Elk jaar ontvangt u de aanslag afvalstoffenheffing. Kunt u deze niet betalen, dan is het mogelijk om automatische kwijtschelding aan te vragen. U hoeft dan niet ieder jaar opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Wij vragen dan aan Stichting Inlichtingenbureau of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Als u in aanmerking komt dan hoeft u zelf geen aanvraag kwijtschelding te doen.

Toestemming voor toetsing jaarlijkse kwijtschelding

Wilt u dat wij ieder jaar bekijken of u recht heeft op kwijtschelding, dan hebben we 1 keer uw toestemming nodig. De toestemming blijft geldig totdat u het weer intrekt.

Toestemming geven

Nodig voor het geven van toestemming

  • DigiD

Uitvoering door Stichting Inlichtingenbureau

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Inlichtingenbureau. Zij vragen uw gegevens op bij andere organisaties, zoals de Belastingdienst, het UWV (uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen) en de RDW (Rijksdienst wegverkeer).

Recht op kwijtschelding

Blijkt uit het onderzoek dat u recht heeft op kwijtschelding, dan hoeft u niets te doen. Wij verrekenen de kwijtschelding op de belastingaanslag die u van ons ontvangt in februari.

Geen recht op kwijtschelding

Het kan gebeuren dat uit het onderzoek komt dat u geen recht heeft op kwijtschelding, terwijl u denkt van wel. U kun dan alsnog een aanvraag voor kwijtschelding doen. We bekijken dan handmatig of u alsnog kwijtschelding krijgt.

Hulp bij geldzaken

Is het voor u moeilijk om u rekeningen te betalen of heeft u andere vragen over uw geldzaken? Kom dan gerust langs bij De Post. Onze medewerkers kijken graag met u mee en helpen u verder waar dat kan.

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.