Algemene raadscommissie

De gemeenteraad van Winterswijk heeft een algemene raadscommissie ingesteld. In deze algemene raadscommissie wordt de besluitvorming in de gemeenteraad voorbereid. Onderwerpen waarover de gemeenteraad een besluit neemt, worden meestal eerst in een raadscommissie besproken. Daarover vindt in de algemene raadscommissie overleg plaats met het college van burgemeester en wethouders.

Alle leden van de gemeenteraad zijn lid van de algemene raadscommissie, maar er zijn ook commissieleden die geen gemeenteraadslid zijn. Deze commissieleden worden door de fractie benoemd en leggen de eed of de verklaring en belofte af in de vergadering van de gemeenteraad. U vindt hier de samenstelling van de algemene raadscommissie. De algemene raadscommissie vergadert eens in de maand. Op de agenda staan onderwerpen die na behandeling ter besluitvorming geagendeerd worden in de raadsvergadering.

De vergaderingen van de algemene raadscommissie is openbaar en u bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. U heeft de mogelijkheid om in te spreken tijdens een vergadering van de algemene raadscommissie. De algemene raadscommissie vergadert in het Raadhuis aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. In de vergaderkalender kunt u zien wanneer de algemene raadscommissie vergadert en vindt u de agenda en vergaderstukken.

U kunt de vergaderingen van de algemene raadscommissie terugluisteren via internet.

Heeft u vragen over de vergaderingen van de algemene raadscommissie? Neem dan contact op met de griffie (0543-543543 of griffie@winterswijk.nl).