Samenstelling gemeenteraad

Burgemeester en raadsgriffier

De heer B.J.J. (Joris) Bengevoord, burgemeester
Portretfoto burgemeester B.J.J. Bengevoord

Postbus 101, 7100 AC  Winterswijk
e-mail: jbengevoord@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 

De heer M. (Maarten) Hollander, raadsgriffier
Portretfoto griffier M. Hollander

Postbus 101
7100 AC  Winterswijk
(0543) 543 543
mhollander@winterswijk.nl
of griffie@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Geen

 

CDA

Website CDA Winterswijk

De heer W.T. Wassink, fractievoorzitter
Portretfoto raadslid CDA W.T. Wassink

wwassink@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Programmacoördinator Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (gemiddeld tijdsbeslag per week: 40 uur, bezoldigd)

 

De heer G.J.W. Elferdink
Portretfoto raadslid CDA G.J.W. Elferdink

welferdink@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Mede-eigenaar Elferdink V.O.F. (gemiddeld tijdsbeslag per week: 10 uur, bezoldigd)
 • Financieringsspecialist Rabobank (gemiddeld tijdsbeslag per week: 36 uur per week, bezoldigd)

 

Mevrouw W.H.H.S. Elsinghorst-van Dinteren
Portretfoto raadslid CDA W.H.H.S. Elsinghorst

welsinghorst@winterswijk.nl 

Nevenfuncties

 • Medewerker melkveedrijf (gemiddeld tijdsbeslag per week: 5 uur, bezoldigd)
 • Webbeheerder www.meddo.net (gemiddeld tijdsbeslag per maand: 8 uur, onbezoldigd)
 • Webbeheerder CDA site (gemiddeld tijdsbeslag per week: 2 uur, onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Hospicegroep De Lelie (gemiddeld tijdsbeslag per week: 8 uur, onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Steengroeve Theater (gemiddeld tijdsbeslag per jaar: 20 uur, onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Avond4Daagse (gemiddeld tijdsbeslag per jaar: 15 uur), onbezoldigd)

 

Mevrouw S.W.A. Prinsen
Portretfoto raadslid CDA S.W.A. Prinsen

sprinsen@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Juridisch Adviseur Vergunningen gemeente Hengelo (O) (gemiddeld tijdsbeslag per week 36 uur, bezoldigd)
 • Lid PR-commissie KWOV (gemiddeld tijdsbeslag per maand: 1 uur, onbezoldigd)

 

De heer T.J. de Roos
Roos

troos@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Locatiemanager bij Horizon Jeugdzorg locatie Harreveld (gemiddeld tijdsbeslag per week: 36 uur, bezoldigd)


Mevrouw J.M. van der Vinne
Portretfoto raadslid CDA J.M. van der Vinne

jvinne@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Medisch secretaresse Huisartsenpraktijk Doktershof (gemiddeld tijdsbeslag per week: 8 uur, bezoldigd)
 • Bestuurslid VVN afd. Winterswijk (gemiddeld tijdsbeslag per week: 2 uur, onbezoldigd)
 • Vrijwilliger Protestantse gemeente Winterswijk (gemiddeld tijdsbeslag per week: 3 uur, onbezoldigd)

 

De heer J.S. Vuijk
Portretfoto raadslid CDA J.S.Vuijk

svuijk@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Eigenaar Wintrade (gemiddeld tijdsbeslag per week: fulltime), bezoldigd)

 

Winterswijks Belang

Website Winterswijks Belang

De heer T.B. Jonker, fractievoorzitter
Portretfoto raadslid WB T.B. Jonker

tjonker@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Beheerder vakantieboerderij (gemiddeld tijdsbeslag 16 uur per week, bezoldigd)
 • Algemeen bestuurslid van de Winterswijkse ijsbaan vereniging (gemiddeld tijdsbeslag per maand: 4 uur, onbezoldigd)

 

Mevrouw A.E. van Harten
Portretfoto raadslid WB A.E. van Harten

vharten@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Secretaris ledencommissie Gelderland Ver. Natuurmonumenten (gemiddeld tijdsbeslag per week: 4 uur, onbezoldigd)
 • Penningmeester Wenters Goud (gemiddeld tijdsbeslag per week: 3 uur, onbezoldigd)
 • Bestuurslid Misters Belang (gemiddeld tijdsbeslag per maand: 2 uur, onbezoldigd)
 • Vrijwilligercoördinator bij vrijwilligerspunt WUh (gemiddeld tijdsbeslag per week: 8 uur, onbezoldigd)

 

Mevrouw R. van der Meulen
Portretfoto raadslid WB R. van der Meulen

rmeulen@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Commercieel medewerker binnendienst Varex Imaging Nederland BV (fulltime, bezoldigd)
 • Secretaris bestuur van Paso Stamboek Nederland (gemiddeld tijdsbeslag 1 uur per week, onbezoldigd)
 • Voorzitter Vereniging Wenters Goud (gemiddeld tijdsbeslag 2 uur per week, onbezoldigd)

 

Mevrouw G. Oonk-Toebes
Portretfoto raadslid WB G. Oonk-Toebes

goonk@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Kwaliteitsfunctionaris Ziekenhuisapotheek Streekziekenhuis Koningin Beatrix  (gemiddeld tijdsbeslag per week: 24 uur, bezoldigd)
 • Bestuurslid Winterswijks Belang (gemiddeld tijdsbeslag per maand: 2 uur, onbezoldigd)

 

