Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, bomen kappen of uw woning of grond anders gebruiken? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u online aan bij het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

U kunt bij het Omgevingsloket(externe link) controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat heet de vergunningcheck.

Doe de vergunningcheck(externe link)

Ook bij een vergunningsvrij bouwplan moet u rekening houden met de bouwregels. Uw bouwplan moet voldoen aan het bouwbesluit. Daarnaast kan uw bouwplan invloed hebben de omgeving. Informeer daarom de omwonenden.

Onder de omgevingsvergunning vallen de volgende werkzaamheden en activiteiten:

Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online(externe link). Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Hier kunt u ook een melding doen.

E-mails over uw aanvraag of melding

U ontvangt berichten over uw aanvraag of melding in uw persoonlijke berichtenbox van jeleefomgeving.nl(externe link). Om de berichten te kunnen lezen, ontvangt u 2 keer een e-mail:

  1. U klikt op de link in de 1e e-mail die u ontvangt van noreply@jeleefomgeving.nl.
  2. U ontvangt een 2e e-mail met een inlogcode.
  3. U gaat naar https://jeleefomgeving.nl(externe link).
  4. U vult uw e-mailadres in en daarna de inlogcode.
  5. U klikt op het bericht dat u wilt lezen.

Afwijking bestemmingsplan/strijdig gebruik

Uw bouwplan kan in strijd zijn met de voorschriften van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door de omvang van uw bouwplan of omdat het in strijd is met de regels ruimtelijke ordening. Dat heet strijdig gebruik. De gemeente kan u een ontheffing verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan als uw plan voldoet aan specifieke voorwaarden. Zie ook ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Meer informatie

Mail of bel ons gerust als u nog vragen heeft.