Raadswerkgroep

De gemeenteraden van Aalten, Oost Gelre en Winterswijk willen graag nauw betrokken zijn bij de rekenkamercommissie. Deze betrokkenheid moet er onder andere voor zorgen dat de onderzoeken van de rekenkamercommissie daadwerkelijk bruikbaar zijn voor raadsleden, in hun kennisbehoefte voorzien en uiteindelijk ook doorwerking krijgen.

Om hier invulling aan te geven is een raadswerkgroep geformeerd. De raadswerkgroep bestaat uit twee raadsleden uit elke gemeente. De raadswerkgroep overlegt regelmatig met de directeur van de rekenkamercommissie over interessante onderzoeksonderwerpen en de focus van onderzoeken.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 wordt een nieuwe raadswerkgroep samengesteld.

Vergaderingen van de raadswerkgroep