Kunt u zelf niet naar het stembureau om te stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat heet een ‘volmacht geven’.

Mag u stemmen?

U mag stemmen als u aan 3 voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent 18 jaar of ouder op 22 november 2023.
 • U bent op 9 oktober 2023 ingeschreven in gemeente Winterswijk op 9 oktober 2023 of eerder.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Kunt u zelf niet naar het stembureau om te stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat heet een ‘volmacht geven’.

Er zijn 2 manier om iemand anders een volmacht te geven.

 • via de achterkant van uw stempas
 • via een schriftelijke volmacht

De persoon die u machtigt (de gemachtigde) moet zelf ook mogen stemmen. De gemachtigde kan alleen voor u stemmen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem en kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Volmacht geven via de stempas

U kunt een ander voor u laten stemmen door de achterkant van de stempas in te vullen. Die persoon moet ook in de gemeente Winterswijk wonen. U ontvangt de stempas ongeveer 3 weken voor de verkiezingen.

 • U vult de achterkant van uw stempas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven.
 • De persoon die u machtigt vult naam, adres en woonplaats in.
 • U en de gemachtigde ondertekenen allebei de achterkant van de stempas.
 • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van een) identiteitsbewijs kunnen laten zien van u en van zichzelf. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Schriftelijke volmacht geven

Hiermee kunt u iemand machtigen die in of buiten Winterswijk woont. Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken in de volgende gevallen:

 • U wilt iemand machtigen die niet in Winterswijk woont.
 • U bent op de dag dat u kunt stemmen niet in uw gemeente. 
 • U kunt geen kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar is verlopen en u niet op tijd een nieuw identiteitsbewijs kunt aanvragen.

Aanvragen schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht aanvragen kan tot 5 dagen voor de verkiezingen. Dus uiterlijk 17 november 2023.

Download het formulier via de website van de Rijksoverheid(externe link). Mail het ingevulde formulier naar gemeente@winterswijk.nl of stuur het naar:

Gemeente Winterswijk
t.a.v. team Verkiezingen
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

Hoe werkt het?

 • De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs per post toegestuurd. 
 • De gemachtigde brengt met dat bewijs uw stem uit, tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem.  
 • De gemachtigde hoeft geen kopie van u identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.
 • Als u een volmacht heeft aangevraagd, kun u deze niet meer intrekken. 

Stemmen als u tijdelijk in het buitenland verblijft

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft op de verkiezingsdag, kunt u toch stemmen. Dat kan op 2 manieren:

 • U laat iemand anders in een Nederlandse gemeente voor u stemmen. Hoe dat werkt, leest u hierboven bij 'schriftelijke volmacht geven'.
 • U stemt per brief. Dit vraagt u aan bij de gemeente Den Haag(externe link). Uw aanvraag moet uiterlijk op 25 oktober binnen zijn bij de gemeente Den Haag.

Waarvoor u kunt stemmen

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing kiest u wie u vertegenwoordigt in de Tweede Kamer. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: 

 • het controleren van de regering 
 • het maken van nieuwe wetten 

Na de Tweede Kamerverkiezing onderhandelen politieke partijen om een coalitie te vormen die de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft.

Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezingen leest u op: