Rekenkamercommissie

 • Rekenkamercommissie

  De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie voert onafhankelijke onderzoeken uit naar het beleid en de uitvoering van taken door de drie gemeenten.

 • Directeur

  Sinds september 2013 is dr. Igno Pröpper directeur van de rekenkamercommissie Aalten, Oost Gelre, Winterswijk.

 • Raadswerkgroep

  De gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk willen graag nauw betrokken zijn bij de rekenkamercommissie. Deze betrokkenheid moet er onder andere voor zorgen dat de onderzoeken van de rekenkamercommissie daadwerkelijk bruikbaar zijn voor raadsleden, in hun kennisbehoefte voorzien en uiteindelijk ook doorwerking krijgen.

 • Onderzoeken

  De kerntaak van de rekenkamercommissie is het uitvoeren van onderzoeken. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie in overleg met de raadswerkgroep een onderzoeksprogramma op

 • Formele documenten

  De werkwijze van de rekenkamercommissie is formeel vastgelegd in een aantal documenten.