• Karen van Wieren
  • aandachtsveld: mensen met een lichamelijke beperking