Archief vergaderstukken

Online Archief

De gemeente heeft een online archief site.

Hierin kunt u alle stukken die online hebben gestaan in het Raads Informatie Systeem (RIS) terugvinden.

Let op: u komt eerst terecht op de website www.winterswijk.nl. Navigeert u op die website  naar 'Bestuur&Organisatie' en vervolgens naar 'Raadsinformatiesysteem'.

Terugkijken raadsvergaderingen

Beeld- en geluidopnames van raadsvergaderingen zijn vanaf januari 2009 beschikbaar. Dat archiefmateriaal kunt u terugvinden op http://winterswijk.raadsinformatie.nl