Hieronder leest u de inhoud van het Gemeentenieuws. U kunt de onderwerpen eenvoudig met één klik openen en lezen.

Meedenken over plankaart openbare laadpalen

Inwoners dachten mee over de opgave om in Winterswijk tot een dekkend netwerk van laadpalen te komen. Gedurende een periode van twee weken konden ze reageren op de voorgenomen locaties via een digitale plankaart.

In totaal zijn er 26 reacties geplaatst over 15 locaties. 17 keer is een alternatieve locatie aangedragen, bijvoorbeeld een verplaatsing op dezelfde parkeerplaats of de constatering van een tekort aan locaties. Een voorbeeld daarvan is wijk De Pas. Door herinrichting is het nog niet mogelijk om potentiële locaties voor laadpalen in te tekenen. Er zijn ook praktische bezwaren genoemd, bijvoorbeeld de ongeschiktheid van de parkeerplaats voor verschillende types personenauto’s of bedrijfsauto’s.

De gemeente Winterswijk weegt alle reacties af tegen de Visie op laadinfrastructuur en plaatsingsleidraad Winterswijk, die op 28 oktober 2021 door de raad is vastgesteld. Concreet betekent dit dat de gemeente tegemoet komt aan 8 reacties waarin voor 3 locaties een alternatief is aangedragen. Na het verwerken van de aanpassingen komt de definitieve plankaart op de website van gemeente Winterswijk te staan.

Het plaatsen van laadpalen betekent naast tegemoetkomen aan de behoefte ook een vergroting van de druk op de openbare ruimte. De gemeente moet ook rekening houden met gebiedsinrichting en de toegankelijkheid. Hierdoor is niet in elke straat een laadpaal in te passen.

Mocht u naar aanleiding van uw reactie vragen hebben, neem dan contact op met LEEF, het loket voor de leefomgeving. Telefonisch bereikbaar via (0543) 543 530 of via e-mail leef@winterswijk.nl.

Op stap met een beperking - Een andere kijk op Winterswijk Drempelvrij

Is Winterswijk al drempelvrij voor mensen met een visuele of lichamelijke beperking? Om het zelf te ervaren ging het team Openbare Ruimte van de gemeente op pad met een rolstoel, scootmobiel, rollator. En met beperkt zicht. Een groep ervaringsdeskundigen ging mee. Zij wezen op de hindernissen onderweg.

Enkele voorbeelden van zulke hindernissen: lantaarnpalen waar je met de rollator niet langs kunt; een te hoge stoep voor de rolstoel of scootmobiel; tegels waartussen de wielen blijven steken. Overhangende takken in je gezicht of een kabel naar een laadpaal waarover je bijna je nek breekt.

Beperkt zicht

Ook het gemeentekantoor kreeg een inspectie. Met een VR-bril op de neus hadden de medewerkers van de gemeente net zulk beperkt zicht als een van de ervaringsdeskundigen. Er de weg vinden bleek zo een hele klus. De versiering op de ruiten was juist prettig: daardoor konden ze de ruiten namelijk zien en botsten ze er niet tegenaan.

Begrip en geduld

De ervaringsdeskundigen moeten voor alles buitenshuis een speciale route uitstippelen. Ook moeten ze er extra tijd voor uittrekken. Een spontaan uitje is er dus niet bij. Sommigen lopen toch maar met een stok, ook al kunnen ze prima zonder: mét stok zijn ze ‘herkenbaar’ als iemand met een beperking en dat zorgt voor meer begrip en geduld van anderen.  

Andere kijk

Het team van de gemeente heeft een andere kijk gekregen op het beheer en de (her)inrichting van de openbare ruimte. Met dank aan de ervaringsdeskundigen.

Jubilarissen brandweer in het zonnetje

Jaarlijks organiseert de Vrijwillige Brandweer Winterswijk in november een feestavond, waar ook de jubilarissen uit dat jaar worden gehuldigd. Door corona konden dit feest en deze huldigingen de afgelopen twee jaar niet doorgaan. Op zondag 29 mei 2022 organiseerde de brandweer een speciale feestmiddag voor hun vrijwilligers met gezin en de oudgedienden. Tijdens deze gezellige dag bij Spiekerman zijn de jubilarissen en afzwaaiers uit 2020 en 2021 door postcommandant Roland Lieverdink en burgemeester Joris Bengevoord bedankt en in het zonnetje gezet.

Zowel de burgemeester als de Postcommandant spraken vol lof over hoe de post zich als geheel door de moeilijke coronatijd staande heeft gehouden en klaar stond voor de gemeenschap.

De jubilarissen en afzwaaiers in 2020 en 2021 op een rijtje

2020

  • Maurice Buitink: 20 jaar
  • Pascal Meerdink: 20 jaar en afscheid per 2022
  • Jan Mous: 25 jaar
  • Johan Seij: Afscheid na 16 jaar

2021

  • Hans Nico Oortgiese: 12,5 jaar
  • Jasper Stemerdink: 12,5 jaar
  • Frank Kirkenir: 25 jaar
  • Thom Goossens: 30 jaar
  • Erik Wiggers: 35 jaar
Groepsfoto vrijwillige brandweer Winterswijk met burgemeester Bengevoord

Vergadering algemene raadscommissie

U bent van harte welkom bij deze vergadering aanwezig te zijn; u kunt de vergadering ook via een livestream volgen (of later terugkijken) op op https://winterswijk.raadsinformatie.nl.

Agenda activiteiten

Tabel met data en omschrijvingen in agenda
DatumOmschrijving
1 tot en met 14 juniAchterhoek Pride Expositie in gemeentekantoor, Stationsstraat 25. Te bekijken tijdens openingstijden van het kantoor. Meer info www.achterhoekpride.nl
9 juniCliëntenraad PW Fijnder van 19.30 tot 21.30 uur, Mattelierstraat 19 in Groenlo. Vergadering bijwonen? Graag aanmelden via clientenraad@fijnder.nl. Meer info: www.fijnder.nl/clientenraad
9 tot en met 11 juniGGD Noord- en Oost-Gelderland geeft informatie over het vaccineren tegen het coronavirus en men kan zich desgewenst laten vaccineren. Van 11.00 tot 19.30 uur in de Zonnebrinkkerk, Zonnebrink 61. Meer info: www.ggdnog.nl/corona/corona-vaccinaties/vaccinatielocaties.
16 juniAlgemene raadsvergadering om 19.30 uur in het raadhuis, Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1. Meer info en livestream op de pagina Gemeenteraad

Verkeersmaatregelen

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Lopende maatregelen:

•    Torenstraat
•    Greversweg

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg.

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op deze website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl. U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina Besluitenlijsten van het college.

Terugblik op de raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke maand over uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen onze gemeente. Hieronder blikken de fracties terug op de raadsvergadering van woensdag 25 mei 2022.

Janet Poels-Boland, raadslid Voor Winterswijk

De lokale politiek moet laagdrempelig en toegankelijk zijn voor inwoners van Winterswijk. Zo kunnen inwoners onder andere in de raadsvergaderingen komen inspreken over het onderwerp waar men zich zorgen over maakt of waar men aandacht voor wil vragen. Voor Winterswijk kan dit erg waarderen! Zo vroeg een inspreker aandacht voor een nijpende situatie in de buurt. Wij zullen de wethouder verzoeken om hier passend mee om te gaan.
De tweede inspreker maakte zich zorgen over het verdwijnen van Schaersvoorde en daarmee de mogelijkheid voor kleinschalig onderwijs uit Winterswijk. Nu kunnen wij als raad niet besluiten over het beleid en de keuze van een onderwijsinstelling. Wel hebben we de wethouder gevraagd in het gesprek met het GKC te bekijken welke mogelijkheden er zijn om alsnog in Winterswijk passend onderwijs voor deze doelgroep te blijven leveren.

Verder heeft de raad unaniem ingestemd met de jaarstukken van het Erfgoedcentrum, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio. Tot slot verzoekt de gehele raad De Woonplaats om aan te geven wat ze de komende jaren extra gaan investeren in woningen in Winterswijk als gevolg van de afschaffing van de verhuurdersheffing. We houden u op de hoogte.

Voor meer informatie zie ook: https://voor-winterswijk.nl

Wim Wassink, fractievoorzitter CDA Winterswijk

In het vragenhalfuurtje heeft Sandra Prinsen namens het CDA gevraagd of Winterswijkse bedrijven zich in de toekomst zorgen moeten maken of er nog wel voldoende drinkwater beschikbaar is. In Overijssel kunnen nieuwe bedrijven namelijk niet meer worden aangesloten. Het college kon ons geruststellen dat dit probleem zich in Winterswijk niet voordoet en voorlopig ook niet valt te verwachten. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we zuinig moeten omgaan met drinkwater.

Wim Elferdink diende een motie in om er bij de afspraken tussen de gemeente en De Woonplaats voor te zorgen dat De Woonplaats extra gaat investeren in Winterswijk. Hiervoor lijkt ruimte aanwezig nu de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Als CDA willen we hiermee bereiken dat slecht geïsoleerde woningen versneld worden aangepakt. Dit is met name belangrijk voor inwoners met een smalle beurs omdat het energiearmoede kan helpen voorkomen. De motie werd raadsbreed aangenomen.
Daarnaast werd nog een motie aangenomen om ervoor te zorgen dat de energietoeslag terecht komt bij iedereen die er recht op heeft.

Tenslotte werd een motie aangenomen om te onderzoeken of zogenaamde Stolpersteine kunnen worden geplaatst bij woningen waar voor de oorlog Joodse gezinnen woonden.

Voor meer informatie zie ook: www.cdawinterswijk.nl

André van Nijkerken, fractievoorzitter Morgen

In de raadsvergadering van 25 mei 2022 heeft onze fractie twee moties ingediend. De eerste motie ging over de energietoeslag. Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 namelijk een éénmalige energietoeslag krijgen van € 800,- om de energiekosten te betalen. Wij -Morgen- vinden het belangrijk dat de energietoeslag ook echt voor de volle 100% terechtkomt bij alle rechthebbenden en hebben het college gevraagd alles in het werk te stellen om dat te bereiken. Alle andere partijen waren het roerend met ons eens, waardoor de motie unaniem werd aangenomen. Onze tweede motie ging over Stolpersteine: koperen plaquettes die in de stoep zijn te vinden voor de huizen waarvan de voormalige, meestal Joodse, bewoners vermoord zijn door de Nazi's. In Winterswijk zijn op dit moment op twee plekken Stolpersteine te vinden, namelijk bij Misterweg 95 en Ratumsestraat 27. Wij -Morgen- hebben voorgesteld om in overleg met onder andere de Joodse gemeenschap meer Stolpersteine te leggen in Winterswijk ter nagedachtenis aan de bewoners van toen en wat hen destijds is overkomen. Samen met alle andere partijen werd afgesproken hier ook jeugd bij te betrekken. Ook deze motie werd unaniem aangenomen. Fijn om op deze manier samen belangrijke dingen te kunnen doen voor Winterswijk!

Voor meer informatie zie ook: www.morgen.team

Loes ten Dolle, fractievoorzitter D66 Winterswijk

Afgelopen raadsvergadering stonden er geen grote onderwerpen op de agenda van de raad. We zijn op weg naar een nieuw college, maar toch kwamen er een paar moties vreemd aan de orde op de agenda. Dit zijn moties die worden ingediend door partijen, die niet aansluiten op een agenda punt van de raadsvergadering. Het CDA diende een motie in om bij de prestatieafspraken van De Woonplaats te verzoeken te specificeren wat ze de komende jaren extra gaan investeren in woningen in Winterswijk als gevolg van de afschaffing van de verhuurdersheffing. D66 vindt het belangrijk dat alles wat door de afschaffing van de verhuurdersheffing gestopt wordt in het bij bouwen van sociale huurwoningen en het verduurzamen van de huidige woningvoorraad, daarom stemde wij in met deze motie.

Ook lag er van Morgen een motie om de gemeente Stolpersteine te laten plaatsen in Winterswijk bij huizen waar in de Tweede Wereldoorlog Joodse Winterswijkers hebben gewoond en gewerkt. Wij geloven dat Stolpersteine bijdragen aan het nut van blijven herinneren en wat voor leed haat en tweedracht de oorlog heeft veroorzaakt. D66 stemde in met deze motie.
Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.d66.nl

