Voor vragen over ondersteuning, zorg of hulp kunt u bij De Post terecht. Hier werkt het Sociaal Team van Winterswijk. Dat zijn professionele hulpverleners en welzijnswerkers die u graag verder helpen.

De Post

Bij De Post kunt u vragen stellen over alle onderwerpen die over uw welzijn gaan. Daar valt de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ook onder. Denk bijvoorbeeld aan vragen over:

  • Mantelzorg
  • Financiële problemen
  • Hulp bij het huishouden
  • Aanpassing aan uw woning
  • Vervoer
  • Vrienden maken
  • Dementie
  • Hulp bij de administratie
  • Beschermd wonen
  • Hulp bij opvoeden

Contact met De Post

Bel: (0543) 543 960 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. 
U heeft een gesprek met een professional van het Sociaal Team van De Post. Hij of zij kijkt welke manieren er zijn om u te helpen. Soms is uw vraag een hulpvraag. Dat betekent dat u hulp nodig heeft, bijvoorbeeld vervoer op maat of een traplift in uw woning. Het Sociaal Team van De Post helpt u dan verder.

Samen op gesprek

Heeft u een afspraak met het Sociaal Team? Dan mag u iemand meenemen naar het gesprek, als u dat prettig vindt. Dit kan een bekende zijn of een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is iemand van MEE, die er is om u te helpen bij het gesprek. U kunt een cliëntondersteuner aanvragen via De Post of via MEE. Dat kost niets.

Meer informatie

Over de voorbereiding van het gesprek: www.adviespuntzorgbelang.nl
Over een cliëntondersteuner: Telefoon (0314) 344 224 en  MEE
Over langdurige intensieve zorg, bijvoorbeeld een verzorgingshuis: CIZ
Over een collectieve aanvullende verzekering: Gezondverzekerd

Wet- en regelgeving

In de video leggen we uit wat we doen: