Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met 1 klik openen en lezen.

Doe mee aan de prijsvraag over vrijheid!

‘Wat betekent Vrijheid voor jou?’ Dat is de titel van een prijsvraag in de Achterhoek, Liemers en de Duitse grensstreek. Inwoners van jong tot oud kunnen meedoen: schrijf een verhaal of gedicht van maximaal 400 woorden over wat vrijheid voor u betekent. Een mooie foto of tekening met een korte tekst mag ook.

De meest bijzondere inzendingen krijgen een plaats in een speciale glossy. Daarnaast is er een (geld)prijs voor de inzending die het meest in het oog springt. Een jury buigt zich over de inzendingen.

De prijsvraag is een initiatief van de gemeenten in de Achterhoek, Liemers en  de Duitse grensstreek. Zij geven gezamenlijk vorm aan het thema Vrijheid van de provincie Gelderland.

De Achterhoekse theatermaker Theo Soontiëns is gevraagd een verbindend verhaal over vrijheid te maken. Hij maakt een Woordwolk van de Vrijheid, waaruit nieuwe activiteiten rond vrijheid kunnen voortkomen.
Deze woordwolk bestaat uit de 100 meest voorkomende of juist unieke woorden uit de inzendingen voor de prijsvraag.

Geïnspireerd geraakt? Zet uw gedachten over vrijheid op papier of maak een foto of tekening met tekstje. Plaats uw naam en telefoonnummer erbij. Insturen kan tot 31 oktober 2023 naar samenvrijheidvieren@aalten.nl

Foto met een blauwe lucht en op de voorgrond prikkeldraad. De 'knopen' van het prikkeldraad veranderen in wegvliegende vogels. Daarbij de tekst: Doe mee aan de prijsvraag over vrijheid!

Informatieve raadsbijeenkomst Begroting – woensdag 6 september 2023

Voorafgaand aan besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders eind september praat het college de gemeenteraad en andere geïnteresseerden bij over de financiële uitdaging en het proces van de begroting 2024-2027. Het college licht het proces toe zoals dat doorlopen is vanaf de kadernota tot nu. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het financiële meerjarenperspectief geschetst en de financiële uitdaging waar de gemeente voor staat.

Het college heeft advies ingewonnen over de te voeren financiële strategie de komende periode. Dit advies is uitgebracht door de heer Ormel van BMC; hij zal dit tijdens de bijeenkomst toelichten. Vervolgens zal de heer Mellendijk (adviseur gemeentefinanciën van de provincie Gelderland) de rol van de provincie in het kader van financieel toezicht toelichten, waarbij aan bod komt wat de provincie van het begrotingsadvies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten vindt.

In deze openbare bijeenkomst wordt niet nader ingegaan op nog te maken keuzes, maar er is wel ruimte voor het stellen van verduidelijkende vragen. Het wordt niet uitgezonden of opgenomen.

  • Locatie: bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 (ingang aan de kant van het treinstation).
  • Aanvang: 20.30 uur

Politiek forum – donderdag 7 september 2023

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij wordt de gemeenteraad geïnformeerd over actuele onderwerpen (informerend), of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid (richtinggevend).

Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte welkom. Het wordt niet uitgezonden of opgenomen.
Locatie: bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 (ingang aan de kant van het treinstation).

Op donderdag 7 september 2023 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Voortgang RES 1.0 Achterhoek (informerende sessie, 19.30 - 20.15 uur)
  • Wat is nodig voor de evaluatie moratorium Windturbines? (richtinggevende sessie, 20.30 - 21.15 uur)

Meer informatie vindt u op de pagina Gemeenteraad(externe link).
Tijdens informerende sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch 0543 543 543.

Agenda

DatumOmschrijving
6 septemberInformatieve raadsbijeenkomst Begroting vanaf 20.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer info leest u in dit gemeentenieuws.
7 septemberPolitiek forum vanaf 19.30 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Meer info leest u in dit gemeentenieuws.
11 septemberDe Wmo-raad vergadert van 19.30 tot 20.30 uur in het gemeentekantoor van Winterswijk, Stationsstraat 25. Vergadering bijwonen? Aanmelden en info via wmoraad@winterswijk.nl.
14 septemberVergadering cliëntenraad Fijnder(externe link) van 19.30 tot 21.30 uur bij de Mattelier aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo. Vergadering bijwonen? Aanmelden kan via clientenraad@fijnder.nl.
16 septemberWorld Cleanup Day. Wilt u ook in actie komen tijdens de World Cleanup
Day? Meld u aan vóór 9 september.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Overige maatregelen

  • Pashegge
  • Corleseweg

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.