Inhoud van het gemeentenieuws

Dag van de Mantelzorg, vrijdag 10 november 2023
Locaties stembureaus Tweede Kamerverkiezingen op 22 november
Verkiezingskrant in gewone taal
Huur gemeentelijke gebouwen en openbaar groen per 2024
Onderhoudswerkzaamheden aan fietstunnel onder spoorlijn
Openbare zitting Gemeentelijk Stembureau
Financieel misbruik van ouderen: een groot probleem
Eerste Gehoorcafé
Gezocht: secretaris en leden Adviesraad Sociaal Domein
Agenda
Verloren en gevonden voorwerpen
Werk aan de weg
Officiële bekendmakingen
Besluiten van het college van B en W

Dag van de Mantelzorg, vrijdag 10 november 2023

Mantelzorgers zijn onzichtbare helden. Ze zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Zorg die vaak onzichtbaar is voor de buitenwereld en die er gaandeweg bij insluipt. Het begint met een keertje meegaan naar het ziekenhuis, het betalen van een nota of het bezighouden van een broertje of zusje, zodat papa en mama hun handen even vrij hebben. Eén keer wordt twee keer, twee keer wordt drie keer en na de derde keer wordt het stilaan een gewoonte. Een vanzelfsprekendheid waarvan niemand meer iets van denkt. De mantelzorger zelf al helemaal niet. Voor hem of haar is het de gewoonste zaak van de wereld dat hij of zij doet wat hij of zij doet.

Mantelzorg verlenen: zo gewoon is dat niet

Mantelzorg is zorg die de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Zorg die vanuit liefde wordt gegeven en die de kwaliteit van leven van mensen die zorg nodig hebben verbeterd. Zorg die de samenleving verwarmt en die van onschatbare waarde is, voor de zorgvrager en de maatschappij. En dat mag gezien worden.

Mantelzorgwaardering

In Winterswijk ontvangen de mantelzorgers deze week daarom een attentie per de post. En de gemeente doet meer. Zij helpt mantelzorgers om ook goed voor zichzelf te (leren) zorgen. Om niet tot het uiterste te gaan, hulp in te roepen, zoals te praten met andere mantelzorgers, regelmatig rust en ontspanning te nemen. Een vraag die ik stel aan mantelzorgers ‘ maar wie zorgt er eigenlijk voor u?’ is een vraag die meestal binnenkomt. Want daar staan mantelzorgers vaak helemaal niet bij stil. Een mantelzorger zorgt voor een dierbare maar lopen daarbij zichzelf veelal voorbij, aldus Manika Vrijdag-Honing mantelzorgconsulent van de gemeente Winterswijk.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

U kunt daarvoor terecht bij Manika Vrijdag-Honig. U kunt haar telefonisch bereiken via nummer 0543 - 543 960 of via e-mailadres mantelzorg@winterswijk.nl. Ook vindt u meer informatie over mantelzorg op de pagina van Wij Winterswijk(externe link) en op de pagina Mantelzorger.

Dag van de Mantelzorg 10 november 2023, een initiatief van Mantelzorg.nl

Locaties stembureaus Tweede Kamerverkiezingen op 22 november

U vindt hieronder een overzicht van de stembureaus in onze gemeente.

Vaste stembureaus

 • Open van 7.30 tot 21.00 uur
 • Toegankelijk voor mindervaliden
Naam stembureauLocatie stembureau
Gemeentekantoor stembureau 1Stationsstraat 25
Gemeentekantoor stembureau 2Stationsstraat 25
De OntmoetingJeugdkerkstraat 5
WamelinkhofWamelinkhof 10
IJs- en skeelercomplex WIJVBataafseweg 2c
Gymlokaal de Bargerpaske stembureau 1Voorninklaan 1
Gymlokaal de Bargerpaske stembureau 2Voorninklaan 1
FC Winterswijk kantineJaspersweg 5
Gymlokaal de StegemanMorgenzonweg 7b
Sporthal de VlierVlierstraat 7
Sportzaal de AlmaMagnoliastraat 6
Budocentrum Winterswijkde Huininkmaat 1a
Molukse Samenwerkende Kerken ImmanuelKloetenseweg 53
Zalencentrum Reuselinkde Slingeweg 20
Restaurant 'De Schoppe'Meenkmolenweg 23
Gebouw MarijkeVredenseweg 170
Zaal de EendrachtGeldereschweg 84

Stemmen op het treinstation

Bent u vroeg op pad of komt u bijvoorbeeld uit een nachtdienst? U kunt in de vroege ochtend uw stem uitbrengen op het treinstation Winterswijk.

 • Locatie: stationsrestauratie Café Merlijn 2.0
 • Open van 5.00 tot 8.30 uur

Stemmen in een buurtschap

U kunt stemmen op de volgende locaties in de buurtschappen:

TijdLocatie stembureau
09.00 tot 11.00 uurVerenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14 Winterswijk Woold
12.00 tot 14.00 uurVerenigingsgebouw Emma, Raetmansweg 10 Winterswijk Ratum
15.00 tot 17.00 uurVerenigingsgebouw Wilhelmina, Meester Meinenweg 1 Winterswijk Kotten

Stemmen als u verblijft in een zorginstelling

Verblijft u in een zorginstelling? Dan kunt u stemmen op onderstaande locaties:

TijdLocatie stembureau
9.30 tot 10.30 uurWoonzorgcentrum De Pelkwijk
11.00 tot 12.00 uurVerpleeghuis Pronsweide
14.00 tot 15.00 uurWoonzorgcentrum Vredense Hof
15.30 tot 16.30 uurWoonzorgcentrum Berkhof

Stemstraat

In de stemstraat kunt u stemmen vanuit de auto, met de fiets aan de hand, of te voet.

Verkiezingskrant in gewone taal

Volgende week dinsdag 14 november 2023 voegen we de verkiezingskrant in gewone taal toe aan het Achterhoeks Nieuws Winterswijk. Ophalen bij het gemeentekantoor kan natuurlijk ook.

Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op internet op te zoeken waar politieke partijen nu precies voor staan. Of om een stembiljet te begrijpen. Met de verkiezingskrant in gewone taal maakten de Stichting Lezen & Schrijven samen met Prodemos een informatieve krant die begrijpelijk is voor veel mensen.

Huur gemeentelijke gebouwen en openbaar groen per 2024

Het CBS consumentenprijsindexcijfer september 2023 waarmee de huur van de gemeentelijke gebouwen en openbaar groen voor 2024 wordt berekend is 0,2%.
Dit houdt in dat de huur voor gemeentelijke gebouwen en openbaar groen met 0,2% stijgt in 2024.

Onderhoudswerkzaamheden aan fietstunnel onder spoorlijn

In de week van 20 tot en met 26 november 2023 voeren we onderhoud uit aan de fietstunnel tussen de Stationsstraat en de Parallelweg. Van een gedeelte van de gemetselde wand verzakken de stenen. Deze gemetselde wand dient als versiering van de betonnen constructiewand. De constructie van de tunnel vertoont geen gebreken, de tunnel is volkomen veilig. Het deel van de metselwand dat verzakt wordt voorzichtig gesloopt, waarbij gelijktijdig naar de oorzaak van de verzakking wordt gezocht. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om de muur op een later moment weer in oorspronkelijke staat te herstellen. Tijdens de werkzaamheden blijft de tunnel open voor fietsers en voetgangers. Verkeersregelaars leiden hen veilig langs de werkzaamheden.

Openbare zitting Gemeentelijk Stembureau

Op 22 november 2023 zijn er de Tweede Kamerverkiezingen. Na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur worden de stemmen geteld. De voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt op 23 november 2023 vastgesteld.

Openbare kennisgeving zitting Gemeentelijk Stembureau

Op 1 januari 2023 is een nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag in werking getreden. Door deze nieuwe procedure wordt de voorlopige uitslag van de verkiezingen gehouden op 22 november 2023 op een andere wijze vastgesteld. Dit gebeurt in een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau (GSB). U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De openbare zitting vindt plaats op 23 november 2023 in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25, aanvang 9.00 uur.

Werkzaamheden

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal van de stembureaus van de verkiezingen. Bij vermoedelijke (tel)fouten worden de stemmen van dat bureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Eventuele fouten worden gecorrigeerd en opgenomen in een zogenaamd corrigendum. Daarna stelt het GSB de uitkomst van de telling per verkiezing op gemeentelijk niveau vast. Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt.

