Op donderdag 28 juli hebben de zeven fracties van de Winterswijkse gemeenteraad via een persbericht een gezamenlijke verklaring uitgebracht. In de verklaring verwijzen de fracties onder andere naar het verwijderen van omgekeerde vlaggen in de gemeente Winterswijk.

Het persbericht is namens de fracties door de griffie verstuurd aan lokale en regionale media en luidt als volgt.

“Het recht op een eigen mening en demonstreren zijn een groot goed. Ook over de wijze van demonstreren mogen we van mening verschillen. Maar brandstichting en blokkeren van wegen met afval, zoals we afgelopen dagen elders in Nederland zagen, verwachten we niet van Winterswijkse boeren.

Dat medewerkers, die bezig waren met het in opdracht van de gemeente verwijderen van omgekeerde vlaggen, ernstig zijn bedreigd en geïntimideerd, heeft ons dan ook geschokt. Met die agressie en intimidatie is voor ons een grens overschreden. Wij keuren dit ten zeerste af en accepteren dit niet. Laten we vooral in goed gesprek blijven met elkaar!

Gezamenlijke fracties Winterswijkse gemeenteraad”