Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met 1 klik openen en lezen.

Prik uw wens voor ONS Winterswijk!

De gemeente werkt aan een Omgevingsvisie bebouwde kom. Er komt namelijk veel op ons af, waarop we goed voorbereid willen zijn. De Omgevingsvisie gaat over uw/ons dagelijkse leven. Het gaat over hoe u leeft, woont, werkt, onderneemt, studeert en ontspant in Winterswijk. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties uit de samenleving gaan we aan de slag met de opgaven en wensen voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als wonen, mobiliteit, klimaat, gezondheid en vergrijzing. Hoe houden we Winterswijk in de toekomst prettig leefbaar, zodat we met elkaar kunnen blijven genieten van ons mooie Winterswijk? De komende tijd benaderen we u op verschillende manieren met de vraag om met ons mee te denken. Zo starten we met de wensprikker, een online tool waarop u uw wens voor Winterswijk kunt delen.

Doet u ook mee?

Ga naar de wensprikker en geef aan wat u belangrijk vindt. Uw inbreng en gegevens worden volgens de privacyregels verwerkt. Hartelijk dank voor uw medewerking. Samen werken we aan onze toekomst!

Logo Ons Winterswijk, samenwerken aan onze toekomst

Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van Winterswijk verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, 2e lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 15 mei 2023, kenmerk RWS-2023/12541, met ingang van 14 juni 2023 voor een periode van 14 dagen ter inzage ligt op het gemeentekantoor aan de Stationsstraat 25 te Winterswijk.

De gedoogbeschikking is op verzoek van Liander N.V. genomen ten behoeve van de aanleg en instandhouding van 3 ondergrondse middenspanningsverbindingen (20 kV) ten behoeve van Zonnepark Masterveldweg te Winterswijk.

U kunt de stukken inzien nadat u een afspraak heeft gemaakt met het bestuurssecretariaat. Het bestuurssecretariaat is bereikbaar op telefoonnummer (0543) 543 543.

De beschikking kunt u ook digitaal opvragen via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.

Agenda

DatumOmschrijving
1 t/m 30 juni Achterhoek Pride Maand. Kijk voor de agenda en activiteiten op www.achterhoekpride.nl(externe link)
14 juniEUREGIO(externe link) digitaal spreekuur tussen 9.30 en 16.30 uur met als thema gezinsbijslagen. Het aanbod is bestemd voor burgers die in Nederland of Duitsland werken en in het andere land wonen. Inschrijven kan tot en met 12 juni 2023 per e-mail naar spreekuur@euregio.eu.
14 juniInspreken over de Kadernota 2024 tijdens extra commissievergadering(externe link) om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info leest u in dit gemeentenieuws.
15 juniVergadering algemene raadscommissie(externe link) om 19.30 uur in de raadzaal aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info leest u in dit gemeentenieuws.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Jaspersweg

In verband met werkzaamheden geldt op de Jaspersweg op werkdagen van maandag 5 juni tot vrijdag 16 juni 2023 een wisselende afzetting van één rijbaan tussen 7.00 en 17.00 uur. Verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.

Groenloseweg

Maandag 5 juni tot en met vrijdag 9 juni 2023

In verband met de jaarlijkse avondvierdaagse geldt langs beide zijden van de Jaspersweg een parkeerverbod om bermschade en schade aan beplanting te voorkomen. Verkeersregelaars wijzen bezoekers naar parkeerplaatsen. Ook op andere locaties staan verkeersregelaars.

Vrijdag 9 juni 2023

In verband met de intocht wordt op vrijdag 9 juni 2023 tussen 19.00 en 21.00 uur de Groenloseweg geheel afgesloten tussen de rotonde Peperbus en de rotonde Jaspersweg. De buslijn 73 van Arriva wordt omgeleid via Rondweg West, Europalaan, Stationsstraat, Dingstraat richting de halte aan de Vredenseweg. De bushaltes aan de Groenloseweg worden in die periode niet gebruikt.