Financieel misbruik van ouderen: een groot probleem

Jaarlijks worden er naar schatting zo’n 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik, een vorm van ouderenmishandeling. Er worden bankrekeningen geplunderd, er verdwijnen waardevolle spullen en worden testamenten gedwongen gewijzigd. Ouderenmishandeling is een vorm van huiselijk geweld. In veel gevallen is een familielid of een bekende de schuldige en is de oudere afhankelijk van deze persoon.

Heeft u als inwoner of professional een vermoeden van financieel misbruik?

Neem dan voor advies contact op met Veilig Thuis via telefoonnummer (0800) 2000. Professionals moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld of het risico daarop, de stappen van de Meldcode(externe link) doorlopen.

U kunt ook contact opnemen met een medewerker van het Sociaal Team van de Post. U kunt op een eenvoudige manier uw vermoedens van financieel misbruik bespreken. De Post is bereikbaar via telefoonnummer (0543) 543 960 of via e-mailadres depost@winterswijk.nl. U kunt ook altijd binnenlopen bij de Post aan de Balinkesstraat 4. Dat kan op werkdagen tijdens het inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur.

Eerste Gehoorcafé

Els te Slippe is initiatiefnemer voor het eerste Gehoorcafé Winterswijk en omgeving(externe link).  Vrijdag 17 november kunnen doven en slechthorenden elkaar in een informele sfeer ontmoeten bij Hotel Mondriaan aan de Parellelweg 72 in Winterswijk. “Het idee is dat lotgenoten uit de omgeving elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en samen een gezellige avond hebben”, legt Els uit. Het Gehoorcafé begint om 19.30 uur. Deelname is gratis.

Aanmelden en informatie

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de mail: iedereereendoetmee@winterswijk.nl Graag even aangeven met hoeveel persoGezocht: secretaris en leden Adviesraad Sociaal Domeinnen u komt.

Zie bijschrift onder foto
Initiatiefnemer Els te Slippe wenst een mooie opkomst voor het eerste Gehoorcafé Winterswijk en omgeving.

Gezocht: secretaris en leden Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (hierna ASD) geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle beleidsplannen die de gemeente heeft met betrekking tot de in- en uitvoering van het sociaal domein.
De leden van de ASD denken actief en kritisch mee over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Daardoor zijn zij een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Winterswijk. Omdat de ASD uit inwoners van onze gemeente bestaat, pakken de leden signalen op uit de samenleving met betrekking tot de uitvoering en de effecten van het gemeentelijk beleid.
De leden van de ASD denken mee en adviseren vanuit betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk.

Werkgroepen

Onderwerpen vragen om bepaalde kennis of ervaring. Daarom is er voor een structuur gekozen waarbij de ASD is opgedeeld in werkgroepen. Er zijn drie werkgroepen:

 • Bestaanszekerheid
 • Jeugd
 • Participatie

Vanwege het vertrek van een aantal leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor de werkgroepen. Tevens zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris wegens het stoppen van de huidige secretaris.

Vacature nieuwe leden

Van leden van de ASD wordt gevraagd dat ze:

 • woonachtig zijn in de gemeente Winterswijk
 • ervaring en/of kennis hebben van en/of betrokken zijn bij minimaal één van de werkgroepen
 • vanuit het algemeen belang kunnen denken
 • gericht zijn op samenwerking en openstaan voor vernieuwing
 • geen bestuurlijke en/of ambtelijke functie bekleden in de gemeente Winterswijk
 • geen managementfunctie bekleden binnen een organisatie die subsidie ontvangt van de gemeente Winterswijk
 • ongeveer 8 uur per maand beschikbaar zijn
 • beschikken over een lokaal maatschappelijk netwerk
 • goed kunnen samenwerken met anderen binnen en buiten de ASD
 • bereid zijn informatie te zoeken die van belang is om tot een goed advies te komen
 • signalen en ervaringen van inwoners kunnen vertalen in een advies
 • verkregen informatie niet benutten buiten de ASD
 • lid te zijn van de ASD voor in beginsel vier jaar. Deze termijn kan één keer met vier jaar worden verlengd

Als lid ontvang je een vrijwilligersvergoeding.

