Stuart Weir is gemeentesecretaris. Hij is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur van de gemeente Winterswijk. Hij is aanwezig bij de vergaderingen van het college. Als hoogste ambtenaar is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie met het bestuur en de maatschappelijke opgaven. Hij werkt daarom voor en met de bestuurders, de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en samenwerkingspartners in en buiten Winterswijk. 

e-mail: sweir@winterswijk.nl

Wilt u de gemeentesecretaris/algemeen directeur spreken? Neem dan contact op met Jessica Joling-Otten.

Leden van de pers kunnen contact opnemen met de woordvoerder: Kirsten van Trooijen.

Taken

  • Rechtstreeks adviseren aan het college van burgemeester en wethouders.
  • Leiding geven als eindverantwoordelijke aan de gemeentelijke organisatie.
  • Zorgen voor een burgergerichte en efficiënte bedrijfsvoering.
  • Zorgen voor de verbinding tussen de organisatie en het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad).

Nevenfuncties

Geen