Politiek forum

Maandelijks wordt er een politiek forum georganiseerd. Het politiek forum is erop gericht om raads- en commissieleden vroegtijdig bij nieuwe plannen en nieuw beleid te betrekken. De onderwerpen in het politiek forum zijn vaak niet direct gericht op besluitvorming. Tijdens het politiek forum is er ook ruimte voor betrokken inwoners, verenigingen en ondernemers om hun mening te laten horen over de onderwerpen of mee te doen in de discussie, daarover leest u meer bij het spreekrecht.

De bespreking van een onderwerp tijdens het politiek forum wordt een 'sessie' genoemd. Tijdens een politiek forum kunnen verschillende sessies worden geagendeerd:

Richtinggevende sessie
In een richtinggevende sessie wordt de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven bij nieuwe ontwikkelingen of het opstellen van nieuw beleid. Op deze manier kan bij het maken van plannen rekening worden gehouden met de mening van de gemeenteraad. De raads- en commissieleden horen daarbij ook graag de mening van betrokken inwoners, verenigingen en ondernemers.

Informerende sessie
Tijdens een informerende sessie worden de raads- en commissieleden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en plannen. Hierbij staat niet de politieke discussie centraal, maar de sessie is gericht op informatieoverdracht.

Technische sessie
Raadsleden krijgen een toelichting op een voorstel of onderwerp. Hierbij staat beeldvorming centraal: beschikt iedereen over dezelfde informatie en feiten en welke ruimte heeft de gemeenteraad om een besluit te nemen. Tijdens een technische sessie staat vaak wel een concreet voorstel centraal, maar er vindt geen politieke discussie plaats.

Rondetafelgesprek
Tijdens een rondetafelgesprek staat het ophalen van meningen en informatie bij betrokken inwoners, ondernemers, verenigingen en experts centraal.

De leden van de algemene raadscommissie zijn lid van het politiek forum. De vergaderingen van het politiek forum zijn openbaar, u bent van harte welkom om aanwezig te zijn. De bijeenkomsten van het politiek forum vinden plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. In de vergaderkalender kunt u zien wanneer er een politiek forum is en vindt u de agenda en vergaderstukken.

Heeft u vragen over het politiek forum, of wilt u zelf iets agenderen in het politiek forum? Neem dan contact op met de griffie ((0543) 543 543 of griffie@winterswijk.nl).