• Jeroen Dimmendaal 
  • aandachtsveld: mensen met een verstandelijke beperking