Meddoseweg

In verband met een evenement gelden op zaterdag 10 juni 2023 van 12.00 tot 0.00 uur de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

  • een maximumsnelheid van 30 km/uur op de Meddoseweg (tussen Waliënseweg en Hilgeloweg), de Hanekampweg, de Huppelseweg (tussen Waliënseweg en Loohuisweg) en de Waliënseweg (tussen Meddoseweg en Huppelseweg)
  • eenrichtingsverkeer op de Hanekampweg
  • een stopverbod op de Meddoseweg tussen de Waliënseweg en Hanekampweg.

Johannes Vermeerstraat

In verband met een buurtfeest is de Johannes Vermeerstraat op 11 juni 2023 tussen 14.30 en 20.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

Bataafseweg

Op zondag 18 juni 2023 gaat er een hardloopwedstrijd over het fietspad langs de Bataafseweg. Het gaat om het gedeelte tussen de Achterweg en Vredenseweg. Verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.

Overige maatregelen

  • Pashegge
  • N318 Aalten – Winterswijk
  • Esselinkhoekweg

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.

Inspreken over de Kadernota 2024 tijdens extra commissievergadering 14 juni 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Kadernota 2024 aangeboden aan de gemeenteraad.
Op woensdag 14 juni 2023 is er een extra commissievergadering waarin u uw mening kunt geven over de Kadernota. Deze commissievergadering is volledig gereserveerd voor insprekers over dit onderwerp; de politieke discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering op dinsdag 27 juni 2023. Als er geen aanmeldingen zijn voor de inspreekmogelijkheid, vervalt deze extra commissievergadering. In de raadsvergadering van 27 juni 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota 2024. Tijdens deze raadsvergadering is er geen gelegenheid meer om in te spreken over de Kadernota.

  • Datum en locatie: Woensdag 14 juni 2023 om 19.30 uur, Raadzaal 2e etage raadhuis, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
  • Agenda en stukken: Deze vindt u op de pagina gemeenteraad(externe link).
  • Inspreken: Meldt u zich uiterlijk 13 juni 2023 vóór 12.00 uur met uw naam en telefoonnummer aan bij de griffie (griffie@winterswijk.nl of (0543) 543 543). De maximale tijd per inspreker is vijf minuten.

Vergadering algemene raadscommissie 15 juni 2023

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken) op www.winterswijk.nl/gemeenteraad, klik op ‘Uitzendingen’.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van 25 mei 2023.

PvdA (Wessel Lammers)

Opnieuw stond de afgelopen raadsvergadering de herinrichting van de Groenloseweg op de agenda. Zoals eerder gaf de PvdA ook dit keer aan om prioriteit te geven aan een veilige, groene weg met volop ruimte voor fietsers en voetgangers. Om tot deze veilige weg te komen is het in onze ogen logisch dat de weg smaller wordt. Op deze manier zal er meer rekening met elkaar gehouden moeten worden. De PvdA heeft ingestemd met het plan dat voorlag. Aanwonenden van de Groenloseweg zijn de afgelopen tijd zeer nauw betrokken geweest bij deze plannen. Het spijt ons dan ook voor hen dat de gemeenteraad niet tot overeenstemming kon komen en dat de herinrichting van de Groenloseweg verdere vertraging zal gaan oplopen.

Verder stond de evaluatie van de pilot ‘BSO zorgstructuur / Op weg naar een inclusieve opvang’ op de agenda. Dit is een pilot om kinderen met een zorgvraag op te vangen binnen hun reguliere Buitenschoolse Opvang locaties. De PvdA is blij dat de volledige raad heeft ingestemd met een verlenging van de pilot. In de raadscommissie benadrukte Max van Eck dat de PvdA het erg belangrijk vindt dat kinderen gewoon in hun eigen omgeving de juiste ondersteuning krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen.

Wessel Lammers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk(externe link)

Voor Winterswijk (Tom van Beek)

Het definitief ontwerp reconstructie Groenloseweg slokte het grootse deel van de vergadertijd op. Naar aanleiding van een vorig jaar door Voor Winterswijk ingediend amendement waren er in het ontwerp de nodige wijzigingen opgenomen om een goede verkeersdoorstroming op de Groenloseweg te bevorderen. Helaas heeft het college betreffende de wegbreedte geen uitvoering aan ons amendement gegeven. Veel groen en ruimte voor parkeren en voetgangers maar wederom te smal. Voor Winterswijk vindt het belangrijk dat deze weg naar tevredenheid van de aanwonenden aangepast wordt. Ook voor de weggebruikers van en naar het centrum, de buurtschappen en Vreden moet dit een veilige weg zijn.