Elvira Schepers, fractievoorzitter PvdA Winterswijk

Er wordt gebouwd in Winterswijk. En dat is goed. Er moeten meer woningen bijgebouwd worden omdat ook in Winterswijk de vraag naar woningen groter is dan het aanbod. Dus dat we overal in Winterswijk bouwactiviteiten zien is positief. Toch ziet de PvdA fractie bij deze activiteiten ook een effect dat minder wenselijk is. Bouwhekken, kabeldrempels maar ook busjes van bouwbedrijven blokkeren stoepen, fietspaden en zelfs geleidelijnen. Dit leidt tot een beperkte toegankelijkheid, maar ook tot gevaarlijke verkeerssituaties waarbij voetgangers bijvoorbeeld gedwongen worden op een drukke weg te lopen omdat de stoep afgesloten is door bouwhekken. Max van Eck stelde daarom namens de PvdA fractie vragen over de vergunningverlening en het toezicht op de uitvoering. Daarnaast vroeg de PvdA fractie om bij de vergunningverlening aandacht te besteden aan de toegankelijkheid voor bepaalde doelgroepen en voor alternatieve routes bij het afsluiten van fiets- of wandelroutes. Veiligheid en toegankelijkheid voor onze inwoners is van groot belang.

Ook namen we middels een motie, succes en geluk, afscheid van raadsgriffier Maarten Hollander. Als raadsgriffier heeft Maarten de gemeenteraad sinds 2017 met raad en daad bijgestaan. We wensen Maarten heel veel geluk in zijn nieuwe baan en danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Voor meer informatie zie ook: https://winterswijk.pvda.nl/

Tim Jonker, raadslid Winterswijks Belang (WB)

Er stonden deze maand maar weinig stukken op de agenda. De commissie had al het werk gedaan en bijna alles bleek akkoord. Wachtend op een nieuw college is het gebruikelijk dat het huidige college weinig voorstellen doet. Hopelijk kunnen we snel weer vol aan de slag in het belang van Winterswijk. Er zijn genoeg zaken die onze aandacht en ambitie verdienen.
Een daarvan werd reeds besproken. Energiearmoede, een onderwerp wat komende jaren echt op ons vizier moet blijven. Een probleem dat eerder groter wordt dan kleiner en veel mensen raakt of gaat raken. WB hoopt dat het nieuwe college hier ook echt de aandacht voor heeft. En de moeilijke en onpopulaire beslissingen niet uit de weg gaat.

Het was voor de griffier de laatste raadsvergadering en we bedankten hem voor al het werk dat hij voor Winterswijk heeft gedaan. Ook danken we Sandra Prinsen die namens de raad bij dit komende vertrek stil stond.
Het was voor onze wethouder Henk Jan Tannemaat waarschijnlijk ook de laatste raadsvergadering in deze functie. Tot er een nieuw college is blijft hij natuurlijk aan om zijn taken af te ronden. Wij kijken samen met hem uit naar de feestelijke opening van het Vrijheidspark die als u dit leest afgelopen zondag plaatsvond.

Voor meer informatie zie ook www.winterswijksbelang.nl

Casper Sonderen, fractievoorzitter VVD Winterswijk

Deze raadsvergadering was de laatste van onze huidige griffier Maarten Hollander. De VVD bedankt hem voor zijn inzet en toewijding aan de gemeenteraad. We spreken namens velen als we zeggen dat we een goede griffier zien vertrekken! Wij feliciteren hem bovendien met zijn nieuwe functie als griffier van de gemeente Borne. Daarnaast bedanken wij vertrekkend wethouder Frings voor zijn inzet voor de gemeente Winterswijk.En feliciteren hem met zijn nieuwe positie als raadslid van de gemeente Venlo!

De raadsvergadering stond verder vooral in het teken van de verhalen van drie insprekers en drie moties. De insprekers gaven hun visie op de handhaving van wonen in vakantiehuisjes, de scholing in Winterswijk en over invulling van de herdenking op 4 mei. De visies waren interessant en worden meegenomen door de VVD.

De eerste motie van de avond betrof de energietoeslag. De VVD kon zich helemaal vinden in het voorstel om alles op alles te zetten om de rechthebbenden die deze nog niet opgevraagd hebben de energietoeslag te geven. Ook steunden we een motie over de doeleinden van de extra middelen die De Woonplaats krijgt, en een motie over meer struikelstenen, die ons subtiel bewust maken van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog.

Voor meer informatie zie ook: www.vvdwinterswijk.nl