Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, bomen kappen of uw woning of grond anders gebruiken? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u online aan bij het Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

U kunt bij het Omgevingsloket(externe link) controleren of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat heet de vergunningcheck.

Doe de vergunningcheck(externe link)

Onder de omgevingsvergunning vallen de volgende werkzaamheden en activiteiten:

Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online(externe link). Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Hier kunt u ook een melding doen.

Afwijking bestemmingsplan/strijdig gebruik

Uw bouwplan kan in strijd zijn met de voorschriften van het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door de omvang van uw bouwplan of omdat het in strijd is met de regels ruimtelijke ordening. Dat heet strijdig gebruik. De gemeente kan u een ontheffing verlenen van de voorschriften van het bestemmingsplan als uw plan voldoet aan specifieke voorwaarden. Zie ook ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Meer informatie

U kunt terecht bij loket LEEF, hét loket voor de leefomgeving: