Onderzoeken

De kerntaak van de rekenkamercommissie is het uitvoeren van onderzoeken. Jaarlijks stelt de rekenkamercommissie in overleg met de raadswerkgroep een onderzoeksprogramma op

Actuele onderzoeken

Op dit moment is de rekenkamer bezig met een onderzoek over de jeugdhulp. In de onderzoeksopzet kun je hier meer over lezen.

Onderzoeksrapporten

De meest recente onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie zijn:

Uw suggestie voor onderzoek

De Rekenkamercommissie is altijd benieuwd naar uw suggesties voor onderzoeksonderwerpen. Mocht u een dergelijke suggestie hebben, vragen wij u deze kernachtig op papier te zetten en te mailen naar de directeur van de rekenkamercommissie via i.propper@partnersenpropper.nl. Probeer hierbij niet alleen het onderwerp te noemen, maar ook de aanleiding (waarom zou juist dit onderzocht moeten worden?) en een mogelijke vraagstelling of focus.

De Rekenkamercommissie zal uw suggestie behandelen in de eerstvolgende vergadering en u daarna een terugkoppeling geven.