De heer E.J.W. te Selle

Portretfoto raadslid WB E.J.W. te Selle

eteselle@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Solution - / Sales Engineer Signify Winterswijk (gemiddeld tijdsbeslag per week: 40 uur, bezoldigd)
 • Penningmeester en trainer bij Winterswijkse Watersport Vereniging (gemiddeld tijdsbeslag per week: 5 uur, onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Behoud Strandbad (gemiddeld tijdsbeslag per week: 0,5 uur, onbezoldigd)

 

VVD

Website VVD Winterswijk

De heer G.J.W. te Gronde, fractievoorzitter
Portretfoto raadslid VVD G.J.W. te Gronde

ggronde@winterswijk.nl 

Nevenfuncties

 • Eigenaar Grondige Diensten - Bureau Landelijk Gebied (gemiddeld tijdsbeslag per week: fulltime, bezoldigd)
 • Griffier Auditcommissie Gemeente Zutphen (gemiddeld tijdsbeslag per week: 8 uur, bezoldigd)
 • Lid Filmhuis Winterswijk (gemiddeld tijdsbeslag per jaar ca. 5 uur, onbezoldigd)
 • Bestuurslid/ 1e penningmeester "Vereenigingsgebouw Juliana" in Het Woold (gemiddeld tijdsbeslag per week 5 uur, onbezoldigd)
 • Secretaris raad van toezicht van Stichting Staring advies (gemiddeld tijdsbeslag per jaar 10 uur, onbezoldigd)

 

Mevrouw T.E.K.A. van der Linden-Plass
Portretfoto raadslid VVD T.E.K.A. van der Linden-Plass

tlinden@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Secretaris Sociëteit Het Pakhuys (gemiddeld tijdsbeslag 4 uur per week, onbezoldigd)

 

GroenLinks

Website GroenLinks Winterswijk

De heer P.W. Voogt, fractievoorzitter
Portretfoto raadslid GroenLinks P.W. Voogt

pvoogt@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Zelfstandig adviseur IGG-bureau voor sociaal beleid (gemiddeld tijdsbeslag per week: 8 uur, bezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Harteboeren (gemiddeld tijdsbeslag per maand: 4 uur, onbezoldigd)

 

De heer P.A.J. Puntman
Portretfoto raadslid GroenLinks P.A.J. Puntman

ppuntman@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Museum-adviseur Museum de Scheper (gemiddeld tijdsbeslag per week: 1 dag, bezoldigd)
 • Eigenaar Puntman Advies (gemiddeld tijdsbeslag per week: 1 dag, bezoldigd)

 

PvdA

Website PvdA Winterswijk

De heer U. Zuiderveld, fractievoorzitter
Portretfoto raadslid PvdA U. Zuiderveld

uzuiderveld@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Foodservicewatcher. Deskundige consumptie buitenshuis (gemiddeld 40 uur per week, bezoldigd)
 • Manager Research & Publications Foodservice Instituut Nederland (gemiddeld 10 uur per week, bezoldigd)
 • Hoofdredacteur vakblad Frituurwereld (gemiddeld 10 uur per maand, bezoldigd)
 • Voorzitter Broodfonds Winterswijk (gemiddeld 2 uur per maand, onbezoldigd)
 • Secretaris Luchtfonds (landelijke organisatie voor schone lucht in de woonomgeving) (gemiddeld 15 uur per maand, onbezoldigd)

 

De heer M. ten Pas
Portretfoto raadslid PvdA M. ten Pas

mpas@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Beleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente Doetinchem (gemiddeld tijdsbeslag per week: 36 uur, bezoldigd)
 • Lid jeugdcommissie, organisator diverse toernooien en activiteiten Badmintonclub 't Pluumke '67 (gemiddeld tijdsbeslag per week: 2 uur, onbezoldigd)
 • Lid werkgroep Dorpsvisie/ Dorpontwikkelingsplan Meddo (gemiddeld tijdsbeslag per week: 10 uur, onbezoldigd)

 

Voor Winterswijk

Website Voor Winterswijk

De heer T.J.M. van Beek, fractievoorzitter
Portretfoto raadslid Voor Winterswijk T.J.M. van Beek

tbeek@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Eigenaar Tom van Beek Infra Support (gemiddeld 40 uur per week, bezoldigd)
 • Eigenaar Tom van Beek Omgevingsmanagement (gemiddeld 0 uur per week, bezoldigd)

 

Mevrouw J. Poels-Boland
Portretfoto raadslid VVD J. Poels-Boland

jpoels@winterswijk.nl 

Nevenfuncties

 • Projectmanager Mediant (gemiddeld tijdsbeslag per week: 32 uur, bezoldigd)
 • Consultant / eigenaar Poels Boland Consulting (gemiddeld tijdsbeslag per week: 2 uur, bezoldigd)
 • Gastvrouw bij FC Trias (gemiddeld tijdsbeslag per maand: 2 uur, onbezoldigd)
 • Kartrekker van She Business netwerk (4 bijeenkomsten per jaar, onbezoldigd)
 • Lid Werkgroep Winterswijk Oost (gemiddeld tijdsbeslag per maand: 1 uur, onbezoldigd)

 

D66

Website D66 Winterswijk

Mevrouw L. ten Dolle, fractievoorzitter
Portretfoto raadslid D66 L. ten Dolle

ltendolle@winterswijk.nl

Nevenfuncties

 • Ambtelijk Secretaris OR SKB ziekenhuis (gemiddeld 24 uur per week, bezoldigd)
 • Fractie- en communicatiemedewerker D66 Statenfractie Gelderland (gemiddeld 24 uur per week, bezoldigd)
 • Lid Gelders Els Borst Netwerk (gemiddeld 2 uur per maand, onbezoldigd)
 • Voorzitter stichting Krijg nou Tieten (gemiddeld 2 uur per maand, onbezoldigd)