Heeft u een eigen onderneming in Winterswijk en komt u in financiële problemen?  We wijzen u graag op de volgende mogelijkheden.

Bijstand voor zelfstandigen

De  ROZ Groep (Regionale Organisatie Zelfstandigen) biedt namens gemeente Winterswijk ondersteuning aan ondernemers met financiële problemen. De ROZ groep geeft uitvoering aan het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Meer informatie leest u op de pagina Bijstand voor zelfstandigen.

Landelijke maatregelen

De Rijksoverheid werkt aan koopkrachtmaatregelen voor huishoudens en kleine bedrijven en biedt compensatie voor energie-intensieve mkb-bedrijven. De meest actuele informatie leest u op de website van de Rijksoverheid:

Duurzaamheidsmaatregelen

Wij bieden uitgebreide ondersteuning bij het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen. Meer informatie leest u op de pagina Duurzaamheid.

U bent van harte welkom in het Centrum Duurzaam Winterswijk(externe link) aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur.

Uitstel terugbetaling Coronalening

Heeft u een Coronalening ontvangen? Dan kunt u de terugbetaling uitstellen tot 1 januari 2024. U ontvangt hierover een brief.   

Verlaging onroerendezaakbelasting

De gemeente verlaagt de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen vanaf 1 januari 2023. Niet-woningen zijn bedrijven en organisaties die een pand in gebruik hebben in Winterswijk en daar over het algemeen energiekosten voor maken. Te denken valt aan zakelijk vastgoed zoals bedrijfspanden en agrarische bebouwing, maar ook aan maatschappelijk vastgoed op het gebied van sport, cultuur, zorg en onderwijs. 

De OZB-aanslag voor gebruikers van niet-woningen wordt in 2023 verlaagd met circa 20% in 2022. 

Contact

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail met uw vragen en uw gegevens naar iedereendoetmee@winterswijk.nl.