E-mail: gemeentesecretaris@winterswijk.nl

Taken

  • Rechtstreeks adviseren aan het college van burgemeester en wethouders
  • Leiding geven als eindverantwoordelijke aan de gemeentelijke organisatie
  • Zorgen voor een burgergerichte en efficiënte bedrijfsvoering
  • Zorgen voor de verbinding tussen de organisatie en het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad)