Werkgroepen

Op verzoek van de gemeenteraad van Winterswijk zijn er drie werkgroepen actief.

Werkgroep financiën
 De werkgroep Financiën vormt een schakel tussen de algemene raadscommissie, de raad en diverse betrokkenen in het kader van de ‘Controleverordening gemeente Winterswijk’ en andere relevante financiële regelgeving. Onder betrokkenen worden in dit verband verstaan de accountant, de portefeuillehouder Financiën, de concerncontroller en de griffier. De werkgroep voert overleg met betrokkenen om de behandeling van de desbetreffende onderwerpen in de algemene raadscommissie voor te bereiden en toe te lichten.

Werkgroep Duitsland
De werkgroep levert een bijdrage aan het bevorderen van de samenwerking met de Duitse buurgemeenten Bocholt, Borken, Rhede, Südlohn en Vreden en adviseert de algemene raadscommissie op dat terrein.

Werkgroep burgercheques
Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang in een straat, wijk of gemeenschap in de gemeente Winterswijk . De aanvragen die gedurende een half jaar zijn ontvangen worden na afloop van die periode door deze werkgroep beoordeeld. De werkgroep adviseert vervolgens de gemeenteraad over de ontvangen aanvragen en doet een voorstel over het wel of niet toekennen van de burgercheques (en de verdeling van het budget). Op deze website vindt u meer informatie over de burgercheques.