• Rapport over Joods Vastgoed in de oorlogsjaren

  Op 24 mei presenteerde Maarten-Jan Vos de resultaten van zijn onderzoek naar het ’ontnemen’ door het naziregime tijdens, en het rechtsherstel door de gemeente Winterswijk, na de oorlog.

 • Gemeentenieuws 24 mei 2022

  Met onder andere: aangepaste afvalinzameling Hemelvaart en Tweede Pinksterdag, koninklijke onderscheiding, gemeentekantoor gesloten op 26 en 27 mei, winactie ROVA, BNG Bank Erfgoedprijs, website Achterhoek Pride

 • BNG Bank Erfgoedprijs

  De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn met hun Arfgoodbeleid Oost Achterhoek genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs. Stem voor de publieksprijs!

 • EUREGIO-spreekuur voor grenspendelaars op 24 mei in Dinxperlo

  Werken in een buurland behoort voor veel inwoners van de grensstreek tot het dagelijks leven. Deze bijzondere situatie geeft aanleiding tot de meest uiteenlopende vragen over belastingen, ziektekostenverzekering of pensioenen, die het Grensinfopunt van de EUREGIO Gronau/Enschede snel en zonder complicaties kan helpen beantwoorden.

 • Gemeentenieuws 17 mei 2022

  Met onder andere informatie over het aanvragen van burgercheques, mogelijkheid om vanaf 1 juni rijbewijs online te verlengen, openbare raadsvergadering op woensdag 25 mei, gemeentekantoor is gesloten op 26 en 27 mei.

 • Burgercheque aanvragen

  Een burgercheque is een geldbedrag waarmee de raad van de gemeente Winterswijk zijn waardering tot uiting brengt voor een initiatief tot de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang.

 • Wolf in Winterswijk

  Op verschillende plekken in de Achterhoek is in de afgelopen week een wolf gezien. Mogelijk is er een wolf in het buitengebied van Winterswijk. Waarschijnlijk is het een zwerver, een wolf die op zoek is naar een plek om zich te vestigen. Of de wolf al dan niet in het gebied blijft, is moeilijk te voorspellen.

 • Zorg of hulp voor uw naaste

  Merkt u dat zelfstandig thuis wonen moeilijker wordt? Dan is de eerste stap dat u eerst zelf een oplossing probeert te zoeken. Hier leest u meer over zorg of hulp voor uw naaste.

  Het gebouw van Sociaal Team de Post
 • Subsidie voor groenblauwe initiatieven

  Goede ideeën om Winterswijk klimaatvriendelijker te maken, worden beloond met een subsidie waarmee het mogelijk is de ideeën uit te voeren. Hierdoor kunnen inwoners, organisaties en bedrijven hun omgeving vergroenen, slim water vasthouden en anderen prikkelen hun goede voorbeeld te volgen. Ideeën die origineel zijn, communicatiekracht hebben en innovatief zijn, komen in aanmerking voor deze subsidie.

  Vergroening Winterswijk
 • Gemeentenieuws 10 mei 2022

  Met onder andere respect voor de natuur, enquête over welzijn en acceptatie lhtbiq+- personen, ROVA Dag, eikenprocessierups, gevonden en verloren voorwerpen.