Met de beste intenties heeft het college op basis van vele adviezen en richtlijnen het ontwerp gemaakt. Op basis van diezelfde adviezen en richtlijnen maakten wij een andere weging en dienden wij wederom een amendement in voor een bredere weg. Helaas haalde dit amendement geen meerderheid. Dat een bredere weg voorzien moest worden van drempels, deed ook het amendement van de gezamenlijke oppositie sneuvelen. Een ontwerp van een te smalle weg was voor ons geen optie, waardoor ook voor het voorliggende ontwerp geen meerderheid was. In afwachting van een nieuw ontwerp blijft de Groenloseweg dus nog even zoals hij nu is.

Tom van Beek, fractievoorzitter Voor Winterswijk(externe link)

Morgen (André van Nijkerken)

Na 5 uur vergaderen waren we terug bij af. Geen besluit over de Groenloseweg. Zelden zo’n prutsende raad meegemaakt. Het gebrek aan bestuurlijke rolvastheid bij sommige partijen begint problematisch te worden. Raadsleden die op de stoel van verkeersdeskundigen gingen zitten. Raadsleden die zich kaderstellend hadden moeten opstellen, maar zelf de Groenloseweg gingen herinrichten. Raadsleden die feiten en fictie door elkaar strooiden en dit allemaal over de rug van de bewoners van de Groenloseweg. “Vrachtwagens die elkaar liefst ongehinderd moeten kunnen passeren, en wat te doen als dan ook nog een bus langs de weg staat, de brandweer er langs moet en de ROVA containers staat te legen?” Alsof er ook maar één weg is in Winterswijk die daarop is ingericht. De fractievoorzitter van Voor Winterswijk presteerde het zelfs te beweren dat best nog wat extra parkeervakken en wat groen kunnen worden geschrapt zonder dat de bewoners daar last van hebben en dus is volgens hem dan niet opnieuw participatie nodig. Of maar een beetje. Het was stuitend. Gele kaart voor de raad. Enige lichtpuntje was dat op voorspraak van Morgen nu met gezwinde spoed werk wordt gemaakt van een verkeerscirculatieplan. Anders krijgen we bij elke volgende straat hetzelfde gestuntel.

André van Nijkerken, fractievoorzitter Morgen(externe link)

VVD (Casper Sonderen)

Een bredere Groenloseweg dan 5,80 tot 6,00 meter, dat was het doel van de VVD toen we naar de raadszaal gingen. In november hadden we al aangegeven een bredere weg te willen, maar door een te weinig concreet amendement lag er toch een voorstel voor een smalle Groenloseweg op tafel. Dit wilden we niet opnieuw laten gebeuren. Samen met WB en D66 kwamen we met een voorstel voor een rijbaan van 6,50 meter breed. We kozen deze breedte mede met het oog op vervoersorganisatie Arriva, die aangaf dat bushaltes mogelijk zouden verdwijnen bij een te smalle weg. Landelijke richtlijnen geven aan dat wegen met een OV-functie minimaal 6,50 meter breed moeten zijn. Deze breedte biedt ook meer ruimte voor hulpdiensten, vuilniswagens en vrachtwagens, alles met het oog op een goede doorstroming. Na een lange avond vergaderen kregen we met steun van VW een meerderheid achter ons voorstel. Helaas kwam de wethouder vlak voor de stemming met nieuwe informatie, waardoor onze meerderheid verdween en alle plannen werden weggestemd. We beginnen nu helaas weer vanaf 0. Het rommelige proces, niet aangeleverde kritiek van Arriva op de plannen en last-minute nieuwe informatie waren voor ons redenen om een motie van afkeuring te steunen.

