voor zeldzame planten en dieren in Willinks Weust

Het project voor het herstel van de bijzondere natuur in Willinks Weust is klaar. De afgelopen jaren is daaraan hard gewerkt. Het leefgebied van zeldzame planten- en diersoorten is in dit Natura 2000-gebied nu versterkt. De oppervlakte ervan is vergroot en het gebied is natter en voedselarmer gemaakt. De natuur kan zich er nu verder ontwikkelen. In het project werkten de provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn en IJssel samen met de gemeente Winterswijk.

In Willinks Weust is de natuur nu beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals langdurige droogte en stikstof. Zorgvuldig beheer blijft nodig om de bijzondere planten en insecten te beschermen.

Tekst gaat onder de foto verder.

Willinks Weust.

Beschermen en behouden

Om de natuur in Willinks Weust te beschermen en behouden zijn verschillende maatregelen genomen. Zo is de voedselrijke bovenlaag van de grond afgegraven. Planten die juist goed groeien op voedselarme grond kunnen zich daardoor goed ontwikkelen. Tussen de graslanden zijn open verbindingen gemaakt voor hagedissen en insecten zoals vlinders. Om het (grond)water langer vast te houden, zijn sloten minder diep gemaakt of gedempt. Om ongewenste vernatting te voorkomen, zijn enkele stukken landbouwgrond in de omgeving opgehoogd.

Bijzondere planten en dieren

De eerste gewenste plantensoorten komen al tevoorschijn, zoals zeegroene zegge, heide en de zeldzame waterpunge. Waarschijnlijk volgen andere soorten nog, zoals klokjesgentiaan en Spaanse ruiter. Daar komen weer insecten op af, zoals de zeldzame keizersmantel, grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder.

Natura 2000

In Gelderland liggen vijftien Natura 2000-gebieden. Willinks Weust is een van de vier Natura 2000-gebieden rond Winterswijk. Meer informatie over Willinks Weust vindt u op de website van de provincie.

Gratis cursus voor mantelzorgers ‘Omgaan met mensen met dementie’

Om mantelzorgers handvatten te bieden en inzicht te geven in het gedrag van hun dierbare met dementie, organiseren wij de vierdaagse cursus ‘Omgaan met mensen met dementie’. Cursusleiders zijn Liesbeth van Esch en Edith van Heteren van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek (NOVA). De cursus vindt plaats op woensdagen 13, 20 en 27 juli en 3 augustus 2022 en duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Locatie: gemeentekantoor, Stationsstraat 25, Winterswijk

Mantelzorgers kunnen cursus volgen.

Aanmelden

Ben u mantelzorger, woonachtig in Winterswijk en op zoek naar houvast om met je geliefde partner, ouder, zoon of dochter of een ander iemand met dementie om te gaan? Meld u dan aan voor deze gratis aangeboden cursus via Sociaal Team de Post. Dat kan telefonisch via nummer (0543) 543 960 of stuur een e-mail naar mantelzorg@winterswijk.nl. Ook voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend terecht.

Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Steengroeve juni 2022

Graag informeren wij buurtbewoners van de Steengroeve, inwoners van Winterswijk en overige belangstellenden over de laatste ontwikkelingen in het gebied. Dat doen we via een nieuwsbrief. De nieuwsbrief van juni is uit. We plaatsen deze op onze website, maar u kunt zich er ook op abonneren. U ontvangt dan de volgende digitale nieuwsbrieven in uw mailbox.

Zo meldt u zich aan voor de digitale nieuwsbrief

Stuur uw e-mailadres naar steengroeve@winterswijk.nl. Wij voegen u dan toe aan de verzendlijst. U ontvangt daarna automatisch onze nieuwsbrieven via de e-mail. Met het doorgeven van uw e-mailadres geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Uw e-mailadres gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring op onze website.

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele maatregelen

Pasbree

In verband met de herinrichting van de straat is de Pasbree gefaseerd afgesloten voor al het verkeer. Hier leest u wanneer en waar.

  • Tot 18 juli tussen perceelnummers 75 en 93
  • Tot 25 juli tussen perceelnummers 48, 49 73 en 106

Lopende maatregelen

  • Pasbree
  • Kievietsweg
  • Narcisstraat
  • Groenloseweg
  • Torenstraat
  • Greversweg

Meer info leest u op www.winterswijk.nl/verkeersmaatregelen

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
7 juliGreen Leaf bijeenkomst om 19.30 uur in het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25. Meer info over deze bijeenkomst.
13, 20 en 27 juliGratis cursus voor mantelzorgers ‘Omgaan met mensen met dementie’ van 10.00 tot 12.00 uur op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanmelden: mantelzorg@winterswijk.nl of (0543) 543 960
3 augustusGratis cursus voor mantelzorgers ‘Omgaan met mensen met dementie’ van 10.00 tot 12.00 uur op het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Aanmelden: mantelzorg@winterswijk.nl of (0543) 543 960

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op https://www.winterswijk.nl/collegebesluiten