Politiek forum

Maandelijks wordt er een politiek forum georganiseerd. Het politiek forum is erop gericht om raads- en commissieleden vroegtijdig bij nieuwe plannen en nieuw beleid te betrekken. De onderwerpen in het politiek forum zijn vaak niet direct gericht op besluitvorming. Tijdens het politiek forum is er ook ruimte voor betrokken inwoners, verenigingen en ondernemers om hun mening te laten horen over de onderwerpen of mee te doen in de discussie, daarover leest u meer bij het spreekrecht.

De bespreking van een onderwerp tijdens het politiek forum wordt een 'sessie' genoemd. Tijdens een politiek forum kunnen 2 verschillende sessies worden geagendeerd:

Richtinggevende sessie
In een richtinggevende sessie wordt de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven bij nieuwe ontwikkelingen of het opstellen van nieuw beleid. Op deze manier kan bij het maken van plannen rekening worden gehouden met de mening van de gemeenteraad. De raads- en commissieleden horen daarbij ook graag de mening van betrokken inwoners, verenigingen en ondernemers.

Informatieve sessie
Tijdens een informatieve sessie staat de overdracht van informatie centraal. Raads- en commissieleden worden geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en plannen. Raads- en commissieleden en andere aanwezigen kunnen vragen stellen, maar er is geen ruimte voor politieke discussie en er worden geen politieke meningen gevraagd.

De leden van de algemene raadscommissie zijn lid van het politiek forum. De vergaderingen van het politiek forum zijn openbaar, u bent van harte welkom om aanwezig te zijn. De bijeenkomsten van het politiek forum vinden plaats in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25 in Winterswijk. In de vergaderkalender kunt u zien wanneer er een politiek forum is en vindt u de agenda en vergaderstukken.

Heeft u vragen over het politiek forum, of wilt u zelf iets agenderen in het politiek forum? Neem dan contact op met de griffie ((0543) 543 543 of griffie@winterswijk.nl).