Casper Sonderen, fractievoorzitter VVD Winterswijk(externe link)

Winterswijks Belang (Jan Pleiter)

Deze raadsvergadering stond in het teken van de Groenloseweg. Het werd een latertje. In de afgelopen maanden kreeg onze fractie nauwelijks feedback op schriftelijke vragen. Daarom moest er tot op het laatste moment nog veel informatie aangedragen worden. Dat overigens niet volledig lukte. Zelfs tijdens de vergadering kwam voor de gehele raad nieuwe informatie naar voren. Informatie waarmee de wethouder een amendement onuitvoerbaar(!) verklaarde. Bizar. Wordt vervolgd.

Onze motie van afkeuring (gesteund door de VVD)  jegens wethouder Wassink haalde het niet. De gele kaart keurde het procesmatige en inhoudelijke handelen van de wethouder af. De wethouder heeft de wensen van de raad gewoon genegeerd en kwam met bijna hetzelfde plan van een half jaar geleden. Wat een verspilling van tijd en geld. Het negeren van een raadsbesluit en het steeds maar niet inlichten van de raad heeft de fractie van WB doen besluiten om dat op deze manier kenbaar te maken.

Een weg is een weg… Gelukkig vond de meerderheid een versmalling van bijna 2 meter ook een zeer slecht plan van de wethouder. Hoe nu verder? Geen paniekvoetbal voor WB, maar het gezond verstand laten prevaleren. Een groter plan uitzetten? Ja.

Jan Pleiter, fractievoorzitter Winterswijks Belang (WB)(externe link)

CDA (Sandra Prinsen)

Teleurgesteld. Teleurgesteld dat adviezen van adviesbureaus, het CROW, de VNOG (hulpdiensten), Arriva, VVN én onze eigen ambtenaren niet serieus genoeg zijn genomen. Teleurgesteld dat de werkzaamheden nu niet meer dit jaar van start kunnen gaan en de Groenloseweg dus nog even (!) een 50 km weg is en bewoners nóg langer moeten wachten.

Teleurgesteld in de gemeenteraad, die in februari 2022 beloofde níet op de stoel van de wegbeheerder te gaan zitten. Maar nu toch aan koehandel deed tijdens de raadsvergadering, over een aantal centimeters dat de weg breder zou moeten, om zo te zorgen dat vrachtwagens elkaar sneller kunnen passeren.

Voor het CDA staat verkeersveiligheid voorop. Op basis van adviezen van diverse organisaties lag er een goed ontwerp, waardoor de snelheid én de veiligheid, de toegankelijkheid en klimaatadaptatie er een stuk beter van werd dan in de huidige situatie. Dat bleek ook uit een second opinion. Ook hebben wij met eigen ogen een vergelijkbare weg elders bekeken. En dat vrachtwagens elkaar dan met gepaste snelheid moeten passeren zien wij vooral als voordeel in plaats van onoverkomelijk.

Daarom stemde het CDA vol overtuiging voor het collegevoorstel. We zijn teleurgesteld dat een meerderheid van de raad dat niet deed.

Sandra Prinsen, fractievoorzitter CDA Winterswijk(externe link)

D66 (Freek Deunk)

Een bewogen raadsvergadering met veel besluiten. Het onderwerp wat het langst besproken werd, was het voorliggende ontwerp van de Groenloseweg. Het is een breed gedragen standpunt van de raad dat deze weg naar 30 km per uur moet. Door de weg daarbij wat smaller te maken, komt er ook meer ruimte voor voetgangers en groen. Het college had hierbij gekozen voor een ontwerp van 5.80 meter. Dit was in de ogen van D66 te smal, in lijn met het eerdere aangenomen amendement uit 2022. Het voorstel van D66, WB en de VVD was om de nieuwe richtlijn van 6.50 meter te volgen in verband met de OV-functie. Dit voorstel heeft het niet gehaald, het ontwerp zelf hebben wij echter ook tegengestemd. Hierdoor is het nu niet duidelijk wat er moet gebeuren, een lastige impasse.

Een ander punt op de agenda was de herinrichting van het terrein rondom het GKC. D66 is voor een herinrichting die nodig is voor de veiligheid van de jongeren en voor klimaatadaptatie. Echter heeft D66 er moeite mee dat de herinrichting wordt betaald uit de kwaliteitsgelden van het onderwijs. Wij hadden deze gelden liever anders ingezet; om die reden stemde wij tegen het voorstel.

Freek Deunk, raadslid D66 Winterswijk(externe link)