De voltallige ASD komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. Binnen de werkgroepen maken leden samen afspraken over bijeenkomsten.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de Adviesraad Sociaal Domein? Dan ontvangen wij graag uw brief met cv. U kunt tot 21 november 2023 op deze vacature reageren via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Rianne Stemerdink, voorzitter Adviesraad Sociaal Domein. Zij is te bereiken via het e-mailadres rianneadviesraadsociaaldomein@gmail.com.

De sollicitatiegesprekken worden in overleg met de kandidaten gepland.

Vacature secretaris

De ASD wordt ondersteund door een secretaris op vrijwillige basis.

Wat wordt er van de secretaris verwacht?

 • het notuleren van vergaderingen
 • het rondsturen van de agenda, notulen en overige stukken
 • het bijhouden van de aanwezigheid van leden en derden tijdens vergaderingen
 • het, in overleg met de voorzitter en leden van de ASD, opstellen van de agenda
 • het bijhouden en doorsturen van ingekomen stukken
 • het contact onderhouden met en op verzoek ondersteunen van de werkgroepen
 • het opstellen en aanleveren van een aankondiging van de vergadering voor publicatie in het gemeentenieuws
 • het verzorgen van interne en externe correspondentie
 • verder is de secretaris lid van de agendacommissie en sollicitatiecommissie van de ASD

Als secretaris ontvang je een vrijwilligersvergoeding. De tijdsinvestering is gemiddeld 8 uur per maand.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd om de Adviesraad Sociaal Domein te ondersteunen? Dan ontvangen wij graag uw brief met cv. U kunt tot 21 november 2023 op deze vacature reageren via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Joanne Slotboom, secretaris Adviesraad Sociaal Domein. Zij is te bereiken via het telefoonnummer 0543 543 543 en via het e-mailadres wmoraad@winterswijk.nl.

De sollicitatiegesprekken worden in overleg met de kandidaten gepland.

Agenda

Datum              Omschrijving
9 novemberVergadering cliëntenraad Fijnder(externe link) van 19.30 tot 21.30 uur bij de Mattelier aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo(externe link). Vergadering bijwonen? Aanmelden kan via clientenraad@fijnder.nl.

Verloren en gevonden voorwerpen

Geef een verloren of gevonden voorwerp online door, persoonlijk bij de receptie van het gemeentekantoor of telefonisch via telefoonnummer (0543) 543 543.

Wij publiceren gevonden voorwerpen maandelijks op de pagina Verloren of gevonden voorwerpen melden. Staat het voorwerp dat u bent verloren er niet bij, neem dan contact met ons op via eerder genoemd telefoonnummer.

Werk aan de weg

Hieronder leest u waar er gewerkt wordt aan de weg en waar tijdelijke maatregelen zijn.

Actuele verkeersmaatregelen

Waliënseweg

Van maandag 6 november tot vrijdag 1 december 2023 is de Waliënseweg tussen de Schaapsweg en de Gribbroekweg voor al het gemotoriseerde verkeer afgesloten, in verband met asfalteringswerkzaamheden. Voor fietsers geldt de afsluiting alleen op 13 en 14 november 2023.

Lopende verkeersmaatregelen

 • Pashegge
 • Honesweg; tot en met vrijdag 24 november 2023 geldt er een parkeerverbod aan de Honesweg, ter hoogte van de rioolwaterzuivering. Er geldt een wegsleepregeling.

Meer info leest u op de pagina Werk aan de weg

Officiële bekendmakingen

De gemeente Winterswijk publiceert haar bekendmakingen en kennisgevingen digitaal. Via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) blijft u op de hoogte van alle bekendmakingen en kennisgevingen. U kunt de bekendmakingen in uw buurt zelf op die website opzoeken, maar u kunt ook wekelijks een e-mail ontvangen met bekendmakingen die voor u relevant zijn. U meldt zich aan voor deze e-mailservice op www.overheid.nl(externe link). U krijgt dan elke week automatisch een overzicht van de voor u relevante publicaties en kunt direct doorklikken naar de bekendmakingen.

Officiële bekendmakingen leest u op de pagina Bekendmakingen.

Besluiten van het college van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag over beleid, samenwerking en financiën. De besluiten die het college neemt, leest u op de pagina collegebesluiten.