Aanschuiven bij Musawat: gastvrij en openhartig

Vrijdagavond 1 maart waren we uitgenodigd bij Musawat. Musawat is een organisatie voor mensen uit de Arabische wereld. 13 mensen wilden met ons praten over armoede en wat dat nu precies is.

Wat is armoede?

Armoede is als je geen huis hebt en geen eten kan kopen. Armoede is ook vaak verborgen: bijvoorbeeld als je geen verblijfsstatus meer hebt gekregen en je nergens meer recht op hebt. Je bestaat dan eigenlijk niet meer, maar je bent er wel.

De taal is erg belangrijk om goed te beheersen. Als je goed Nederlands spreekt, is het makkelijker om mee te doen en lijkt het of mensen meer vertrouwen in je hebben. Dat is in sommige gevallen een flinke barrière om aan het werk te komen. Het zou prachtig zijn als je ook op waarde wordt geschat als je de taal iets minder goed spreekt.

Wij helpen elkaar!

In onze gemeenschap zorgen we voor elkaar. Daar praat je niet over, dat doe je. Wij geven mensen die het nodig hebben eten of geld. Net wat je hebt. Ook al heb je zelf niet veel, dan nog geef je aan anderen die minder hebben. Dat heet 'Zakat'.

Hoe doorbreek je armoede?

Zorgen dat er minder macht is bij grote bedrijvven en zorgen dat gezondheidszorg laagdrempelig is. Nu is medische zorg erg duur. Lagere belasting voor mensen met een klein inkomen zou ook helpen. En natuurlijk zorgen dat (alleenstaande) moeders voldoende aandacht kunnen geven aan hun kinderen. Onze samenleving is erg gebouwd op tweeverdieners, terwijl voldoende aandacht aan kinderen erg belangrijk is.

Dank, heren van Musawat! Het was een inspirerende en leerzame avond. Hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst.

Musawat in gesprek over armoede