De gemeenten in de Achterhoek hebben per 1 juli 2022 nieuwe contracten afgesloten met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Gemeenten en zorgaanbieders gaan op een andere manier samenwerken. Voor inwoners betekent dit grotere betrokkenheid bij de zorginzet.

Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor Jeugdhulp, Wmo en Wonen. Binnen de gemeente Winterswijk geven medewerkers van het Team Zorg en Welzijn hier uitvoering aan. Om u de beste zorg of ondersteuning te bieden, werken we nauw samen met zorgaanbieders. Dit willen wij nog beter voor u en samen met u regelen. Daarom gaan we vanaf 1 juli 2022 over op een nieuwe aanpak en zijn nieuwe contracten met zorgaanbieders nodig.

Wat verandert er?

Een inwoner bekijkt straks eerst, samen met een consulent, welke resultaten hij/zij met de ingezette zorg en/of ondersteuning wenst te behalen. Vervolgens bepaalt de zorgaanbieder met de inwoner hoe deze hulp het beste ingezet kan worden. Een andere verandering is dat inwoners kunnen rekenen op meer maatwerk. Ook hoeft een zorgaanbieder niet meer voor elke wijziging toestemming te vragen aan de gemeente. Dus als een inwoner meer, minder of andere zorg nodig heeft, dan kan de zorgaanbieder hiervoor zorgen.

Zorg gaat door

De komende maanden bereiden we de nieuwe aanpak, samen met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders, verder voor. Inwoners die op dit moment zorg en/of ondersteuning via ons ontvangen, krijgen hierover persoonlijke een brief. De nieuwe contractafspraken kunnen betekenen dat cliënten van zorgaanbieder moeten wisselen. Is dat het geval, dan zorgen wij, samen met de huidige zorgaanbieder en de nieuwe zorgaanbieder, voor een zorgvuldige overdracht. De afspraak is dat de huidige zorgaanbieder de zorg van een inwoner voortzet, totdat de nieuwe zorgaanbieder het overneemt.

Meer informatie

Wij snappen dat deze verandering vragen bij u kan oproepen. Voorop staat dat wij ervoor zorgen dat alle soorten zorg en ondersteuning beschikbaar zijn én blijven. Mocht u op dit moment al meer informatie willen, leest u dan de meest gestelde vragen en antwoorden (pdf 107 kB). Heeft u nog andere vragen? Belt u dan gerust met de gemeente.

  • Krijgt uw kind dyslexiezorg via de gemeente?
  • Is er zorg of ondersteuning via kindergeneeskunde?
  • Regelt u zelf hulp via een pgb?
  • Ontvangt u huishoudelijke hulp?
  • Maakt u gebruik van hulpmiddelen?

Dan verandert er sowieso niets voor u, uw kind en uw situatie.